Ką reikėtų atlikti pirma: įsigyti licenciją šlakių žūklei ar sukomplektuoti jų viliojimui skirtą masalų rinkinį? Be jokios abejonės, nėra prasmės leistis į žūklę, jei masalinėje atsitiktinis komplektas arba ji dar visai tuščia. Seniai žinoma tiesa, kad masalus šlakių žūklei reikia kruopščiai parinkti.

Madinga tendencija ar geriausia versija?

Jei nors akies krašteliu pavyks pažvelgti į vykstančių žvejoti šlakių meškeriotojų masalines, pama tysite, kad daugelis tų, kurie jau turi šioje srityje patirties, planuoja žvejoti vobleriais. Per pastaruo sius kelerius metus „šešetukai“ (6 cm) ir „penketukai“ (5 cm) tapo įteisintais šlakių žūklės favoritais. Šiai savotiškai madai susiformuo ti prielaidas sudarė klaipėdiečių „voblerių pramonininkų“ Aud riaus Jakšto ir Vlado Valukonio patirtis, sukaupta per kelis šlakių žūklės dešimtmečius, praleistus prie pamario upių. Kol toji patirtis ne buvo pakankamai paviešinta „be vieliu žvejų telegrafu“, vobleris lyg ir nepretendavo į favorito laurus, tačiau dabar ši madinga tendencija tokia akivaizdi, kad tik aklas jos nepastebėtų.

Bet, kita vertus, ar ši tendencija tik madinga, ar dar ir objektyvi? Vobleris – parankiausias spiningo masalas, kuriuo gali žvejoti tiek naujokas, tiek senjoras. Voblerį galima ne tik užmesti, bet ir nu plukdyti pasroviui į užuolanką. Tai žūklėje dažnai labai svarbu. Voblerio žaismas užprogramuotas masalo konstrukcijoje, tad reikia tik pasirinkti tinkamus modelius. Optimalus vobleris šlakių žūklei – 5-7 cm ilgio „minnow“ arba pastarojo hibridas su „crank“ mo deliams būdingomis priemaišomis. Plukdomas toks masalas neturi nu krypti nuo judėjimo ašies pernelyg žymiai ir imituoti vinguriuojančios srovėje aukšlės plaukimą. Ar šis optimalus statistinis voblerio vi durkis veiksmingesnis už klasikinį masalą – vartiklę? Žiūrint kaip ir kas juo žvejos.

Klasika – nemari

Prieš du dešimtmečius patyrę šlakių žvejai pirmąją vietą tau riųjų žuvų masalų hierarchijoje be dvejonių būtų skyrę vidutinio dydžio masyviai blizgei, forma primenančiai desertinį šaukštą. Kodėl desertinį? Todėl, kad tokie masalai – mažesni šiek tiek už standartinį šaukštą, kuriuo srebiame barščius.

Pageidautina, kad viena tokios blizgės pusė būtų varinė. Kita gali būti žalvarinė, juosva su raudonu akcentu. Tai klasikinės „karlinkos“ portretas. Taip šiuos šlakių masa lus vadino ir tebevadina Vidurio Europos meškeriotojai, o iš jų šis pavadinimas atkeliavo pas mus. Beje, kartu su posakiu, kad „reikia namie sėdėti, jei masalinėje neturi variaspalvio masalo...“ Skandinavijoje susiformavo kitos tradicijos – tenai klasikiniu šlakių žūklės masalu laikoma „to bio“ tipo blizgė. Mūsų krašte iki voblerinėje epochoje geriausia blizge tauriosioms žuvims buvo laikoma varinė „laivelio formos“ vartiklė (6-9 cm). Beje, tokių masalų dabar galima rasti „Kibs“ blizgių gamoje. Labai originalią žuvelės formos blizgę su maždaug 45 laipsnių kampu užlenkta uodegėle – vadinamąją „laužtinę“ – buvo sukūręs vilnietis spiningininkas Juozas Buivydas. Visos šlakių žūklės blizgės, pradedant „kar linka“ ir baigiant „Rublex Or kla“, agresyvaus žaismo masalai. Tikrosios jų savybės atsiskleidžia tėkmėje, todėl šlakių blizgės nelabai tinka lydekoms ar salačiams vilioti. Beje, tai – privalumas, nes rečiau pasitaiko atsitiktinių kibimų. Jei smūgis, tai gali būti garantuotas, kad kibo šlakys.

Sukrių turbulencija

Vienu metu sukrės buvo labai populiarios tarp tauriųjų žuvų žvejų, nes jos apskritai buvo nau jas spiningo masalas mūsų krašte. Tačiau šlakių žūklei tinka ne visos sukrės. Geriausia versija – „long“ tipo masalai su ilgu ir siauru la peliu, kuris sukasi prigludęs prie korpuso svarelio. Tad tokie masalai srovėje patiria mažesnį pasiprieši nimą nei kitos sukrės ir todėl tinka žūklei srauniose vietose. Ekspertų nuomone svarbi ir lapelio forma, nes šlakiai mieliau gundosi siaurais masalais. Tad neatsitiktinai dabar gaminamos lašišinių žuvų žūkleisukrės – su ilgais ir siaurais lape liais. Šie masalai rekomenduojami žūklei, kai vanduo drumstokas, o sukrių keliama turbulencija pro vokuoja žuvis atakuoti objektus, kurių kontūrai nėra labai ryškūs, vien todėl, kad nepražiopsotų grobio. Dėl šios priežasties, o ne atsitiktinai, lašišinių sukrių lapeliai spalvinami ryškiomis spalvomis. Tiesiog kad jie būtų geriau matomi. Klasikinis tokio masalo pavyzdys – „Super Vibrax Salmon“ su oranžiniu lapeliu. Štai tokia glausta šlakių žūklės masalų apžvalga. Pradžiai gal jos pakaks susidaryti šiokią tokią nuo monę apie šlakių žūklės masalus ir papildyti masalinės turinį.