2015-01-02

2015 m. sausio 2 d. įsigaliojus draudimui žvejybos metu masalui naudoti gyvą žuvelę, Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais suaktyvino reidus Panevėžio regiono teritorijoje. Kaip ir kiekvienais metais, visada atsiranda žvejų, kurie nori būti gudresni už kitus ir nepaiso draudimų. Sausio 7 dieną buvo nutarta patikrinti Rokiškio rajono vandens telkinius ypatingą dėmesį skiriant Čedaso ežerui. Šis ežeras ypatingo pareigūnų dėmesio sulaukė, kadangi jame prieš savaitę tikrinimo metu buvo nustatyti 3 pažeidėjai, žvejoję su skrituliais. Pažeidėjų galėjo būti ir daugiau, tačiau jau pačioje tikrinimo pradžioje, daug žvejų pamatę aplinkos apsaugos pareigūnus, nuo ledo išsilakstė kaip kiškiai

Pareigūnai sausio 7 d. anksti ryte atvyko prie Čedaso ežero. Būdami pasaloje, jie pastebėjo ant ledo vaikštinėjantį pilietį su ledo kirtikliu ir tikrinantį pastatytus skritulius. Pilietis, pastebėjęs link jo einančius neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, dar spėjo į eketę paleisti nelegaliai sugautas lydekas. Tačiau tai piliečio neišgelbės nuo administracinės baudos, kuri gali būti nuo 115 iki 289 eurų su pažeidimo įrankių konfiskavimu.

Kitam, taip pat Rokiškio rajono gyventojui E.V., š. m. sausio 15 d. nepasisekė labiau, nes jį iš vakaro ant Našio ežero su palaidinėmis pastebėjo brakonieriams nepakantūs žvejai, kurie apie įtariamą brakonieriavimą pranešė bendruoju pagalbos telefonu. Iš ryto, aplinkos apsaugos pareigūnai stebėdami ežerą, pamatė ant ledo vaikštinėjantį pilietį, kuris tikrino pastatytas palaidines su gyva žuvele. Jis palaidinėmis buvo ištraukęs 2 sugautas lydekas ir 16 palaidinių vėl iš naujo įkišęs po ledu. Pareigūnai persekiojo pilietį, kuris bėgdamas nuo ledo išmėtė pagautą laimikį, bet toli pabėgti taip ir nespėjo. Kartu su pažeidėju buvo ištraukta 16 palaidinių ir piliečiui buvo surašytas Administracinių teisės pažeidimų protokolas. Piliečiui E.V. bus paskirta administracinė bauda nuo 115 iki 289 eurų, taip pat reikės atlyginti laukinei gyvūnijai padarytą žalą, kuri sudaro 316,96 eurų už neleistinu laiku sugautas lydekas.

2015-01-25

Šių metų sausio 25 - 26 dienomis Kalvarijos agentūros darbuotojai kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais organizavo reidus, kurių tikslas buvo patikrinti kaip laikomasi Mėgėjiškos žūklės vidaus vandenyse taisyklių ir Medžioklės LR teritorijoje taisyklių reikalavimų. Reidų metu patikrinti ant Kalvarijos molio karjerų, Navasodų, Jurgežerių, Brukų, Mockų, Mantrimų tvenkinių ir  Mergutrakio, Bebrinio ežerų ledo žvejoję 33 žūklės mėgėjai ir MK „Žaltytis“ bei MK „Medžioklis“ medžiotojų vykdytos medžioklės. Nustatyti 9  teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Už Mėgėjiškos žūklės vidaus vandenyse taisyklių pažeidimus surašyti 6 ATP protokolai, iš kurių 3 už šiurkščius taisyklių pažeidimus (asmenys žvejojo masalui naudodami gyvą žuvelę). Trys medžiotojai nubausti už reikalingų dokumentų neturėjimą su savimi medžioklės metu, saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų nesilaikymą ir netinkamą medžioklės vadovo pareigų atlikimą.

2015-01-28

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai 2015 m. sausio 28 d. gavo anoniminį pranešimą, kad Neries upėje ties Grigiškėmis galimai vykdoma neteisėta žvejyba gyva žuvele. Nuvykus į minėtą vietą nustatyta, kad P. R., gyvenantis netoliese žvejojo plūdine meškere, masalui naudodamas gyvą žuvelę. Nežilgo buvo gautas kitas   pranešimas iš žvejo mėgėjo, kad Vilniaus rajone Vilnojos ežere taip pat yra vykdoma žvejyba masalui naudojant gyvą žuvelę. Atvykus į vietą aplinkosaugininkus pasitikęs žvejys pranešėjas, kuris nurodė tikslią vietą, kurioje buvo vykdoma neteisėta žvejyba naudojant šakotines. Pareigūnams nuėjus prie nurodytų ekečių buvo rastos pastatytos 3 (trys) šakotinės. Palikti žmonių pėdsakai sniege prie ekečių aplinkos apsaugos inspektorius atvedė prie gyvenamojo namo, kur buvo pastebėtas pranešėjo apibūdintas žvejys, kaip vėliau paaiškėjo tai buvo V. B. žvejojęs draudžiamu būdu - šakotinėmis. V. B. prisipažino, kad žvejojo Vilnojos ežere su 3 šakotinėmis ir sugavo vieną lydeką. Pareigūnams paprašius V. B. parodyti lydeką, jis iš kibiro ištraukė jau išdarinėtą maža lydekaitę. Šiems pažeidėjams už Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 10.1, 11.2 punktų reikalavimų pažeidimus gresia administracinės baudos nuo 115 iki 289 Eur bei pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas, o V. B. turės atlyginti 158,19 Eur padarytą žalą žuvų ištekliams už neteisėtai sugautą lydeką.

