2015-06-05

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūros pareigūnai, padedami neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, ankstų birželio 5 dienos rytą organizavo gyvosios gamtos apsaugos reidą.

Nuošaliame, miške esančiame Laumekėlio ežere nustatytas šiurkštus mėgėjų žvejybos pažeidimas.

Kazitiškio seniūnijos gyventojai M. M. ir M. R. žvejojo draudžiamais tinkliniais žvejybos įrankiais – statomaisiais tinklaičiais. Vienas iš pažeidėjų nepabijojo tokiu būdu žvejoti nepraėjus nė mėnesiui nuo paskutinio susitikimo su pareigūnais.

Už šį Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimą bus paskirtos administracinės baudos pagal LR ATPK 87 str. 3 d. nuo  115 iki 289 eurų. Konfiskuoti tinklai bei guminė valtis.

Pažeidėjams žuvų pagauti nepavyko, todėl gamtai žala nepadaryta.

2015-06-10

Utenos RAAD GGAI pareigūnai šių metų birželio 4 dieną apie 19 val. Ignalinos rajone Padysnio HE tvenkinyje pastebėjo pastatytus tinklus ir surengė pasalą įrankių šeimininkams. Budėjimą tęsė apie 20 valandų pasikeisdami. Kitą dieną, apie 15 val. atvyko du piliečiai ir, su valtimi nuplaukę link tinklų, juos išsitraukė. Sulaikius pažeidėjus, paaiškėjo, kad tai Ignalinos rajono, Švedriškės kaimo gyventojas V. I., kuris nuo 2005 metų jau 13 kartų yra baustas už tokio pobūdžio pažeidimus, ir to paties rajono Grybėnų kaimo gyventojas R. J. Minėti piliečiai žvejybos metu draudžiamais ne mėgėjų žvejybos įrankiais – šešiais statomais tinklais neteisėtai sugavo 8 lynus (žala gamtai 524,64 €). Jiems surašyti ATP protokolai, bus skirtos administracinės baudos ir konfiskuota tinklai bei plaukiojimo priemonė.

GGAI pareigūnai 2015-06-07 tikrino, kaip laikomasi aplinkos apsaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis Gražutės regioninio parko ir Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijose. Buvo patikrinti Antalieptės HE tvenkinys, Luodžio, Dringio, Dringykščio, Asalnų, Lūšių ežerai. Reikia pasidžiaugti, kad tokio pobūdžio pažeidimų nebuvo. Vis tik keletą pažeidėjų GGAI pareigūnai užfiksavo. Tai Antalieptės HE tvenkinio saloje stovyklavęs vilnietis M. V., kuris neteisėtai buvo pasistatęs palapinę ir kūreno laužą draudžiamoje vietoje. Už Gražutės regioninio parko nuostatų nesilaikymą M. V. surašytas ATP protokolas. Administracinė bauda pagal LR ATPK 76 str. 10 d. yra nuo 144 iki 579 €. Pritaikius administracinį nurodymą, per 10 darbo dienų pil. M. V. pasiūlyta sumokėti pusė minimalios baudos. Dringykščio ežere apie 18 val. buvo patikrintas žvejas mėgėjas, kuris, pareigūnams prisistačius, piktinosi, kad „pagaliau per 25 metus pirmą kartą ir mane patikrins, o tai visada perku žvejybai bilietus – gal visai ir be reikalo“. Bet.... Visagino gyventojo A. Š. žvejo mėgėjo bilieto galiojimas buvo pasibaigęs... Už žvejybą neturint galiojančio mėgėjų žvejybos leidimo jam surašytas ATP protokolas. Pasirodo, per retai tuos bilietus pirko...

2015-06-08 dienos ankstyvą rytą apie 5:30 val. GGAI pareigūnai Ignalinos rajone Lūšių ežere sulaikė Palūšės kaimo gyventoją A. Ž., kuris iš valties žvejojo draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais – keturiais statomais tinklais. Neteisėtos žvejybos metu sugavo 2 lynus (žala gamtai 131,16 €). Surašytas ATP protokolas, bus skirtos administracinė bauda ir konfiskuota plaukiojimo priemonė su tinklais. Reikia pažymėti, kad A. Ž. Taip pat ne „naujokas“ – nuo 2005 metų 9 kartus yra baustas už tokio pobūdžio pažeidimus.

2015-06-11

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) Telšių rajono agentūros darbuotojai sulaikė vyriškį, kuris prisipažino Masčio ežere iš tinklų ištraukęs žuvį. Vyrui teks atlyginti gamtai padarytą žalą ir atsakyti už tai, kad nepranešė apie rastus tinklus.

ŠRAAD Telšių rajono agentūra iš valstybinės aplinkos apsaugos agentūros gavo pranešimą, kad Telšių mieste, Masčio ežere, trys vyrai žvejoja su statomais tinklais. Aplinkosaugininkai, kartu su Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos žuvininku, nuvyko prie ežero ir šalia Cirtauto upelio rado automobilį „Ford Mondeo“. Prie mašinos, ant žemės, pūpsojo keturi maišai su žuvimi. Automobilio savininkas A.M. (1957 m.) paaiškino, kad žuvis jo brolio, kuris paprašė ją parvežti.

Netrukus buvo sulaikytas ir brolis R.M. (1958 m.), kuris atvažiavo dviračiu. Paprašytas paaiškinti iš kur gavo žuvį, telšiškis nurodė, kad ištraukė ją iš tinklų, kuriuos rado plaukiodamas ežere.

Už tai, kad nepranešė apie rastus tinklus, o iš jų pasiėmė žuvį vyrui surašytas protokolas (ATPK 87 str. 1 ir 3 d.) Už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu vyrui gresia bauda nuo 115 iki 289 eurų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Telšiškio laimikis buvo nemenkas. Iš tinklų jis ištraukė 21 karosą, vieną šamą ir 7 karšius. Už nemenką laimikį, teks nemenkai ir atsakyti. Paskaičiuota, kad gamtai padaryta žalos už daugiau kaip 930 eurų. Būtent tiek teks telšiškiui sumokėti.

2015-06-13

Šių metų birželio 13 d. ankstyvą rytą, Ivoniškio ežere ties Gudelių k., Marijampolės sav.,  Marijampolės RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos inspektoriai sulaikė tinklu  žvejojantį vietos kaimo gyventoją.

Brakonieriaus inspektoriams teko laukti per visą naktį beveik iki pat aštuonių ryto, nes pasak šio „iš vakaro padauginus „tam tikrų gaiviųjų gėrimų“ nepavyko anksčiau pabusti“. Nuotaiką sugadino, tik aplinkos apsaugos inspektorių vizitas per kurį buvo paimtas pažeidimo įrankis - tinklas su 7 kg karosų ir surašytas protokolas pagal kurį reikės sumokėti baudą siekiančią iki 289 eurų ir atskirai atlyginti padarytą žalą gamtai.

2015-06-16

 Gavę informacijos apie kažkokiu stebuklingu būdu, nenaudojant valties, tinklais gaudomas žuvis, Ukmergės rajono agentūros pareigūnai pradėjo stebėti Selkavos tvenkinio pakrantes. Keletą vakarų ir naktų praleidę prie tvenkinio, birželio 16 dienos vakare pastebėjo du vyrus, kurie vaikščiojo aplink tvenkinį ir stebėjo aplinką. Retkarčiais jie prieidavo prie savo į vandenį užmestų meškerių, jas patikrindavo.

Padėjus temti, jie išsiskyrė – vienas nuėjo mediniu lieptu į tvenkinyje esančią salą, o kitas liko priešingame krante. Tarpusavyje jie net nesikalbėjo, bendravo rankų gestais. Tik labai gerai per žiūronus įsižiūrėję, pareigūnai pamatė, kad traukdami virvę vienas kitam, jie stato tinklą.

