[Drageris] Ar būtina žiobriams migruoti tarp Kuršių marių, Baltijos jūros ir nerštui į upes? Juk tenka suaugusių gerų egzempliorių pagauti ir upėse, kurios nesusisiekia su Kuršių mariomis.

Lietuvoje yra žinomos bent kelios "uždaros" žiobrių populiacijos, kurių individai niekuomet negrįžta į jūrą. Tačiau visos jos – aukščiau didžiųjų hidroelektrinių patvankų (Kauno, Kavarsko, Balskų ir kt.), t.y. dirbtinai izoliuotos žmogaus. Tačiau, šiose, "uždarose" populiacijose žiobriai niekuomet nepasiekia tokio dydžio, iki kokio išauga jų gentainiai galintys maitintis jūroje. Taip pat ir jų gausumas yra nepalyginamai mažesnis už tą, kuris minėtose upių atkarpose buvo iki patvankų pastatymo.