2015-08-05

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai  š.m. rugpjūčio 4-5 d. organizavo reidus mėgėjiškos žūklės kontrolei vykdyti. Reido tikslas buvo patikrinti Kauno rajone esančius vandens telkinius, ar juose žvejai mėgėjai tinkamai laikosi mėgėjiškos žūklės taisyklių.

Rugpjūčio 4 d. plaukiant Pajiesio užtvanka aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantys pareigūnai pastebėjo įtartiną asmenį besiiriantį valtimi. Aplinkosaugininkų nuojauta neapgavo, netrukus žvejas ištraukė iš vandens ir įsikėlė į valtį bučių su žuvimis. Sulaikius neteisėtu būdu žuvis gaudantį asmenį paaiškėjo, kad bučiuku jis sugavo vieną lyną ir vieną karosą. Vadovaujantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis bučiukai yra skirti tik vėžiams gaudyti. Taigi asmeniui kuris šiurkščiai pažeidė taisykles,  buvo surašytas protokolas ir iš jo paimta valtis, bučiukas, neteisėtu būdu sugautos žuvys. Šiam piliečiui ne tik reikės susimokėti administracinę baudą, tačiau teks atlyginti gamtai padarytą žalą.

Rugpjūčio 5 d. 23:00 val. sulaikyti du asmenys gaudę vėžius draudžiamu būdu- rankomis. Nors žvejai net nenumanė darantys kažką neteisėto, tačiau visiems galioja ta pati taisyklė, nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Sulaikymo metu pas žvejus iš viso rasta 14 siauražnyplių vėžių kurie ne tik kad buvo sugauti draudžiamu būtu, tačiau ir neatitiko leistino dydžio. Visi vėžiai nesiekė 10 centimetrų ilgio. Už šį pažeidimą abiems asmenims surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal LR ATPK 87 str. 3 d.

Taigi iš viso Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai per dvi darbo dienas nustatė tris asmenis šiurkščiai pažeidusius mėgėjišką žūklę reglamentuojančias taisykles. Jiems gresia baudos nuo 115 eurų iki  289 eurų.

Primename, kad siauražnyplius ir plačiažnyplius vėžius galima gaudyti tik naudojant bučiukus arba samteliu, visais kitais įmanomais būdai juos gaudyti yra draudžiama, šie vėžiai nesiekiantys 10 centimetrų ilgio turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

2015-08-07

2015 m. rugpjūčio 7 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai organizavo gyvosios gamtos apsaugos reidą ir pasalą Varėnos r. Šįkart žvejyba liūdnai baigėsi dviems Merkinės gyventojams, kurie Nemuno upėje, ties Merkine, žvejojo su plukdomu tinklu. Vietos gyventojai S. K. ir M. P. baigę žvejybą apie 4 val. ryto išplaukė į krantą, kur ir buvo sulaikyti. Pažeidėjai draudžiamu būdu buvo sugavę vienuolika karšių, salatį ir 0,2 kg kuojų. Už neteisėtą žvejybą S. K. ir M. P. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, gresia baudos nuo 115 iki 289 eurų. Plukdomas tinklas ir medinė valtis pavadinimu „ZABAVA“ konfiskuoti ir į Nemuno upę nebegrįš, o pažeidėjai ilgai prisimins gamtai padarytos žalos kainą, kuri siekia 881 eurą.

2015-08-12

LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai talkinant neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams š.m. rugpjūčio 12 d. organizavo reidą mėgėjiškos žūklės kontrolei Kauno mariose.

Apie 22 valandą Kauno rajone, Kauno mariose ties Arlaviškėmis buvo pastebėti du asmenys, kurie plaukė medine valtimi ir statė tinklą. Pastatę tinklą piliečiai paskubomis parplaukė į krantą ir dingo nakties tamsoje. Aplinkos apsaugos pareigūnams teko laukti visą naktį, kol vyrai grįžo pasiimti tinklų su laimikiu. Pažeidėjai buvo sulaikyti 4 valandą ryto.Vyrai į krantą grįžo tušti, nei tinklų, nei žuvies su savimi neturėjo. Inspektoriams teko gerokai paplušėti kol rado brakonierių pakrantės žolėse paslėptus tinklus ir laimikį. 100 metrų ilgio tinklu žvejoję pažeidėjai sugavo 14 karšių, 1 ešerį, 1 kuoją.

Protokolų surašymo metu paaiškėjo, kad žuvys buvo reikalingos gimtadienio stalui praturtinti, tą dieną buvo vieno iš pažeidėjų jubiliejus. Inspektoriai turbūt pirmieji pasveikino pažeidėją, o vietoje dovanos į rankas įteikė protokolą.

Gimtadienis tikriausiai gerokai išbrangs, nes tinklu žuvis gaudžiusiems asmenims bus skirtos administracinės baudos nuo 115 iki 289 eurų, teks atlyginti gamtai padarytą žalą kuri siekia 900 eurų. Taip pat bus konfiskuota medinė valtis ir tinklas.

2015-08-15

Žolinių savaitgalį visi, kas tik turėjo galimybę, skubėjo pasidžiaugti paskutiniais besibaigiančios vasaros malonumais. Paežerės, miškai, kaimo turizmo sodybos buvo perpildytos iš miestų atvykusių poilsiautojų. Kaip įsitikino Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, kuriems šis savaitgalis buvo kaip  įprastinės darbo dienos, poilsiautojai vasaros malonumais mėgavosi gana įvairiai. Štai prie Bebrusų ežero iš Vilniaus atvykusi grupė jaunuolių atsivežė net keturis vandens motociklus ir nedelsdami pradėjo jais raižyti ežero įlankas. Jau vieno vandens motociklo keliamo triukšmo pakanka, kad būtų trikdoma poilsiaujančių žmonių ramybė, o jei tai daro keturi vienu metu? GGAI pareigūnams tokį pramogavimo būdą teko nutraukti. Visiems keturiems vandens motociklais plaukiojusiems asmenims buvo surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai ir teks susimokėti administracines baudas, numatytas LR ATPK 56² str. 5 dalyje. Taip pat nurodyta nedelsiant šias plaukiojimo priemones ištraukti iš vandens telkinio.

Tuo tarpu prie Laukajo ežero (Ignalinos r.) iš Vilniaus atvykęs pil. D. M. ir švenčioniškis J. M. šeštadienio vakarą sumanė praleisti kitaip. Atsinešę pilną maišą statomų tinklų, jais apraizgė ežero pakrančių švendrynus. Ankstų sekmadienio rytą, atskubėję prie ežero, sėdo į valtį ir išplaukė baigti įgyvendinti sumanymą – susirinkti laimikį. Ėmėsi ir atitinkamų saugumo priemonių – paprašė, kad atvyktų pažįstamas su automobiliu ir pasaugotų pakrantę bei parvežtų tinklus ir laimikį. Pastarasis atsivežė ir šunį, kuris padėjo šeimininkui eiti sargo pareigas. Baigę ištraukti tinklus, minėti piliečiai nuplaukė iš vis į kitą vietą, ne iš kur buvo išplaukę. Maišus su tinklais ir žuvimi nunešė ir paslėpė miške. Vienas iš pažeidėjų liko prie jų, o antras vėl sėdo į valtį ir tuščiomis, lyg niekur nieko, grįžo į išplaukimo vietą. Tenka pripažinti, kad pareigūnams šių piliečių sulaikymas nebuvo lengvas pasivaikščiojimas – teko ne vieną lašą prakaito nuo kaktos nubraukti, kol abu pažeidėjai minėtose vietose ir buvo sulaikyti. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad šie asmenys neteisėtai buvo sugavę 5 lydekas, 15 lynų, 5 karšius, 28 kg  karosų, 9 kg plakių ir apie 1 kg kuojų ir ešerių. Sulaikytieji aiškino, kad buvo nusprendę tokiu būdu pasigauti žuvies ,,truputį sau“. Tokie pažeidėjų poreikiai tikrai nėra kuklūs, todėl nebus kuklios ir sankcijos už tokį pažeidimą – gresia administracinės baudos nuo 115 iki 289 eurų, teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri yra beveik du su puse tūkstančio eurų, bus konfiskuota medinė irklinė valtis, kurią paskolino už atlygį šviežia žuvimi įkalbėtas kaimynas, ir vienuolika neteisėtoje žvejyboje naudotų tinklų. Reiškia, kad ir kaimynui už prarastą valtį dar teks atsilyginti, ir tikrai ne žuvimi. Pareigūnai spėjo pabendrauti ir su automobiliu atvykusiu piliečiu, kuris saugojo neteisėtą žvejybą bei buvo labai nustebintas tokiu netikėtu aplinkosaugininkų pasirodymu. Bet teisingiausiai iš visų situaciją įvertino šuo, kuris keletą kartų sulojęs ant pareigūno, pabrukęs uodegą pirmas nudūmė atgal į kaimą.