Buvo nutarta juos sulaikyti, nes pažeidimo faktas buvo jau užfiksuotas. Šie dar bandė bėgti, bet greitai buvo sulaikyti. Tinklas jau buvo pilnai pastatytas, tačiau per tokį trumpą laiką žuvų į jį nepakliuvo.

Pažeidėjams - vietos gyventojui ir jo svečiui iš Vilniaus miesto - buvo surašyti ATP protokolai, paimti žvejybos įrankiai. Jų laukia administracinės baudos nuo 115 iki 289 su tinklo bei meškerių konfiskavimu, nes dar prie to jie neturėjo leidimų mėgėjų žvejybai.

2015-06-16

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai vykdydami reidą Lazdijų rajone, Veisiejų ežere pastebėjo pilietį, kuris iš valties tikrino pastatytus draudžiamus ne mėgėjų žvejybos įrankius. R. S. žvejojo 2 ungurinėmis ūdomis ir 1 venteriu. „Laimikis“ tik vienas ungurys, už kurį teks atlyginti gamtai padarytą žalą 316,97 eurus.,

Už šiurkštų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimą R.S. gresia administracinė bauda nuo 115 iki 289 eurų. Iš pažeidėjo paimta guminė valtis, 2 ungurinės ūdos ir 1 venteris.

2015-06-20

2015-06-20 diena LR AM Ignalinos agentūros darbuotojai gavo iš Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos informacija apie Uolio ežere, esančio Zarasų rajone, pastatytus tinklus žuvims gaudyti.

Agentūros darbuotojai pasitelkę į pagalbą neetatini aplinkos apsaugos inspektorių, nuo ankstyvo ryto pradėjo stebėti ežerą. Apie 7 val. prie ežero pasirodė pilietis kuris turėjo mėgėjiškos žūklės įrankius, atsirakino valtį ir išplaukė į ežerą. Bet mėgėjišką žūklė buvo tik antraeilis šio piliečio užsiėmimas. Inspektoriai fiksavo kaip jis plaukia prie vieno tinklo, jį patikrina, paskiau patikrina gaudyklę žuvims gaudyti, po to nuplaukia prie dar vieno tinklo ir jį tikrina. Po šių darbų pažeidėjas nuplaukė į krantą kur ir buvo sulaikytas aplinkos apsaugos inspektorių.

Paaiškėjo kad jis neteisėtai sugavo vieną lyną ir vieną karšį, žvejybą vykdė dviem statomais tinklaičiais ir viena gaudyklę. Be šių įrankių iš pažeidėjo buvo paimta ir valtis.

Po tokios žvejybos pil. N.B. laukia administracinė bauda už ATPK 87 str. 3d iki 289 eurų, valties ir draudžiamų įrankių konfiskacija, be to už sugautas žuvis bus paskaičiuotas ieškinys už padarytą žalą aplinkai.

2015-06-22

Iš Bendrojo pagalbos centro buvo gautas pranešimas apie galimą brakonieriavimo atvejį Kauno mariose ties Pravienos upės žiotimis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno Regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai reagavo operatyviai ir kaip mat nuvyko į įvykio vietą. Kadangi buvo gauta informacija, jog nurodytoje vietoje ties Rumšiškėmis yra užmestas tinklas, pareigūnai nusprendė surengti pasalą ir pažeidėjus sučiupti su visais įkalčiais. Laukti ilgai nereikėjo, vos po poros valandų buvo pastebėti Kauno marių kranto link einantys du vyriškiai. Vyrai drąsiai įbrido į šaltą marių vandenį ir manydami, kad viduryje baltos dienos juos stebi tik paukšteliai, ėmė sparčiai traukti tinką. Taip drąsiai besidarbuodami bei džiaugdamiesi laimikiu šie du Rumšiškių miestelio gyventojai ir buvo sulaikyti su visais įkalčiais. Vienas iš pažeidėjų dievagojosi nežvejojąs, o tik mėgavęsis šaltu vandeniu ir padėjęs draugui ištraukti tinklą su laimikiu. O laimikis tikrai  neblogas, vyrai statomu tinklu sugavo 1 salatį, 10 lynų ir 3 karosus.

Abiem pažeidėjams buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai – už žvejybą draudžiamu ne mėgėjų žvejybos įrankiu, jiems gresia  bauda  nuo  115  iki 289 eurų. Taip pat teks atsisveikinti su tinklu ir sugauta žuvimi, už kurias pažeidėjai turės atlyginti žalą žuvų ištekliams, kuri irgi nemaža, net 829 eurai.

2015-06-23

Ar ilgiausia metuose diena, ar trumpiausia naktis kažkuriuos piliečius, gyvenančius šalia vandens telkinių taip paveikia, kad pamiršta šių dienų administracinių baudų ir ieškinių už padarytą žalą žuvų ištekliams dydžius ir Joninių išvakarėse imasi draudžiamos veiklos.

Pasvalio rajone Mūšos upėje, Panevėžio miesto gyventojas, naudodamas tinklinį, draudžiamą ne mėgėjiškos žvejybos įrankį, bandė pasigauti šviežios žuvies. Šiam žvejui dalinai pasisekė, nes Panevėžio RAAD aplinkosaugos pareigūnai prisistatė tik pradėjus neteisėtą žvejybą, todėl dar nespėjo padaryti žalos vandens gyvūnijai ir teks sumokėti tik administracinę baudą.

Labiau nepasisekė dviems Panevėžio rajono Naujamiesčio miestelio gyventojams, kurie užtempė statomą tinklaitį Nevėžio upės senvagėje ties Naujamiesčiu. Susėdę ant Nevėžio upės kranto gurkšnojo alų, svajojo apie šviežią žuvį ant Joninių stalo ir net neįtarė, kad jie yra stebimi Panevėžio RAAD GGA inspekcijos pareigūnų. Kad būtų užtikrinta apsauga, brakonieriai kartu su savimi buvo pasiėmę ir savo šunį, tačiau matyt šunelis silpnai dresuotas, nes neinformavo šeimininkų apie gresiantį susitikimą su pareigūnais. Ištraukus statomą tinklą, jame buvo lynas ir karšis.

Minėtiems pažeidėjams buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai – už žvejybą draudžiamais, ne mėgėjų žvejybos įrankiais jų laukia administracinės baudos nuo 115 iki 289 eurų. Taip pat teks atsisveikinti su tinklais ir sugauta žuvimi, o pažeidėjai turės atlyginti žalą žuvų ištekliams, kurios dydis - apie 132 eurus.

2015-06-25

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija iš bendro pagalbos centro gavo pranešimą, kad į Kėdainių rajone, prie Sangailų kaimo esantį ežerėlį, asmenys atvažiavę automobiliu „Volvo“  užmetė tinklus.

Inspektoriai surengė pasalą, bet pažeidėjų pavyko sulaukti tik antrą valandą nakties. Sulaikius nacionalinės žuvies mėgėjus paaiškėjo, kad tai trys vietinių apylinkių gyventojai. Jiems talkino ir mergina, kuri atliko sargo vaidmenį. Tą naktį inspektoriai ne tik padarė gerą darbą gamtai, tačiau ir išgelbėjo pažeidėjus nuo sunkių dalybų, kadangi tinklu pavyko sugauti tik du lynus.

Visiems pažeidėjams surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai – už žvejybą draudžiamu ne mėgėjų žvejybos įrankiu. Jiems gresia  bauda  nuo  115  iki 289 eurų. Nacionalinės žuvies mėgėjams teks atsisveikinti su tinklu ir sugautais dviem lynais. Taip pat teks atlyginti žalą žuvų ištekliams.Aplinkos ministerijos informacija