Š. m. birželio 10 d. Aplinkos ministerijos „Karštąja linija“ gautas pranešimas dėl galbūt netinkamo Telšių r. esančio Masčio ežero įžuvinimo. Pranešimas pasitvirtino su kaupu, todėl atsakyti už pažeidimus teks ne tik Masčio ežero nuomininkams, bet ir aplinkosaugos inspektoriams.

Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) prieš trejetą metų Telšių MŽD išdavė leidimą iki 2023 m. Telšių r. esančiame Masčio ežere (plotas – 272,2 ha) organizuoti mėgėjų žvejybą ir naudoti žuvų išteklius. Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Kontrolės skyrius atliko išsamų patikrinimą ir nustatė, kad Telšių MŽD nesilaiko esminių leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų, nes neįveisė daugiau kaip 500 šamų bei 1000 lydekų, kaip buvo numatyta plane. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Šiaulių RAAD Telšių rajono agentūros pareigūnai, dalyvaudami Masčio ežero įžuvinimuose ir žuvų įveisimo aktuose pasirašydami, kad įžuvinimas atliktas pagal planą, netinkamai atliko tarnybines pareigas. Vieną iš Telšių MŽD Masčio ežero įžuvinimo pažeidimų pareigūnai buvo nustatę dar praėjusių metų pabaigoje, tačiau pažeidėjams poveikio priemonių netaikė.

„Visų pirma, dėkojame pranešimą pateikusiam asmeniui, nes tokį pažeidimą, koks buvo nustatytas šį kartą, išaiškinti neturint papildomos informacijos tikrai nelengva. Valstybinių vandens telkinių įžuvinimui iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos kasmet skiriama beveik 600 tūkst. eurų. Šiuo atveju Telšių medžiotojų ir žvejų draugija turėjo tai padaryti savo lėšomis. Už nustatytus pažeidimus draugijai gresia leidimo naudoti žvejybos plotą panaikinimas. Tikrai nesmagu girdėti, kad ir aplinkosaugininkai netinkamai atliko tarnybines pareigas, tačiau principingai vertinsime į kiekvieną pažeidimą, nesvarbu, ar jį padarė tikrinamas subjektas, ar tikrinęs pareigūnas“, - sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Šiaulių RAAD pavesta Telšių MŽD patraukti administracinėn atsakomybėn ir įpareigoti nedelsiant pašalinti nustatytus pažeidimus. Aplinkosaugos inspektoriams turės būti pradėtos tarnybinių nusižengimų tyrimo procedūros.

Aplinkos ministerijos informacija