Seimas, 80 parlamentarų balsavus už, 6 - prieš ir 18 susilaikius, priėmė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės grąžintą Žuvininkystės įstatymą su visomis šalies vadovės teiktomis pataisomis ir papildymais (projektas Nr. XIIP-1166GR).

Respublikos Prezidentės siūlymu ūkio subjektams suteikta galimybė perleisti teisę į žvejybos kvotą tik aukciono būdu, kurio tvarką nustatys Žemės ūkio ministerija; siekiant racionalaus žuvų išteklių panaudojimo atsisakyta galimybės teisę į žvejybos kvotą paveldėti ar ją išnuomoti.

Nustatyta, kad teisė į žvejybos kvotą bus suteikiama ne ilgesniam nei 5 m. laikotarpiui.

Siekiant pusiausvyros tarp institucijų, kurios dalyvauja žvejybos limitų nustatyme ir kvotų paskirstyme įstatyme įtvirtinta, kad Aplinkos ministerija nustatys žvejybos vidaus vandenyse limitus, verslinės žvejybos vidaus vandenyse draudimą ar ribojimą tam tikru laiku, arba tam tikrose vietose, arba tam tikrų rūšių žuvų žvejybos draudimą, o Žemės ūkio ministerija bus atsakinga už kvotų paskirstymą, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos nustatytus limitus.

Priimtomis pataisomis sugriežtina teisės į žvejybos kvotą praradimo tvarka, kvota bus atšaukiama padarius vieną šiurkštų verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimą.