2013-09-14

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas  su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pagalba 2013 m. rugsėjo 14 d. sulaikė Elektrėnų sav. gyventoją G. M., kuris tamsiuoju paros metu, Vievio ežere ties Vievio miestu, vykdė nelegalią povandeninę žūklę.

Brakonierius panaudojęs nardymo įrangą ir povandeninės žūkles šautuvą pažeidė Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 10.1 ir 10. 5. punktus. Žvejybos metu pažeidėjas nudūrė du ungurius, už kuriuos privalės atlyginti daugiau kaip 2 000 lt žalą.

Administracinės teisės pažeidimų kodekso 87 str. 3 d. už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius vidaus vandenyse, numato baudą iki 1 000 lt su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu.

2013-09-24


Plačiai paskelbta akcija „Lašiša-2013“, kurios metu didžiausias dėmesys yra skiriamas lašišinių žuvų apsaugai neršto metu, „užliūliavo“ brakonierių, kuriems tinka ir kitokios žuvys, budrumą. Manydami, kad visi inspektoriai budi prie upių, jie drąsiai traukia tinklus kituose vandens telkiniuose.

Ukmergės rajono gyventojai R. S ir S.I susirado nedidelį nuošalų ežeriuką ir pradėjo jame šeimininkauti – pastatė tinklą, užmetė keturias meškeres ir visą pusdienį sėkmingai traukė žuvis. Negana to – jie dar varė nuo to tvenkinio ir vietinius gyventojus, kurie bandė prie jo prieiti su meškere.

Piktai užsipuolė jie ir Ukmergės rajono agentūros inspektorių, kuris, apsimetęs žveju, su meškere rankose priėjo prie tinklą traukiančių pažeidėjų. Pažintis buvo pratęsta skaičiuojant neteisėtai sugautas žuvis ir kraunant žūklės įrankius į aplinkosaugininkų automobilį.

Paimtas statomas tinklas, guminė pripučiama valtis su irklais, keturios lydekinės meškerės ir sugautos žuvys – trylika karosų ir viena lydeka. Teks atsakyti pagal ATPK 87 str. 3 dalį, kuriame numatytos baudos nuo 400 iki 1000 litų bei atlyginti padarytą žalą žuvų ištekliams.


2013-09-26

Akcijos „Lašiša - 2013“ metu, 2013 m. rugsėjo 26 d. Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija surengė reidą Neries upėje, su tikslu patikrinti kaip žvejai laikosi mėgėjų žvejybos taisyklių reikalavimų. Plaukdami upe valtimi, aplinkos apsaugos inspektoriai patikrino 23 žvejus iš kurių tik vienas žvejojo neįsigijęs žvejo mėgėjo kortelės.

Didesnio dėmesio sulaukė ir gyvenvietės prie Neries upės kranto, kadangi pasitaiko vietinių žvejų, norinčių būti gudresniais ir rizikuojant vietoj lašišos „sugauti solidžią“ baudą, vis dar žvejoja  tinkliniais įrankiais. Prie Biržių gyvenvietės Švenčionių raj. pareigūnai upėje užtiko pastatytus du tinklinius įrankius, o šalia esančioje sodyboje dar 12 vnt. tokių pačių įrankių, paruoštų neteisėtai veikai. Visi tinkliniai įrankiai paimti, o už žvejybą draudžiamais įrankiais, pagal LR ATPK 87 str. 3 d. tinklų savininkui gali būti skirta bauda nuo 400 iki 1 000 litų.

2013-09-27

2013 m. rugsėjo 27 d. Ignalinos rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai, gavę informaciją apie galimai neteisėtai vykdomą žvejybą Rūkščio ežere( Dūkšto sen.), nutarė skubiai ją patikrinti. Atvykus į vietą,   Rūkščio ežere guminėje valtyje buvo pastebėti  du piliečiai, traukiantys tinklus. Dar vienas asmuo laukė krante. Kai baigus žvejybą valtis pasiekė krantą - visi buvo sulaikyti. Vienas iš dalyvavusių žvejyboje pareiškė,  kad jam nuosavybės teise priklauso dalis ežero, todėl galintis žvejoti tinklaičiais savo ežere. Iš tiesų šiam piliečiui nuosavybės teise priklauso 0,37 ha vandens telkinio ploto, kai visas ežero plotas 17 ha. Minėtas pilietis, turbūt, nepasidomėjo apie žvejybos tvarką privačiuose ežeruose,  kurią nustato „Žvejybos privačiuose bei bendrąją daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos aprašas“. Vykdydami žvejybą versliniais žvejybos įrankiais Rūkščio ežere piliečiai S. Č., M. J. ir J. Č. padarė eilę pažeidimų - žvejojo mažesnio kaip 40 mm akių statomaisiais tinklaičiais, naudojo didesnį statomų tinklų ilgį nei leistina, neturėjo visų vandens telkinio bendrasavininkų bendro rašytinio sutikimo, verslinei žvejybai naudojo nustatyta tvarka nepažymėtus verslinės žvejybos įrankius. Tad jų sugautas laimikis - 4 lydekos, 16 lynų ir 3,5 kg kuojų, ešerių ir plakių - neteisėtas. Pabrėžtina, kad tik keletas žuvų buvo leistino verslinio dydžio. Už neteisėtą žvejybą šiems trims visaginiečiams paskirtos administracinės baudos  ir teks atlyginti žalą žuvų ištekliams, kuri siekia 5761 lt 23 ct., bei konfiskuoti statomieji tinklaičiai.

2013-09-27


2013 m. rugsėjo 27 d. vakarą Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai reido metu dirbo prie Ūsių ežero, esančio Ignalinos rajone, kai paskambino kolegos iš Aplinkos apsaugos agentūros ir pranešė, kad turi informacijos apie galimai vykdomą neteisėtą ungurių žvejybą Kretuonos upelyje, ištekančiame iš Kretuono ežero (Švenčionių r.). Po 20-30 minučių Utenos GGAI ekipažas jau buvo nurodytoje vietoje. Patikrinę upelio atkarpą nuo ištakos iki geležinkelio tilto, pareigūnai aptiko ir pastatytą ungurinę gaudyklę. Kas kiek laiko palei upelį pro ją praeidavo pilietis, kuris stoviniuodavo, klausydavosi, nesinaudojo jokiais šviesos šaltiniais, nors buvo aklina tamsa. Aplinkosaugininkams tapo aišku, kad tai tik sargas. Apie 22 val. prie gaudyklės  atėjo dar vienas asmuo ir skubiai nubrido prie jos. Kai tik patikrinęs gaudyklę pažeidėjas išbrido iš upelio, iš karto buvo sulaikytas. Tai jau septintą kartą už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimus įlkiūvantis Kaltanėnų miestelio (Švenčionių r.) gyventojas K. B, kuris su savimi turėjo 5 neteisėtai sugautus ungurius. Jam surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, bus skirta administracinė bauda ir teks atlyginti 5430 Lt gamtai padarytą žalą. Pareigūnai kartu sulaikė ir sargybą ėjusį, jiems gerai žinomą, pilietį S. R. Tačiau šį kartą pastarasis administracinės atsakomybės išvengs, kadangi tiesiogiai neteisėtoje žvejyboje nedalyvavo – prie pažeidimo padarymo įrankių ir laimikio net nebuvo prisilietęs.

2013-10-02

Rokiškio rajono agentūra organizavo reidą prie Rokiškio rajone esančių upių, siekiant išaiškinti Žvejybos mėgėjų vidaus vandenyse taisyklių pažeidimus. Reido metu nustatyti du šių taisyklių pažeidėjai. Per Rokiškio rajoną teka Kriaunos, Nemunėlio, Šventosios bei Šetekšnos upės, todėl agentūros darbuotojai ir aplankė iš anksto žinomas vietas, kuriose dažniausiai žvejoja žvejai mėgėjai. Tikslas — patikrinti, ar labiausiai pamėgtose žvejų mėgėjų vietose surinktos šiukšlės, ar žvejojantys žvejai turi leidimus.

Pastebėta, kad šiuo metų laiku upės nėra sraunios, vanduo pastebimai nusekęs, vietomis upes galima tiesiog perbristi. Žvejai mėgėjai naudojasi galimybe pažvejoti nuo kranto, ir tiesiog mano, kad leidimas tokiai žvejybai nereikalingas. Prie Kriaunos upės sutikti du žvejai taip ir aiškino, kad visai „nepagalvojo“ apie leidimus. Už tai, kad neturėjo leidimų, agentūros pareigūnai surašė du protokolus ir skyrė baudas už Žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.1 punkto pažeidimą.

Kitose tikrintose vietose – prie Šventosios, Nemunėlio bei Šetekšnos upių  reido metu žvejų sutikti nepavyko. Paliktų šiukšlių žvejų lankomose vietose nebuvo. Žvejai mėgėjai privalo laikytis LR Aplinkos ministro įsakymu 2013 m. sausio 4 d. Įsakymu D1-14 patvirtintų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, kurios, be kita ko yra nustatyti draudimai. Pagal šias taisykles draudžiama žvejoti: be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, gali:
- asmenys iki 16 metų – visuose išnuomotuose vandens telkiniuose, turėdami dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;
- valstybinio socialinio draudimo pensininkai – visuose išnuomotuose vandens telkiniuose, turėdami pensijos gavėjo pažymėjimą;
- neįgalieji – visuose išnuomotuose vandens telkiniuose, turėdami neįgaliojo pažymėjimą;
- asmenys, kuriems žvejybos ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – tuose išnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose žvejybos ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos ploto naudotojo išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Be leidimo galima žvejoti liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba. Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai.

Taisyklės taip pat draudžia žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais; prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas; plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti; kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais; arčiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių; žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų); ant ledo, neturint priemonių, kurių pagalba būtų galimybės išlipti ant ledo įlūžus – dviejų sujungtų lanksčia jungtimi smaigų;  nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu) ir kt.

Šių taisyklių 16 p. nurodo, kad  Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

Ne vienas žvejys mėgėjas šios taisyklės nepaiso  ir su povandeniniu šautuvu bando žvejoti. Toks „meškeriotojas“ buvo sulaikytas Keležerių ežere. Už tai jam surašytas ATP protokolas, paskirta bauda. Vandens telkinių naudotojai leisti povandeninę žūklę gali tik tuomet, jei ši sąlyga įrašyta į leidimą naudoti žūklės plotą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Rokiškio rajone nei vienam leidime tokia sąlyga nėra įrašyta, todėl, povandeninė žvejyba galima tik valstybiniame Sartų ežere, išskyrus rekreacines zonas.

Netrukus vandens telkinius padengs ledas, ir žvejai mėgėjai turėtų pasirūpinti dviem, sujungtais lanksčiomis jungtimis, smaigais. Be jų, ant ledo lipti, pačių saugumui, draudžia taisyklės.

Asmenys privalo žvejodami turėti mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

2013-10-03


Trečiadienio rytą, Marijampolės RAAD gyvosios gamtos apsaugos inspekcija gavo pranešimą iš Lazdijų rinktinės Vištyčio užkardos pasieniečių, jog antradienio vakarą tikrindami pasienio su Rusija ruožą, ties Vištyčio ežeru,  eidami pakrante pasieniečiai pastebėjo už kelių dešimčių metrų nuo kranto ežere pastatytą tinklą. Pastebėtą tinklą, kuris siekė apie 100 metrų, VSAT pareigūnai ištraukė. Iš valo nupintame tinkle žuvų nebuvo. Tinklas perduotas Marijampolės RAAD gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai.

Norime priminti, kad nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. šiame ežere draudžiama gaudyti sykus, kadangi šiuo metu prasideda šių žuvų nerštas, iki draudimo buvo galima sykus gaudyti įsigijus žvejo mėgėjo kortelę sykų žvejybai.

2013-10-03

Šių metų spalio 2 dieną Alytaus RAAD Prienų agentūros pareigūnai, padedami neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, dalyvaudami akcijoje „Lašiša – 2013“,  organizavo reidą Neries upėje ir jos pakrantėse, esančiose Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Reido metu buvo  tikrinama kaip žvejai laikosi mėgėjų žvejybos taisyklių.

Reido metu buvo nuplaukta daugiau nei 19 km ir patikrinti visi tuo laiku ten buvę 46 žvejai mėgėjai. Nustatyti 6 mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimai.  2 žvejai mėgėjai žvejojo su savimi neturėdami žvejo mėgėjo kortelės, suteikiančios teisę žvejoti Neries upėje nuo rugsėjo 16 d. iki spalio  15 d.,  du žvejai žvejojo 5 m spinduliu aplink žvejybos vietą nesusirinkę komunalinių atliekų, vienas žvejas mėgėjas žvejojo su 5 žvejybos įrankiais ir vienas žvejas mėgėjas buvo pagavęs 24 cm ilgio kiršlį (mažiausias kiršlio ilgis, kurį galima sugavus pasiimti - 29 cm). Pažeidėjo laukia ne tik administracinė bauda, bet ir 567 Lt. aplinkai padaryta žala.

Iš visų reido metu patikrintų 46 žvejų mėgėjų, tik vienas džiaugėsi sugautu laimikiu. Jis turėjo daugiau kaip 12 kg. sveriančią lašišą. Lašiša buvo sugauta nepažeidžiant mėgėjų žvejybos taisyklių.

Aplinkos ministerijos informacija