Kitas Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnų ekipažas tikrino žvejus mėgėjus ant Elektrėnų marių, ten taip pat neapseita be šiurkščių pažeidimų. Pažeidėjams už mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 10.1, 11.2 punktų reikalavimų pažeidimus buvo surašyti du protokolai pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 str. 3 d. Šiems asmenims irgi gresia administracinės baudos nuo 115 iki 289 Eur bei pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.

Džiugu, kad kuo toliau tuo daugiau atsiranda neabejingų žvejų, kurie praneša apie pastebėtus pažeidimus.

2015-01-28

2015 m. sausio 28 dieną Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono  agentūros pareigūnai kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje vykdė reidą, kurio metu tikrino kaip žvejai mėgėjai laikosi mėgėjų žvejybos taisyklių reikalavimų. Per dieną buvo patikrinti 29 žvejai, nustatyti 5 pažeidimai 3 iš jų šiurkštūs ir vienas atliekų deginimo atvejis.

Reido metu buvo patikrintos Gelvės, Gelvanės, Stavarygalos, Zubelių, Tilvykų, Mančiušėnų, Zdoniškių, Žindulių, Puorių, Spėros, Kaimynų, Bartkuškio ežerai, Gražėniškių, Bartkuškio, Vileikiškių, Motiejūnų tvenkiniai ir Širvintos ir Musės upės.

Žvejui mėgėjui R. M. surašytas protokolas pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 str. 1 d., už žvejybą Širvintos upėje be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje. Jiems gali būti skirta administracinė atsakomybė, bauda nuo 7 iki 58 Eurų.

Sausio 28 d. Vileikiškių tvenkinyje buvo išaiškinti žvejybos taisyklių pažeidėjai:  T. B., kuris žvejojo neturėdamas leidimo mėgėjiškai žvejybai, bei dviem skrituliais masalui naudodamas gyvą žuvelę; J. R. žvejojo su 7 skrituliais, naudodamas masalui gyvą žuvelę, mėgėjų žvejybos leidimas buvo pasibaigęs; R. M. žvejojo su 7 skrituliais naudodamas masalui gyvą žuvelę. Pažeidėjams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 str. 3 d. ir paimti grąžtai ledui gręžti ir 14 skritulių. Jiems gali būti skirta administracinė atsakomybė, bauda nuo 115 iki 289 Eurų, bei pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.

2015-02-03

 2015 m. vasario 3 dienos popietę Ukmergės rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai stebėjo ant  Žirnajų ežero ledo buvusius žvejus. Dėmesį patraukė du asmenys, vaikštinėję ledu nešini ilga kartimi (kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo tikras valstybinės vėliavos kotas). Buvo nutarta jų palaukti grįžtančių prie automobilio ir patikrinti. Po kurio laiko minėti asmenys, nešini dviem maišais, priėjo prie savo automobilio, padėjo maišus į bagažinę ir skubiai patraukė vėl link ežero. Tuomet ir buvo sulaikyti. Patikrinus į automobilį padėtų maišų turinį, rasti du šlapi statomi tinklai ir juose buvusios sugautos žuvys. Laimikis buvo tikrai nemenkas – 24 karšiai, 24 kuojos, 8 ešeriai, 3 lydekos, vėgėlė, lynas ir plačiažnyplis vėžys.

Sulaikyti piliečiai savo kaltės neneigė, papasakojo, kad pastatė tinklus prieš dvi savaites ir vis neturėjo laiko jų ištraukti. Todėl didelė dalis sugautų žuvų jau buvo apgedusios. Vėliavos kotą jie naudojo kaip įrankį, kurio pagalba statė ir traukė tinklus iš po ledo.

Pažeidėjų laukia nemenki finansiniai nuostoliai – už pažeidimą jiems gręsia baudos iki 289 eurų ir teks atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą, kuri viršys 2300 eurų.

