Jau praėjo pirmasis akcijos „Lašiša 2012“ mėnuo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento agentūros ir Gyvosios gamtas apsaugos inspekcija vykdė sustiprintą lašišinių žuvų (šlakių ir lašišų) apsaugos kontrolę.

Per pirmąjį akcijos mėnesį buvo organizuoti 27 reidai, akcijos vietose surašyta 13 administracinės teisės pažeidimo protokolų, pažeidėjams skirta daugiau kaip 2800 Lt piniginių baudų, padaryta žala žuvų ištekliams įvertinta 490,54 Lt, iš pažeidėjų konfiskuoti 3 tinklai, 2 valtys su irklais. Aplinkos apsaugos inspektorių organizuotuose reiduose dalyvavo 37 neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Pažeidimus padėjo išaiškinti žvejai mėgėjai ir kiti fiziniai asmenys anonimiškai pranešę apie vykdomą nusikalstamą veiklą. Naktinių reidų metu aplinkos apsaugos inspektoriams darbą palengvino naktinio matymo prietaisai.

* * * * *

Marijampolės RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija,  šių metų spalio 16 d., Marijampolės savivaldybės teritorijoje sulaikytė Igliaukos miestelio gyventoją, kuris atvykęs automobiliu prie Yglos ežero tuoj pat ežere pradėjo statyti draudžiamus įrankius tinklus, bet tamsa nepadėjo. Operatyviai sureagavus, minėtas pilietis buvo kaip mat iškrapštytas iš ežero su visais pažeidimo įrankiais ir nemaloniai nustebintas naujai pasikeitusiomis piniginėmis baudomis už tokią žūklę. Pagal LR ATPK 87 str. 3 d. dabar piliečiui gresia nuo 400 iki 1000 litų piniginė bauda su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

* * * * *

Utenos RAAD kontroliuojamoje teritorijoje esantis Drūkšių ežeras yra vienas iš labiausiai nutolusių nuo regiono centro, todėl Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams ir kontroliuoti žvejybos režimą jame yra sunkiau. Š. m. spalio 12 d. buvo organizuotas reidas prie šio ežero. Apie 10 val. aplinkosaugininkams įtarimą sukėlė nuo Būdinių kaimo išplaukusi valtis. Po kiek laiko joje esntys piliečiai pradėjo traukti tinklus. Kaip paskui paaiškėjo, tai gerai aplinkosaugininkams pažįstami, ne kartą už neteisėtą žvejybą bausti, Turmanto seniūnijos (Zarasų r.) gyventojai I. N. ir A. L. Šie piliečiai buvo pastatę net 12 tinklų, kurių bendras ilgis daugiau kaip 1 km. Grįžtančių su visu laimikiu į krantą pažeidėjų jau laukė aplinkosaugininkai. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad piliečiai I. N. ir A. L. neteisėtai sugavo 4 lydekas, 13 karšių, 4 lynus, 43 kuojas ir 13 ešerių, tuo padarydami 1196,53 Lt. žalą gamtai, kurią privalės atlyginti. Be to jiems dar bus skirtos ir administracinės baudos nuo 400 iki 1000 Lt.

* * * * *

2012 metų spalio 4 d. apie 19 val. operatyviai reaguodami į telefoninį pranešimą apie galimą aplinkosauginį pažeidimą Šalčininkų rajono agentūros pareigūnai nuvyko prie Aukštalaukio kaime esančio vandens telkinio. Nuvykus į įvykio vietą iš vandens ištrauktas 50 m ilgio tinklas, kuriame buvo įsipainiojusi lydeka. Kitame krante pareigūnų veiksmus įdėmiai stebėjo besiburiuojanti nedraugiškai nusiteikusių asmenų grupė, su kuria pradėjus aiškinantis pažeidimo aplinkybes pareigūnai nustatė pažeidėją. Tai vienas iš stovėjusių minėtoje grupėje asmenų - Aukštalaukio kaimo gyventojas J. V.

Už padarytą pažeidimą žvejojant neleistinomis priemonėmis pažeidėjui surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, skirta 400 Lt administracinė bauda, jam taip pat teks atlyginti 100 Lt žalą žuvų ištekliams už pagautą lydeką, kurios jis taip ir neparagavo.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informacija