Kiek meškeriotojų pakalbinsite, tiek išgirsite nuomonių apie kabliukų paskirtį, kokybę ir aštrumą, nes kiekvienas vadovaujasi savo patirtimi, sukaupta gaudant kažkurios rūšies žuvis, dažniausia dar ir tame pačiame vandens telkinyje. Ar tokios patirties pakanka, norint išvesti bendrą vardiklį, nusakantį kiekvienos kabliukų rūšies paskirtį ir jų panaudojimo atvejus? Vieni sako, jog neverta dėl to sukti galvos, kiti teigia, kad kabliukus perkame ir panaudojame kaip pakliuvo, dažniausia vadovaudamiesi principu „patinka – nepatinka“.

Žuvies paveiksliukas
Tas, kuris išrado kabliuką, išrado ir meškerio jimą. Vienšakio kabliuko konstrukcija genialiai paprasta, o jo funkcionalumo koeficientui iš reikšti aiškiai nepakanka 100 proc. Kabliukas – svarbiausias meškerės sąrangos elementas. Meškeriojimo apyaušryje buvo vienas kabliu kas, o dabar sukurta šimtai kabliukų rūšių, nes šis meškerės elementas išradinėjamas iš naujo jau kelintą tūkstantmetį ir galo kol kas dar nematyti. Kodėl sukurta tiek vienšakių kabliukų rūšių? Matyt, tam, kad patenkintų meškeriotojų poreikius, nes meškeriojama įvairiausiuose vandens telkiniuose, gaudomos įvairiausios žuvys. Kiekvienam atvejui – savas kabliukas. Knygos „Sportinė žūklė“ autoriaus Stepono Pučinsko nuomone, taip turėtų būti, bet reali praktika – gana tolima nuo tokio idealo. Mat daugelis meškeriotojų susiformuoja supratimą apie kabliukus pagal tai, kokiu masalu daž niausia meškeriojo pačioje pradžioje. Jei juo buvo sliekas, tai toks meškeriotojas dažniausia daugeliui atvejų bandys pritaikyti meškerojimui sliekais parankiausius kabliukus. Kaip praplėsti asmeninį akiratį? Esą, patartina pagal paveik sliuką ant kabliukų pakuotės orientuotis, kam jie skirti. Paprastai ant pakuotės vaizduojama kurios nors rūšies žuvis – ešerys, kuoja, karšis ungurys ir t. t. Ar ši nuoroda tikrai reiškia, jog kabliukai skirti gaudyti būtent tos rūšies žuvis? Tai nėra absoliučiai teisinga, nes pa veikslėlis – rekomendacinio pobūdžio ir jis iš esmės nurodo kabliukų dydį, o dar tiksliau kalbant, nusako, kokio dydžio žuvis galima gaudyti tais kabliukais. Tarkim, kuojas. Bet šioje rekomendacijoje nėra jokios nuorodos į tai, kokiu būdu, kokiu masalu rekomenduo jama meškerioti tais kabliukais. Kad galėtume atsakyti į iškeltus klausimus, reikia apibrėžti kabliuko sandarą ir rūšis.

Kabliuko sandara
Kai rišame kabliuką prie valo, nė nesusimąs tome, kiek šiame iš pažiūros paprastučiame gaminyje detalių: apskritimu suriesta arba suplota viršutinė kabliuko dalis – galvutė, žemiau jos esantis taškas, kuriame galvutė palenkta į vieną ar kitą pusę, vadinama talija, nuo talijos iki tos vietos, kur prasideda kab liuko lenkimas tiesioji kabliuko dalis – kotelis. Viena trečioji (1/3) lenktosios kabliuko dalies nuo kotelio pabaigos geluonies link – kabliuko pakaušis, vidurinė 1/3 lenktosios kabliuko dalies atkarpa – kabliuko kaklas, o 1/3 kab liuko lenktosios dalies atkarpa nuo kabliuko kaklo iki geluonies – vadinama, gamintojų terminologija, kabliuko kakta. Likusi tiesi (nors ir sąlyginai) kabliuko dalis – geluonis, kurio vidinėje pusėje dažniausia būna už kartėlė. Jos funkcija – neleisti nuo kabliuko nusmukti užmetamam masalui ir prilaikyti užkibusią žuvį, kol meškeriotojas ištrauks ją iš vandens arba įplukdys į graibštą.

Forma ir kalibras
Regis, visai nesudėtinga susigaudyti kabliuko sandaroje, bet nėra taip paprasta nustatyti kažkokį vidutinį statistinį kabliuko vidurkį ir pagal jį lyginti modelius. Lengviausia nu statomas kabliuko parametras yra dydis, kuris žymimas numeriais – nuo didžiausio Nr. 15/0 iki mažiausio – Nr. 28 ir net pas kai kuriuos gamintojus Nr. 32. Nors skirtingi gamintojai kiek savaip vertina kabliuko dydį, tačiau ekspertai sutaria, kad numeracijos standartą atitinkantys kabliukai yra maždaug to paties pločio, nes būtent plotis (atstumas tarp geluonies ir kotelio) yra svarbiausia kabliuko charakte ristika ir lemia jo numerį: pavyzdžiui, Nr. 16 kabliuko plotis – 3 mm, o Nr. 10 – 5 mm.

Kotelio ilgis
Antroji ypač svarbi kabliuko charakteristika – kotelio ilgis. Čia reikia stabtelti ir kai ką detaliau paaiškinti. Kabliukų formų įvairovė – labai didelė, bet yra tam tikras klasikinis standartas: tai „round“ tipo ir „limerick“ tipo kabliukai. Pirmųjų forma – apskritimas, o antrųjų – nusklembtas „pakaušis“. Laikoma, kad visų kitų formų kabliukai – vediniai iš šių dviejų kabliukų rūšių. Minėtų kabliuko sandaros dalių proporcijos ir kabliuko lenkimo forma lemia šio įrankio paskirtį ir funkcijas. Čia svarbus yra kabliuko kotelio ilgis. Kiekvienos formos kabliukams jų gamintojas turi nustatęs standartinį kotelio ilgį, kuris laikomas optimaliu ir nustatytas praktinių eksperimentų keliu. Tačiau be kabliukų su stan dartiniu koteliu gaminami specialūs kabliukai – vieni su trumpesniu nei standartinis koteliu, o kiti – su ilgesniu. Pirmieji kabliukai su ilgu koteliu sugalvoti siekiant palengvinti mažabur nių žuvų meškeriojimą ilgais masalais, pvz., gružlių viliojimą slieku. Kabliukai su trumpu koteliu skirti nedideliais masalais meškerioti stiprias žuvis, pvz., karšius – uodo trūklio lerva arba karpius – kukurūzų grūdais.

Kilputė ar lopetėlė
Seniai svarstoma, kokie kabliukai geresni – kurių galvutė žiedelio formos ar tie, kurių suplota kaip lopetėlė? