Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos pareigūnai 2012 m. vasario 17 d. ant Antalieptės marių ledo ilgai stebėjo du piliečius, kurių veiksmai sukėlė įtarimą aplinkosaugininkams. Vien jau jų turimi įrankiai – ilga kartis, ritė, privyniota šniūro, grąžtas, peikena ir metalinis dvišakis, skirtas karties stūmimui po ledu,  rodė, kad šie vyrai ruošiasi tikrai ne mėgėjiškai žūklei. Iškirtę dvi eiles ekečių, karties pagalba per jas po ledu pratiesę šniūrą, minėti asmenys nuėjo link miške esančios sodybos. Pasidarė aišku, kad paruošiamieji darbai tinklų statymui po ledu baigti. Palaukus porą valandų, šie piliečiai vėl pasirodė ant ledo, tik dabar jau nešini plastmasine dėže, pilna tinklų. Kai tik pažeidėjai pastatė pirmą tinklą po ledu, nereikėjo ir minutės kai pareigūnai sniego motociklu jau buvo prie pažeidėjų. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad Salako miestelio (Zarasų r.) gyventojai R. S. ir R. P. buvo pasiruošę pastatyti du statomus tinklus 100 ir 50 m ilgio. Kadangi pažeidėjai žuvies sugauti nespėjo, žalos gamtai nepadaryta. Už neteisėtą žvejybą minėtiems piliečiams surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai, bus skirtos administracinės baudos su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu.

* * *

Praėjus speigams ir suaktyvėjus žvejams Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai surengė šią savaitę du reidus, kurių metu buvo siekiama patikrinti, kaip laikomasi mėgėjiškos žūklės taisyklių. Buvo patikrinti 21 vandens telkinys, kuriuose buvo patikrinta 109 žvejai ir išaiškinta 12 mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimų, iš kurių 5 šiurkštus mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimai.

* * *

Alytaus miesto agentūros pareigūnai vasario 16 dieną organizavo reidą gyvosios gamtos apsaugai. Reido metu tikrinta, kaip žvejai mėgėjai, žvejojantys Kavalio, Naudoriaus, Plūvijos, Luksnėnų, Vabalio, Alovės ežeruose ir Nemuno upėje laikosi mėgėjiškos žūklės taisyklių. Šią šventinę dieną daugiausia žvejų žvejojo Kavalio ežere. Iš patikrintų 27 žvejų tik vienas neturėjo leidimo mėgėjiškai žūklei. Patikrinus 5 žvejus, žvejojusius Plūvijos ežere, net 2 neturėjo leidimo mėgėjiškai žūklei. Šiems žvejams surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai. Žvejojantys Naudoriaus, Luksnėnų, Vabalio, Alovės ežeruose bei Nemuno upėje nepažeidė mėgėjiškos žūklės taisyklių. Reido metu Plūvijos ežere rastos ir išimtos 5 bešeimininkės „šakotinės“ (įrankis lydekoms gaudyti), o Kavalio ežere net 86 „šakotinės“ . Primename, kad sausio 1 d. iki balandžio 20 d. draudžiama žvejoti, naudojant masalui žuvelę, bei nuo vasario mėn. 1 d. iki balandžio mėn. 20 d. žvejoti lydekas.

* * *

Aplinkosaugininkų suorganizuoti reidai poledine žūkle pasidžiaugti leido ne visiems žvejams.

Š. m. vasario 16-18 dienomis Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos bei Agentūrų pareigūnai vykdė bendrus reidus prie vandens telkinių. Pareigūnams talkino neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.

Reidų metu buvo sulaikyta 19 mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidėjų, kurie draudžiamu laikotarpiu gaudė lydekas. Vadovaujantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 61-2199) 13.4 punkto reikalavimais, draudžiama nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d gaudyti lydekas (Esox lucius L.). Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nustatė, kad nemažai žvejų šio draudimo nepaiso, lydekas žvejoja skrituliais, palaidinėmis. Pareigūnai 19 piliečių surašė Administracinės teisės pažeidimų protokolus, konfiskavo įrankius bei pateikė ieškinius už žalą, padarytą gyvajai gamtai.

Šiuo metu ieškinys už neteisėtai pagautą lydeką yra 107,07 Lt. Todėl verta pagalvoti, ar žvejoti vadovaujantis Mėgėjiškos žūklės taisyklėmis, ar už vieną lydekaitę mokėti tokio dydžio ieškinį...

Prieduose matyti kai atrodo pažeidėjai. Pamačius panašiai "ginkluotus" asmenis pašome pranešti gyvosios gamtos inspekcijai arba artimiausiai rajono agentūrai.


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija