Irake esantys Lietuvos kariūnai laisvu nuo tarnybos metu nepamiršta savo pomėgio ir net sausumų krašte randa vietos pažuvauti.

Lydys