2015-08-20

2015 m. rugpjūčio 20 dieną iš Bendrojo pagalbos centro buvo gautas pranešimas, kad Nemuno upėje ties Lapainios gyvenviete pastatytas tinklas. Nuvykę į nurodytą vietą Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, kartu su neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi organizavo pasalą tinklo savininkui nustatyti. Būnant pasaloje, su gumine valtimi išplaukė žvejas, kuris mėtė spiningą ir lyg kažko bijodamas dairėsi aplinkui. Pamatęs pareigūnus pilietis suskubo irtis į krantą. Toks elgesys pareigūnams sukėlė įtarimų, o plaukiant link žvejo šis tempą tik padidino ir išlipęs į krantą su dviem maišais ėmė bėgti. Žvejas buvo sulaikytas, o maišuose buvo ne kas kita kaip draudžiami ne mėgėjų žvejybos įrankiai- du statomi tinklai. Brakonieriui, prisidengusiam žvejo vardu, surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal 87 str. 3 d., gresia bauda nuo 115 iki 289 eurų. Guminė valtis ir du statomi tinklai bus konfiskuoti, o A.G. pasisekė tik tiek, kad žalos žuvų ištekliams padaryti nesuspėjo.

2015-08-24

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus pareigūnai 2015-08-24 vykdė Molėtų rajone esančio Dūrių ežero monitoringą.

Atliekant tyrimus, pareigūnų dėmesį patraukė įtartinai plaukiojanti valtis, kurioje žvejai buvo be meškerių. Artėjant prie valties buvo pastebėta, kad valtyje esantys asmenys traukia iš vandens draudžiamą nemėgėjų žvejybos įrankį – ūdą. Pažeidėjai buvo nedelsiant sulaikyti, o apie pažeidimą informuota Molėtų rajono agentūra.

Atvykus Molėtų rajono agentūros pareigūnams nustatyta, kad neteisėta žvejyba užsiėmė vilniečiai R. K. ir D. K., kurie pagauti žuvų nebuvo suspėję.

Pažeidėjams surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal LR ATPK 87 str. 3 d., nustatyta tvartka bus skirta administracinė bauda bei konfiskuota ūda ir valtis.

2015-08-25

Pasvalio rajono agentūros vedėja iš Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos gavo pranešimą, kad Pasvalyje, Mūšos upėje, naudodamasis povandeninei žūklei skirtu šautuvu, žvejoja pilietis. Greito reagavimo dėka, į pagalbą pasitelkus policijos pareigūnus, buvo sulaikytas pilietis R.A., kuris jau buvo pagavęs vieną lydeką. Pamatęs pareigūnus, pilietis draudžiamus žvejybos įrankius ir plaukmenis išmetė į pakrantės meldus. Apieškojus pakrantės meldus, povandeninei žvejybai skirtas šautuvas su tris antgalius turinčia strėle buvo surastas, ištrauktas bei konfiskuotas. „Žvejui“ lydekos vakarienei taip ir nebeteko paragauti, nes ir ji buvo konfiskuota.

Piliečiui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Už mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimą, padarytą žvejojant vandens telkiniuose, kuriuose povandeninė žūklė neleidžiama, piliečiui gresia bauda nuo 115 iki 289 eurų. Pilietis, neleistinu būdu sugavęs lydeką, taip pat turės atlyginti gamtai padarytą žalą.

2015-08-26

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros pareigūnai šių metų rugpjūčio 26 d. ankstų rytą surengė reidą Molėtų rajone esančiame Pravalo ežere. Reidas surengtas siekiant nustatyti galimai neteisėtus žvejybos atvejus.

Dar nepradėjus švisti pakrantėje pasirodė pilietis su prožektoriumi ir irklais, tačiau be meškerių. Pareigūnams tokie piliečio veiksmai sukėlė didelį įtarimą.

Nuojauta pareigūnų neapvylė. Stebimas pilietis nuplaukė link ežero vidurio ir pradėjo traukti pastatytus tinklus. Grįždamas į krantą mėgino gudrauti – pakeitė grįžimo į krantą vietą. Pareigūnams toks pažeidėjų elgesys yra puikiai žinomas, todėl ir šį kartą jokie gudravimai negelbėjo. Pažeidėjas buvo sulaikytas su visais įkalčiais.
Aiškinantis aplinkybes nustatyta, kad draudžiamais nemėgėjų žvejybos įrankiais (dviem statomais tinklais) žvejojo vilnietis P. S., kuris neteisėtos žvejybos metu sugavo 1 sterką, 3 karšius, 4,6 kg karosų. Pažeidėjui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 87 str. 3 d., nustatyta tvarka bus skirta administracinė bauda, konfiskuota metalinė valtis ir statomi tinklai. Taip pat teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri siekia 397,48 Eur.