2015-02-04

Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai š. m. vasario 4 d. išaiškinę Labakaršio ežere (Ignalinos r.) draudžiamu būdu, masalui naudojant gyvas žuveles žvejojusį pilietį, apžiūrėjo ir vos už poros šimtų metrų esantį Prūdo ežerą. Aplinkosaugininkams įtarimą sukėlė per keletą vietų rastos, vienoje eilėje esančios, senos užšalusios eketės. Kilo įtarimas, kad retsykiais čia po ledu žvejojama statomais tinklais.  Buvo nutarta stebėti šį ežerą. Ir štai vasario 6 dienos pavakarę, nešinas peikena, ant ežero pasirodė pilietis. Nieko nelaukdamas ėmė kirsti eketes, atstumą tarp jų tiksliai matuodamas žingsniais. Aplinkui šį asmenį visą laiką sukiojosi ir didelis vilkšunis. Išvalęs iš ekečių ledus, minėtas asmuo pasuko link pakrantėje esančių namų. Pareigūnai kantriai laukė grįžtančio šio piliečio su tinklu, nes abejonių, kad po ledu bus statomas tinklas, niekam nekilo. Tačiau nei pavakarę, nei vakare ant ežero niekas nepasirodė. Sekantį rytą, apie 8 valandą prie paruoštų ekečių iš Mikališkio kaimo atėjo du vyrai. Atsinešė ilgą kartį, skirtą pratiesti virvę po ledu, šiai karčiai stumti skirtas šakes ir, aišku, statomą tinklą. Vos įpusėjus darbui, prie jų atsirado ir GGAI pareigūnai. Nustatyta, kad statomu tinklu neteisėtai žvejojo vietos gyventojas M. Ž. iš minėto Mikališkio kaimo ir iš Vilniaus atvykęs pil. V. G. Šiems asmenims surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai, paimti ir bus konfiskuoti neteisėtoje žvejyboje naudoti įrankiai ir priemonės bei bus skirtos  baudos nuo 115 iki 289 eurų.

2015-02-04

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos rajono agentūros pareigūnai, į pagalbą pasikvietę neetatinį inspektorių, vasario 4 dieną vykdė žuvų išteklių naudojimo kontrolės reidą Ignalinos rajono ežeruose. Reido metu iš viso patikrini 9 ežerai, kuriuose žvejojo 19 žvejų mėgėjų.

Nepaisydami šiuo metų laiku galiojančių draudimų žvejoti lydekas ir masalui naudoti žuvelę, žvejai išdrįsta surizikuoti.

Kiauno ežere nustatytas 1 šiurkštus pažeidimas. Pilietis I.S. žvejojo naudodamas masalui žuveles. Už šį mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimą jam bus paskirta administracinė bauda pagal LR ATPK 87 str. 3 d. nuo 115 iki 289 eurų, taip pat konfiskuoti žvejybos įrankiai bei ledo grąžtas. Lydekų pažeidėjas pagauti nesuspėjo tad galime pasidžiaugti, kad gamtai žala nepadaryta.

2015-02-04

2015 m. vasario 4 dieną Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono  agentūros pareigūnai Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje vykdė reidą, kurio metu tikrino, kaip žvejai mėgėjai laikosi mėgėjiškos žvejybos taisyklių reikalavimų. Reido metu buvo patikrinti Gelvės, Tilvikų, Labūnavos, Ulšiškių ežerai, Gražėniškių, Sabališkių tvenkiniai ir Širvintos upė, patikrinti 23 žvejai, nustatytas 1 šiurkštus mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimas.  Žvejys mėgėjas E.S. nors ir turėjo leidimą mėgėjiškai žvejybai, tačiau Labūnavos ežere skrituliais, masalui naudojant žuvelę, gaudė lydekas.

Pažeidėjui surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 87 str. 3 d., paimtas grąžtas ledui gręžti ir 3 skrituliai. Jam gresia administracinė bauda nuo 115 iki 289 Eurų, bei pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.

2015-02-07

Suaktyvinus gyvosios gamtos išteklių naudojimo kontrolę, sugriežtinus taisyklių reikalavimus bei sankcijas už pažeidimus, pažeidėjams atėjo sunkūs laikai. Taip pat reikia pripažinti, kad ženkliai išaugo ir piliečių sąmoningumas,  kurie lieka neabejingi daromiems pažeidimams ir nedelsdami praneša atitinkamoms tarnyboms. Esant tokiai situacijai, neteisėtos žvejybos mėgėjai renkasi kuo atokesnius vandens telkinius, kur, jų manymu, labai maža tikimybė, kad pasirodys aplinkosaugos pareigūnai. Taip manė ir Grikiapelės k. (Ignalinos r.) gyventojas N. R.,  nes žvejoti draudžiamu būdų – t. y. masalui naudojant gyvas žuveles, susiruošė į Labakaršio ežerą, kurį iš visų pusių supa miškai, o ir žveją mėgėją čia retai sutiksi. Net septyniolika šakotinių pastatė. Tačiau... Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai minėto piliečio sumanymą pavertė niekais. Paėmė neteisėtoje žvejyboje naudotus įrankius ir priemones, surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą. Šio piliečio laukia sankcijos pagal LR ATPK 87 str. 3 dalį – bauda nuo 115 iki 289 eurų su paimtų įrankių ir priemonių konfiskavimu.Aplinkos ministerijos informacija