2015-11-03

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamento) Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai 2015 m. lapkričio 3 d. gavo informaciją, kad Lavyso ežere, Varėnos rajone, statomi skrituliai. Informaciją apie neteisėtą žvejybą Lavyso ežere, Varėnos rajone, Departamentas buvo gavęs ir „Karštąja linija“ iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

Pareigūnai, nuvykę prie ežero, įrankių savininko nerado, tačiau paryčiais pareigūnai sulaukė pil. M. Ž., kuris plaukdamas valtimi tikrino žvejybos įrankius. Ištraukus žvejybos įrankius buvo rastos 29 draudžiamu būdu pagautos lydekos. Piliečiui teks atlyginti 4596 eurų ieškinį už žalą padarytą gyvajai gamtai. Žvejybos įrankiai (100 palaidinių) ir medinė valtis sulaikyti. Už neteisėtą žvejybą gresia administracinė atsakomybė pagal LR ATPK 87 straipsnio 3 dalį nuo 115 iki 289 eurų bauda su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

2015-11-03

LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Klaipėdos RAAD) neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, turėdami informacijos, keletą pastarųjų dienų praleido saugodami Veiviržo bei Minijos upėse esančias šlakių ir lašišų nerštavietes. Tokia intensyvi nerštaviečių apsauga davė rezultatų. Lapkričio 2 d. vakarą, Veiviržo upėje, ichtiologiniame draustinyje, buvo sučiuptas Gargždų gyventojas, kuris draudžiamu – duriamuoju būdu – žeberklu turėjo nudūręs šlakio patiną. Į įvykio vietą nedelsiant atvykusiems Klaipėdos RAAD Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams sulaikytasis pažeidėjas tai pat prisipažino prieš dvi dienas nudūręs ir lašišą, šį faktą išdavė jo kuprinėje rasti lašišos ikrų likučiai. Už nustatytą pažeidimą buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 87 str. 3 d., paimta žuvis, žeberklas, akumuliatorius, du prožektoriai bei guminiai batai iki pažastų. Sučiuptam brakonieriui gresia bauda nuo 115 iki 289 eurų bei teks atlyginti 3802 eurų žalą žuvų ištekliams.

2015-11-06

2014 metų lapkričio mėnesį Gižų seniūnijos Vilkaviškio r. sav. gyventojai P. V. ir J. S. buvo pričiupti dorojant neteisėtai įsigytą stirną. Už tai buvo paskirtos administracinės baudos, pasiūlyta solidariai atlyginti padarytą žalą, kuri iki šiol nesumokėta. Šių metų spalio 31 dieną J. S ir vėl nepasisekė. Dabar prie Kupreliškių miško buvo sulaikytas su viena kilpa ir keturiais troseliais bei žnyplėmis. Gyvenamojo namo prieangyje buvo rastos dar trys paruoštos kilpos medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti. Šį kartą žalos laukiniai gyvūnijai padaryti nespėjo, bet noras draudžiamu būdu medžioti įvertintas 600 eurų bauda

2015-11-09

Lapkričio 9 dieną Jurbarko rajono agentūros pareigūnai bendro reido su VSAT pareigūnais metu tikrindami žvejus, pastebėjo du asmenis, įtartinai žvejojančius Mituvos upėje. Kurį laiką stebėję žvejus, pareigūnai įsitikino, kad žvejojama draudžiamuoju būdu – užkabinant. Patikrinus įtartinus asmenis, abejonės išsisklaidė – pasirodo žvejota vietoj masalo naudojant trišakį kabliuką ir bandant užkabinti žuvį. Sulaikyti įtariamieji kaltės neneigė ir prisipažino padarę pažeidimą. Už žvejybą draudžiamu būdu Kauno rajono gyventojų O.L. ir B.K. laukia baudos nuo 115 iki 289 eurų ir žvejybos įrankių konfiskavimas.

2015-11-11

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės pareigūnai atlikdami kratą Jurbarko miesto gyventojo V.B. namuose aptiko 3 draudžiamuosius žvejybos įrankius – tinklus. Nors V.B. prieš kratą nuoširdžiai tikino, kad nieko neleistino namie nelaiko. Kadangi šiuos įrankius laikyti draudžiama, tinklai buvo perduoti Jurbarko rajono agentūros pareigūnams.  Už šį pažeidimą piliečiui gresia  bauda nuo 144 iki 289 eurų ir tinklų konfiskavimas.

2015-11-12

Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos  apsaugos  inspekcijos pareigūnai įtarinėjo piliečius brakonieriaujant, kurie anksčiau jau po keletą kartų bausti už neteisėtą žvejybą. Pareigūnams surengus reidą 2015-11-12 naktį Kupiškio rajone, pastebėjo, kad apie 23:30 val.  į Lėvens tvenkinį išplaukė irklinė valtis ir ties Vėžionių kaimu galimai pastatė tinklus.

Pusę paros GGAI pareigūnai, pasitelkę neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius laukė pasaloje pažeidėjų. 2015-11-13 5:00 val. ryto pasirodė dvi įtartinos autotransporto priemonės. Viena iš jų važinėjo aplink tvenkinį norint įsitikinti ar nėra ko nors įtartino, o į kitą autotransporto priemonę buvo kraunami tinklai. Sulaikius ir patikrinus autotransporto priemonę, pareigūnai nustatė, kad už vairo sėdėjo 44 metų Kupiškio miesto gyventojas S. T., o autotransporto priemonės  bagažinėje buvo sukrauti du statomi tinklai su žuvimi.

Pažeidėjas, neteisėtai  sugavęs penkis starkius, dvi lydekas ir  karšį, pareigūnams guodėsi, kad jo neapleido nuojauta, jog pasirinko ne tą mėnesio dieną ir ne tą penktadienį.

Už Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu, LR ATPK 87 str. 3 d. numato baudą nuo 115 iki 289 eurų.

Brakonieriui konfiskuota: irklinė valtis, du statomi tinklai ir neteisėtai sugauta žuvis, už kurią privalės atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą, kurios dydis - 1175 eurai.

2015-11-13

2015 m. lapkričio 13 dieną Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai dirbo Ignalinos rajone. Motorine valtimi išplaukę į Dysnų ežerą, aplinkosaugininkai nutarė palaukti vakaro. Apie 17 valandą, kai jau buvo gerokai pritemę, nuo Grybėnų kaimo išplaukė valtis. Tai pareigūnams sukėlė įtarimą. Akylai stebėdami valtyje buvusius asmenis, aplinkosaugininkai užfiksavo, kaip buvo pradėtas statyti tinklas. Iš prietemos staiga išnirusi aplinkosaugininkų valtis nemaloniai nustebino pažeidėjus. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad dviem statomais tinklais pažvejoti buvo sumanę Ignalinos r. gyventojai A. P. ir A. Š. Kadangi tinklai buvo tik pradėti statyti, žuvų ištekliams žalos padaryti pažeidėjai nespėjo. Jiems surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, paimta medinė irklinė valtis ir neteisėtoje žvejyboje naudoti tinklai. Pagal LR ATPK 87 str. 3 dalį pažeidėjams bus skirtos administracinės baudos nuo 115 iki 289 eurų,  konfiskuota valtis ir tinklai.

2015-11-13

Prieš keletą metų Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Ilgio ežere (Zarasų r.) buvo sulaikę šio rajono gyventoją N. I., kuris turėjo  neteisėtai sugavęs beveik tūkstantį vėžių. Tą kartą jam buvo skirta administracinė bauda ir pareikšta pretenzija dėl gamtai padarytos žalos, kurios suma siekė beveik 10 tūkst. litų. Atrodo, tokios sankcijos pakankamos, kad asmuo daugiau nebeužsiimtų šia neteisėta veikla, tačiau... Lapkričio 12 dienos popietę Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai apsilankė prie šio ežero. Netrukus pastebėjo ir valtį, kurioje buvęs pilietis tikrino vėžiams gaudyti pastatytus bučiukus. Kadangi nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius gaudyti draudžiama, aplinkosaugininkai nutarė minėtą asmenį patikrinti. Kai vėžiautojas grįžo į krantą, GGAI pareigūnai iš karto pažino šį pilietį, tai minėtas N. I., kurį yra  tekę bausti ne tik už neteisėtą vėžių gaudymą, bet ir už neteisėtą žvejybą statomais tinklai. Šiuo kartu N. I. turėjo neteisėtai sugavęs 53 plačiažnyplius ir 3 siauražnyplius vėžius. Kadangi šis pilietis vėžius gaudė draudžiamu laiku ir viršydamas leistiną žvejybos  įrankių skaičių vienam žvejui, jam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, paimti žvejybos įrankiai ir valtis. Už neteisėtai sugautus vėžius dar teks atlyginti ir 550,87 euro gamtai padarytą žalą.

2015-11-13

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos inspektoriai kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, turėdami informacijos apie Danės upėje pastatytus tinklus, surengė pasalą. Septynių valandų laukimas davė rezultatų. Lapkričio 13 d. ankstų rytą prie pastatytų tinklų gumine valtele atplaukė du Klaipėdos gyventojai, kurie buvo sulaikyti. Penkiuose, po 20 m ilgio tinkluose rasta 10 šlakių ir 5 karšiai. Už šį pažeidimą buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal ATPK 87 str. 3 d., paimta žuvis, tinklai ir valtis. Brakonieriams gresia baudos nuo 115 iki 289 eurų bei  teks abiem solidariai sumokėti 6665 eurų žalą žuvų ištekliams.

2015-11-17

2015 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos pasaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, pagal turimą informaciją, organizavo reidą Kauno rajone, Kauno mariose.

Ankstų antradienio rytą pareigūnai surengė pasalą Kauno marių pakrantėje ties Dabintos sala. Apie 04:00 val. buvo pastebėta irklinė valtis ir joje esantys du piliečiai, o trečiasis pilietis, liko krante ir vis žvalgės aplink, pasišviesdamas žibintuvėliu – sergėjo brakonieriaujančius draugus.

„Žvejai“ ir jų „sargas“ net neįtarė, kad juos stebi Kauno regiono aplinkos pasaugos departamento pareigūnai, todėl ramiai, darbavosi. Nors vyrai darbavosi sparčiai, bet vis dėl to užtruko kol ištraukė visus tinklus ir tik po geros valandos su laimikiu parplaukė į krantą, kur jų laukė „apsaugininkas“. Čia visi trys „žvejybos dalyviai“ ir buvo sulaikyti su visais įkalčiais. Kaip paaiškėjo visi trys „žvejybos dalyviai“ jau gerai žinomi Kauno regiono aplinkosaugininkams – du iš jų V.V., ir M.K., gyvenantys Anglininkų k., Kaišiadorių r., dar šiemet bausti už tą pačią veiklą – žvejybą draudžiamais tinkliniais įrankiais. Už tokią pat veiklą 2013 m. baustas ir trečiasis „žvejybos dalyvis“ E.J., gyvenantis Kaišiadoryse.

Nenuostabu, kad brakonieriai taip ilgai užtruko traukdami tinklus su laimikiu, visgi „žvejybą“ vykdė naudodami 8 tinklus, kurių bendras ilgis sudaro apie 920 metrų. Su tokia „amunicija“ ir žuvų sugavo nemenkai: 51 karšį, 3 linus, 1 vėgėlę, 2 sterkus, 1salatį, 1 amūrą, 8 lydekas, 35 kg kuojų ir 78 kg karosų.

Už visas sugautas žuvis pažeidėjams teks atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą, kuri siekia net 4600 Eur, taip pat už žvejybą draudžiamais žvejybos įrankiais teks susimokėti baudas, kurios siekia iki 289 Eur. Be piniginių „premijų“ dar teks atsisveikinti su valtimi ir visais 8 tinklais.

Gaila, tačiau šie piliečiai iš ankstesnių klaidų nepasimokė, dėl to teks dar kartą kartoti šią neišmoktą pamoką...

2015-11-17

Dubysos  upėje nuo žiočių  iki Kražantės žiočių žvejyba draudžiama nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d.  2015 metais per mėnesį  Raseinių rajono aplinkosaugininkams  už žvejybą Dubyos upėje draudžiamu laiku  įkliuvo 9 žvejai.  Visi teisinosi nežinoję apie draudimą žvejoti Dubysoje. Gal tai ir tiesa (tik 1 iš 9 Raseinių rajono gyventojas), bet taisyklių nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Iš pažeidėjų paimta 10 mėgėjiškos žūklės įrankių, 4 valtys ir dar teks sumokėti solidžias baudas. Gerai, kad nekibo- nereiks žalos atlyginti.Aplinkos ministerijos informacija