2015-08-28

Yra priklausomybė nuo alkoholio, nuo narkotikų, nuo azartinių žaidimų. Tai įvardijama   kaip liga ir galima rasti daug šios ligos gydymo būdų. Tačiau apie priklausomybę nuo neteisėtos žvejybos -  niekur neminima. Panagrinėjus tikrus faktus galima drąsiai teigti, kad tokia problema pas kai kuriuos asmenis egzistuoja. Štai Utenos rajono gyventojai, tėvas su sūnumi E. T. ir M. T., iš pirmo žvilgsnio daro kultūringų mandagių, tikrai ne girtuoklių ar kitų, neigiamą nuomonę sudarančių, piliečių įvaizdį. Tačiau...  Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai šiuos asmenis per nepilnus du metus už neteisėtą žvejybą statomais tinklais yra sulaikę jau 4 kartus. Tris iš jų – tame pačiame Asėko ežere (Ignalinos r.). Tik šį pavasarį jie buvo pakeitę vandens telkinį ir keletą statomų tinklų per lydekų nerštą pastatė Bukos upės žiotyse Utenykščio ežere. Tą kartą buvo sulaikyti, kai traukė tinklus. Du ištraukę, pastebėjo aplinkosaugininkų valtį ir bandė sprukti, tačiau nesėkmingai. Pareigūnai šalia jų rado ir ištraukė dar kelis tinklus. Pažeidėjai, Utenos RAAD nutarimus dėl padaryto administracinės teisės pažeidimo, apskundė Utenos rajono apylinkės teismui, motyvuodami tuo, kad tik du ištraukti tinklai ir 2 lydekos buvo jų, o visa kita -  kažkokių piliečių X. Temidė tuo kartu buvo palanki pažeidėjams ir teismas pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Gal tai ir paskatino juos ir toliau užsiimti šiuo neteisėtu verslu. Tik dabar minėti asmenys tapo itin atsargūs ir gudrūs. Utenos RAAD GGAI pareigūnai turėjo informacijos, kad E. T. ir M. T. paskutiniu laiku vėl neteisėtai žvejoja statomais tinklais. Beliko išsiaiškinti kur ir kada. O tai nebuvo paprasta. Tačiau š. m. rugpjūčio 27 d., vidury baltos dienos, minėtus asmenis aplinkosaugininkai pastebėjo vėl tame pačiame Asėko ežere, kai pažeidėjai išsitraukė  4  tinklus  ir pasuko link kranto. Vos tik valtis pasiekė krantą, vienas iš pažeidėjų išlipo į krantą apsižvalgyti. Čia ir sutiko belaukiantį pareigūną. Dar bandė sprukti atgal, bet pareigūnas nepabijojo sušlapti, šoko į vandenį ir valtis su įkalčiais ir jų šeimininkais atsidūrė krante. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad E. T. ir M. T. 4 statomais tinklais buvo sugavę 11 lynų. Šį kartą vaizdo įrašu pažeidimą pavyko užfiksuoti nuo pat jo pradžios iki pat pabaigos, todėl spragų, dėl kurių vėl būtų skundžiami nutarimai, nebeliko. Reikia pažymėti, kad per Asėko ežerą eina vandens turizmo trasa ir per dieną čia praplaukia ne viena dešimtis valčių ir baidarių, todėl sveiku protu sunku suvokti, kad čia gali būti neteisėtai žvejojama tinklais ir tuo labiau jie traukiami vidury baltos dienos. Matyt pažeidėjai manė, kad  aplinkosaugininkai tokiose vietose tikrai nesitiki nustatyti pažeidimų ir jų nekontroliuoja. Minėtiems asmenims surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai, paimti tinklai, valtis (jau ketvirta!). Bus skirtos administracinės baudos nuo 115 iki 289 eurų ir teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri viršija 700 eurų. Štai tik tokiais būdais aplinkosaugininkams ir tenka ,,gydyti” priklausomybe nuo neteisėtos žvejybos ,,sergančius” asmenis.Aplinkos ministerijos informacija