2013-07-17

Šių metų liepos 17 dieną Alytaus RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai organizavo reidą Didžiulio ir Padaugėlaičio ežeruose, Alytaus rajone, tikrino kaip žvejai laikosi mėgėjų žvejybos taisyklių.

Didžiulio ežere 15 val. buvo pastebėtas povandeninės žvejybos mėgėjas Z.T., kuris žvejojo mėgėjiškos žūklės įrankiu – povandeninės žūklės šautuvu. Žūklei naudojo strėlės antgalį platesnį kaip 10 cm, žvejybos metu nepažymėjo žvejybos vietos ryškiu plūduru. Sugavęs turėjo 2 ungurius. Už neteisėtą žvejybą Z.T. surašytas ATP protokolas, sulaikytas povandeninės žūklės šautuvas ir bus skirta nuo 25 iki 200 Lt administracinė bauda, taip pat bus pateikta pretenzija dėl gyvajai gamtai padarytos žalos atlyginimo 2172 Lt.

Didžiulio ežere pareigūnai taip pat nustatė 4 mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimus dėl žvejybos be leidimų, pažeidėjams bus skirtas įspėjimas arba administracinė bauda nuo 25 iki 200 Lt.

Reido metu pareigūnai šiuose ežeruose rado 6 bešeimininkius ne mėgėjų žvejybos įrankius (venterius).

* * *

2013-07-18

Š.m. liepos 18 d. vakare kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais Biržų ir Pasvalio rajonuose buvo vykdomas reidas ryšium su padaugėjusiais pranešimais apie neteisėtą žvejybą.

Reido metu žvejai buvo perspėjami ir informuojami apie „Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles“, kuriose yra numatyta, kad pradedant žvejybą, žvejys turi surinkti 5 metrų spinduliu esančias šiukšles.

Apie 19 val. prie Mūšos upės buvo aptiktas stovintis automobilis su malkomis, žvejybos reikmenimis ir maistu. Jaunuolių kompanija iš Biržų rajono buvo susiruošusi pavakaroti prie upės. Visi turėjo įsigiję žvejybos leidimus, buvo atsivežę pašarų ir maitino žuvis. Vienas iš jaunuolių, pilietis A.B., buvo įbridęs į vandenį ir pasiruošęs statyti tinklą. Už šį pažeidimą piliečiui A.B. bus paskirta administracinė bauda nuo 400 iki 1000 litų.

Tęsiant reidą, buvo pastebėti vyras ir moteris, kurie ėjo nuo sodybos link Mūšos upės nešini plastikiniu maišeliu. Minėtieji asmenys apsidairę ir nieko neįtardami, kad yra stebimi pasaloje laukiančių pareigūnų, įbrido į vandenį statyti tinklo. Palikus pasaloje vieną inspektorių buvo apvažiuota upė iš kitos pusės ir sulaikyti jau grįžtantys į namus piliečiai L.G ir V.S. Iš pradžių jie elgėsi agresyviai ir priešiškai, bet paaiškinus, kad ilgą laiką buvo stebimi, sulipo į automobilį. Neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, dėka pažeidėjų, teko „išsimaudyti“, bristi į vandenį ir ieškoti pastatyto tinklo. Piliečiui L.G bus paskirta administracinė bauda nuo 400 iki 1000 litų. Beje, niekur nedirbanti, auginanti mažamečius vaikus pilietė V.S. prieš mėnesį laiko jau buvo pakliuvusi aplinkos apsaugos inspektoriams.

Pakartotinai per metus laiko padariusiai tos pačios rūšies pažeidimą pilietei V.S bus paskirta bauda nuo 700 iki 1000 litų.  

* * *

2013-07-26

2013 m. liepos 26 d. apie 19 val. Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai gavo informaciją apie neteisėtai vykdomą povandeninę žūklę  Alaušo ežere (Anykščių r.). Operatyviai nuvykus į nurodytą vietą, ežere buvo pastebėti du asmenys, kurie turėdami su savimi povandeninius šautuvus, plaukiodami palei švendrynus, ieškojo žuvų. Kadangi šiame ežere povandeninė žūklė draudžiama, pažeidėjai buvo sulaikyti. Nustatyta, kad tai Anykščių rajono gyventojai D. K. ir A. B. Sulaikytieji teigė, kad jie dar tik pradeda šį žūklės būdą, tačiau prieš grįždami prie krante palikto automobilio gudravo kaip ,,seni vilkai’ – šautuvus už keliasdešimt metrų paliko vandenyje, nors žuvų nušovę ir neturėjo. Minėtiems piliečiams buvo surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai, paimti neteisėtos žvejybos įrankiai. Jiems gręsia atsakomybė pagal LR ATPK  87 str. 1 d.

* * *

2013-07-27

Šeštadienį 6.00 val. Jūros aplinkos apsaugos pareigūnas, su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais vykdydamas reidą, Kuršių mariose ties Preila sulaikė brakonierius, kurie traukė tinklus. Nustatyta, kad draudžiamais įrankiais žvejojo du Šilutės raj. gyventojai. Tokie veiksmai bus įvertinti baudomis nuo 400 iki 1000 Lt, bei teks atlyginti virš 3 tūkst. Lt žalą žuvų ištekliams padarytą žalą, neteisėtai sugavus 2 starkius ir 10 karšių. Konfiskuotas pažeidimo padarymo įrankis - valtis „Progres“ su pakabinamu varikliu YAMAHA.

Aplinkos ministerijos informacija