Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius pilnai įvykdė ežerų ir upių valstybinių monitoringų planus. Pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką (Žin., 2010, Nr. 29 - 1363), upių ir ežerų ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius – cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Valstybinės analitinės kontrolės skyrius tyrė upių ir ežerų fizikinius – cheminius kokybės elementus. Juos įvertinus, labai gerai ekologinės būklės klasei galima priskirti 5 ežerus, gerai – 9 ežerus ir 6 upes, vidutinei – 1 ežerą ir 1 upę (2 tyrimų vietose), l. blogai – 1 ežerą.

Agentūra Ekologinės būklės klasė
Labai gera Gera Vidutinė Bloga Labai bloga
Alytaus raj. Upės Nemunas
Ežerai Obelija, Gailintas Didžiulis, Kavalys, Luksnėnų Gudelių Atesys
Lazdijų raj. Upės Baltoji Ančia
Ežerai Snaigynas Vilkinys, Sagavas , Zapsys, Veisiejis
Druskininkų Upės Nemunas
Ežerai Aviris
Prienų raj. Upės Verknė
Ežerai
Varėnos raj. Upės Merkys, Skroblus, Ūla-Pelesa, Verseka
Ežerai Savistas Glūkas, Ilgis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija