Didžiausia iki šiol buvusi problema žvejams mėgėjams leidimų mėgėjiškai žūklei įsigyjimas turėtų būti išspręstas nuo 2012 m. balandžio 1 dienos.

Nuo šios dienos turėtų pradėti veikti aplinkosauginių leidimų informacinė sistema (ALIS), šią sistemą bus galima rasti internete adresu http://alis.am.lt.

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys šioje sistemoje galės užsisakyti su aplinkosauga susijusius leidimus.

Nuo balandžio 1 dienos keisis ir leidimų mėgėjiškai žūklei kainos:

- už teisę mėgėjiškai žūklei Neišnuomotuose telkiniuose, kuriuose neorganizuota limituota žvejyba įmokos dydžiai :

 • dvi paras – 5 litai;
 • mėnesį – 20 litų;
 • metus – 50 litų;

- už teisę mėgėjiškai žūklei Neišnuomotuose telkiniuose, kuriuose organizuota limituota žvejyba įmokos dydžiai:

 • parą – 10 litų;
 • savaitę – 30 litų;
 • mėnesį – 50 litų.

Įmoka mokama naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (ALIS) internetu arba SMS žinute (SMS žinute bus galima įsigyti tik vienkartinį leidimą) . Įmokos sumokėjimo patvirtinimas, gautas kitais būdais (nesinaudojant ALIS) teisės žvejoti nesuteikia.

Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą fiziniai asmenys iki 16 metų, vyresni nei 62 metai ir neįgalieji turi teisę žvejoti nemokamai turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

 • asmenys iki 16 metų – mokinio pažymėjimą;
 • asmenys, vyresni nei 62 metai – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.
 • Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Išnuomoti telkiniai) turi teisę žvejoti nemokamai:
 • žūklės plotų naudotojai – fiziniai asmenys jiems Išnuomotuose vandens telkiniuose;
 • fiziniai asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai;
 • fiziniai asmenys iki 16 metų, vyresni nei 62 metai ir neįgalieji – visuose Išnuomotuose telkiniuose;

Asmenys, turintys teisę žvejoti nemokamai gali vykdyti mėgėjišką žūklę tik turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

 • asmenys iki 16 metų – mokinio pažymėjimą;
 • asmenys, vyresni nei 62 metai – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą;
 • žūklės plotų naudotojai – leidimo naudoti žūklės plotą kopiją ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – žūklės ploto naudotojo išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Žūklės leidimo kaina:

Išnuomotame telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba:

 • už dvi paras – 5 litai;
 • už mėnesį – 20 litų;
 • už metus – 50 litų;

Išnuomotame telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba:

 • už parą – 50 litų;
 • už savaitę – 150 litų;
 • už mėnesį – 250 litų.

Žūklės plotų naudotojai turi teisę sumažinti žūklės leidimo kainą.

Žūklės leidimai išduodami naudojantis ALIS internetu arba žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka išduodant jo pagamintus žūklės leidimus.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija