Balandžio mėnuo - tarsi tiltas pereiti iš žiemos sezono į atvirojo vandens sezoną. Noras užmesti plūdinę ar spiningą toks stiprus, jog žiemos teikiamus malonumus tarsi paskandini užmarštyje. Ir ne veltui, ištvinusios upės tarsi motinos kviečiasi žuvis lyg savo vaikus pas save, išsivadavę iš ledų ežerai sugražina mus į prabėgusių vasarų prisiminimus.

Tačiau balandį žuvys dar vis laikosi savo žiemojimo vietose, ypač upėse. O iškrinka po visą upę, kai pakilęs vanduo pradeda kiek slūgti. Ežeruose tik įdienojus, šviečiant saulei, į sėklius ar įtekančius upelius išplaukia smulkmė pasišildyti. Tik lydekos nerimsta - ikrus lyg gintarus barsto užlietose pievose.

Vartant pageltusius užrašų puslapius vis tik matosi dėsningumas - jei pavasaris buvo ankstyvas, upėse potvynis didelis, tai ir žuvys kibo didesnės, jų buvo daugiau.

1986 metais būta tikros žiemos, tad ir upėse vanduo buvo aukštas. Nerimi kilo daug gražios žuvies - kibo stambios kuojos, karšiai, 21 dieną pagautas 640 g karpiukas. Beje jų pasitaikydavo ir iki delno dydžio. Paprastai visais metais, išskyrus išimtis, jau nuo balandžio vidurio po Nerį žuvis jau pasklisdavo.

1990 metais 16 ir 22 dienomis Dubingių (Asvejos) ežere nuo medinio tilto jau visai linksmai kibo įvairi smulkmė.

Antai 1991 po ilgos ir gilios žiemos taip staigiai stojo pavasaris, kad nuo mėnesio pradžios gerai kibo visa balta žuvis, 18 dieną Neryje ištrauktas 1.4 kg ūsorius, prūduose 13 dieną jau kibo karosai.

Sekančiais metais - 1993, 1994 ir 1995 taip pat pavasaris buvo „greitas”. 1993 m. 6 d. spiningu Nery suviliotas 2.5 kg salatis, o mėnesio gale - 27-29 dienomis (tiek 1993 tiek 1994 metais) Neryje tikrai nuostabiai kibo šapalai (didžiausias - 1.4 kg), meknės iki kilogramo, ūsoriai (0.7 - 1.8 kg) - po kelis į dieną.

1995 metais, kuriuos kaip minėjau praleidau Klaipėdoje, 12 dieną Tauralaukyje esančiuose tvenkinukuose kibo lydekos. Masiškai, nedidelės ir išneršusios. 19 ir 25 dienomis nuo šiaurinio molo visi traukė strimėles. Mano dienoraštyje tomis dienomis atitinkamai byloja skaičiai - 150vnt. (8 kg) ir – 250 vnt. (15 kg). Buvo taip šilta ir saulėta, kad visi žvejojo apsivilkę marškinius trumpomis rankovėmis ir su kepuraitėmis nuo saulės, o strimėlės buvo priplaukę taip arti molo, jog pilnai užteko 3,5 metro teleskopo su gale pririštu valu.

1999 metais 3 dieną Spenglos upėje vobleriu suviliojau vienintelį tądien 42 cm 850 g margąjį upėtakį. Nors dar buvo sniego ir ledo pakrantėje, bet buvo šilta, „neršė” varlės ir labai švietė saulė. Upėtakis slėpėsi pavėsyje, didžiausiame kerplėšyne ir buvo po rimtų pietų - skrandyje turėjo net dvi varles. 9 d. toje pat upėje jau turėjau net devynis, bet labai atsargius, kibimus. Ištraukiau ir paleidau tris – „neišlaikė“ normatyvų.

2000 metais 23 dieną Aukšaitijoje, Švenčionių rajone esančiuose karjeruose jau pagautos pirmosios lydekos. Apžvelgus balandį, beliktų atkreipti dėmesį į tai, jog tai daugelio žuvų pasiruošimo ar net jau neršto mėnuo.

Drageris


1998 m. balandžio 19 d.
Nemunas. Buvome keturiese. Atvažiavome apie 5 valandą ryto, buvo jau gana šviesu. Nusprendėme žvejot senvagėje, kur žvejodavom dažnai, arčiau iškišulio. Žvejojau lengva dugninę “Winkel Picker”. Žvejų labai daug, visi žvejoja taip pat dugninėmis. Srovė didelė, vanduo labai aukštas. Pavyko pagauti tris neblogas kuojas, apie 300-400gr, kolega pagavo irgi kelias kuojas. Laukėm karšių kibimo, tačiau jie nekibo. Apie 8 valandą nusprendėme važiuoti į Šyšos upę. Ten vėl dugnine pagavau tris šapaliukus, kolegos plūdinėm pagavo po keletą kuojų. Bet rimto kibimo nebuvo ir nusprendėme važiuoti dar toliau, laimės ieškoti… Nuvažiavome už Rusnės apie 4 kilometrus į kažkokią kanalais išvagotą laukymę. Viename iš tų kanalų ir apsistojome. Kuojos kibo ten iki pat vakaro, kartais užkibdavo ešeriukai kiek didesni už kabliuką. Kibo ant musės lervų ir sliekų. Pagavom nemažai, tačiau didesniu nei plaštaka nepasitaikė. Gaudėme plūdinėm meškerėm.
Vėjas: pietryčių, mėnulis: delčia

1998 m. balandžio 26 d.
Nemunas. Buvom dviese. Važiavom į senvagę link Sovietsko į kairę pusę. Ryte bandėm dugninėmis, tačiau visiškai nekibo. Pabandėm plūdinėm, pagavom po kelias žuvis, bet kibimas blogas. Nuvažiavom į Nemuną, į vėgėlines vietas, tačiau geriausios vietos buvo užimtos. Klaipėdiečiai gaudė žiobrius, buvo pagavę apie 7 vienetus. Masalui jie naudojo virtas krevetes. Mes pabandėm, tačiau tuščiai… Dar nuvažiavom į senvagę, kurioj buvom praeitą kartą, pagavom dar po kelias žuvis, tačiau bendras rezultatas prastas.
Vėjas: pietryčių, mėnulis: delčia

1998 m. balandžio 30 - gegužės 1 d.
Kaliningrado srities kanalai. Buvome keturiese, nusipirkom licenzijas, kurios kainavo 33 Lt. Žvejojom įvairiose vietose, aš pasirinkau vietą prie tilto. Vienas kolega nuplaukė į ežerėlį, esantį netoliese. Bandžiau žvejoti dugnine ir plūdine meškerėm. Ant dugninės pagavau karšį apie 1 kg ir vienas dar didesnis nutrūko. Kibimas buvo silpnokas, todėl persikėliau ant tilto, ten pasišėriau ir gaudžiau iki vakaro. Kibo pagrinde plakiai. Vakare susirinkome visi ant tilto. Per naktį kibimo nebuvo visiškai, tik draugas pagavo nedidelį šamuką. Apie 5 valandą ryto draugai pagavo po neblogą karšį, o aš nuo tilto pagavau pora gražių kuojų, vieną karšį ir nemažai plakių. Draugai vėl nusigavo į ežeriuką ir ten pagavo dar tris karšius ir raudonsparnių. Įdomu tai, kad kanale nesimatė jokio žuvies aktyvumo. Oras buvo labai geras, vakare visiškai nurimo vėjas, šilta. Bendrai žuvies pagavom nelabai daug, apie 12 kg.
Vėjas: pietryčių, mėnulis: jaunatis

1999 m. balandžio 16 d.
Nemunas, Šilininkai. Buvome vėl keturiese. Gaudėme dugninėmis iš salos, užmetant į Nemuną. Nemunas labai ištvinęs. Kibo visa dieną, tačiau nelabai aktyviai. Draugas pagavo žiobrį, aš iki 17 valandos pagavau 7 karšius maždaug po 0.8kg, vienas buvo 1.25kg, dar 12 gražių kuojų ir dar nemažai plakių. Kiti pagavo panašiai kaip ir aš. Žvejų ta dieną buvo kaip per paradą, tačiau visi pagavo normaliai. Vakare pradėjo smarkiai lyti, todėl išvažiavom namo.
Vėjas: pietryčių, mėnulis: jaunatis

1999 m. balandžio 25 d.
Ventos upė, apie 7 km nuo Kuršėnų. Atvažiavom apie 14 valandą. Bandėm spiningauti. Po kelių metimų draugas pagavo nedidelę lydekaitę ant baltos spalvos tvisterio. Po kelių metimų pagavau ir aš, bet abiejų lydekaitės buvo labai mažos ir svėrė apie 0.25 kg, todėl abi keliavo atgal į vandenį. Iki 18 valandos tuščiai vagojom upės vandenį, išbandėm įvairias vietas, tačiau nieko nepagavom. Sutiktas vaikinukas buvo pagavęs iš ryto apie 1.2 kg lydeką ant gyvos žuvelės. Daugiau iš ten esančių žvejų niekas nebuvo pagavęs. Oras buvo neblogas, šiltas, tik vakarop pradėjo niaukstytis ir lyti lietus.
Vėjas: pietryčių, mėnulis: priešpilnis

1999 m. balandžio 29 - 30 d.
Kaliningrado srities kanalai. Buvome keturiese, nusipirkom licenzijas, kurios kainavo 9 Lt. Vietoje buvom prieš pietus. Oras puikus, šilta, vėjo beveik nebuvo. Žuvis vėl nevaikščiojo, kaip ir praeitą kartą, tačiau kibo labai neblogai. Aš gaudžiau vėl prie tilto. Vakare vėl susirinkome visi ant tilto. Draugas vėl buvo nusigavęs į ežeriuką, tačiau ten nieko gero nepagavo. Paskui įlindo į švendres ir pagavo tris karšius. Mes gaudėme nuo pačio tilto. Kibo beveik vien plakiai. Per naktį vėl niekas nekibo, pasikeitė oras, palijo ir atšalo oras, bet kibo vis tiek neblogai. Draugas nuo tilto buvo užkabinęs gražų karšį, tačiau nepavyko jo iškelti… Bendrai rezultatas buvo neblogas, parsivežėm kiekvienas maždaug po 15-20 kg žuvies.
Vėjas: pietryčių, mėnulis: priešpilnis

2000 m. balandžio 14 d.
Nemunas, Šilininkai. Buvom dviese. Atvažiavome apie 5 valandą ryto. Persikėlėme I salą ir susitvarkę dugnines pradėjome žvejoti. Draugas iškarto pagavo karšį, aš pagavau tik po kokios valandos. Vėliau pagavau dar vieną. Visi karšiai apie 1kg svorio. Paskui kibimas nurimo, pagavau tris dideles kuojas nuo iškyšulio. Apie 14 valandą pradėjo kibti kas maždaug 20 minučių. Kibo pagrinde kuojos ir plakiai. Pagavau vieną labai didelę kuoją. Apie 18 valandą labai smarkiai nulijo, nors visą dieną buvo giedra. Ryta buvo nedidelė šalna, oras šaltas ir giedras.
Vėjas: pietvakarių, labai stiprus, mėnulis: priešpilnis

2000 m. balandžio 19 d.
Nemunas, Šilininkai. Šį kartą pradėjome žvejybą apie 4 valandą ryto, dar tik švito. Užmetus iš karto prasidėjo kibimas, draugas ir šalia esantis kaimynas pagavo po kelis žiobrius. Aš pagavau porą karšių, apie 7 valandą ryto pagavau vieną žiobrį. Iki 15 valandos pagavau penkis karšius, iš kurių vienas svėrė 2.1 kg. Vakarop kibimas liovėsi visai, pagavome tik kelias kuojas ir plakius. Išvažiavome apie 19 valandą. Oras nuo pat ryto buvo šiltas ir giedras, vėjas irgi labai silpnas.
Vėjas: rytų, mėnulis: pilnatis

2000 m. balandžio 22 d.
Tenenio upė, šalia Sakučių kaimo. Spiningavimo varžybos. Buvome trise iš Šiaulių. Oras buvo giedras ir karštas. Varžybos prasidėjo 7 valandą ryto. Netoli nuplaukęs pagavau pirmąją lydekaitę, tačiau mažesnę kaip 40cm, neįskaitinė, teko paleisti. Nuplaukęs tolokai, mačiau kaip vienas kolega ištraukė 9 kilogramų lydeką… Netoli tos vietos, arti žolių, pagavau tris lydekaites ir du ešerius. Grįžtant atgal, pagavau dar tris lydekaites, tačiau visos neįskaitinės. Visas žuvis pagavau naudodamas sukriukę Meps Aglia Nr. 2 geltonos spalvos su raudonais taškeliais. Bendras mano sugautos žuvies svoris buvo 2.75 kg, užėmiau 7 vietą varžybose. Pirmos vietos nugalėtojas pagavo apie 10 kg, antros apie 7 kg. Didžiausios lydekos buvo 9 ir 6kg. Didžiausioji lydeka pagauta ant varinės spalvos vartiklės. Mano draugam nepasisekė pagauti nieko, nors kibimų turėjo. Apie pietus šiek tiek nulijo, buvo griaustinis.
Mėnulis: pilnatis

2000 m. balandžio 29-30 d.
Kaliningrado srities kanalai. Buvome devyniese, nusipirkom dvi licenzijas po 14 Lt. Vietoje buvo apie 14 valandą. Oras nepaprastai gražus ir šiltas, vėjo beveik nebuvo. Puolėm visi iškarto žvejoti, tačiau žuvis visai nekibo. Bandžiau žvejoti kaip visada prie tilto, tačiau rezultatas toks pat, kelios žuvys… Nekibo nei naktį nei rite… Tai turbūt pirmas kartas, kai kanaluose visiškai nekibo. Gal kaltas toks ankstyvas ir šiltas pavasaris, o gal…
Mėnulis: delčia

2001 m. balandžio 28 d.
Tenenio upė. Spiningavimo varžybos. Buvome keturiese iš Šiaulių. Iš viso buvo apie 40 dalyvių. Prieš tai buvo kelios apsiniaukusios ir šaltos dienos, tačiau varžybų dieną oras buvo saulėtas ir gana šiltas. Varžybų laikas nuo 9 iki 14 valandos. Kibimas buvo labai silpnas, iš mūsų pagavo tik vienas draugas, kuris ir laimėjo pirmąją vietą, jo vienintelė lydeka svėrė 2.6kg. Bendrai žuvies pagavo tik 19 dalyvių.

2003 m. balandžio 19 d.
Nemunas, Plaškiai. Buvom dviese. Atvažiavom anksti, apie 3 valandą, prieš tai užsiregistravom pas pasieniečius. Prieš patekant saulei buvo nedidelė šalna. Žvejoti pradėjom apie 6 valandą. Pirmą karšį pagavau apie 8.30 val. Iki 15 valandos pagavau 7 karšius, draugas tik 2vnt. Kibo išskirtinai tik vienoje vietoje, metant prieš srovę link dambos. Kol draugas neužmetė šalia mano meškerės, tol nesulaukė nei vieno kibimo. Netoliese žvejai gaudė žiobrius ant krevečių, turėjo apie 12 kilograminių žiobrių. Oras giedras, per pietus labai sušilo, pūtė stiprus vėjas. Prieš kelias dienas taip pat buvau Nemune, tačiau visai tuščiai, buvo labai atšalę, snigo, kruša, nepagavom nieko.

Duba (paruošė Balčius)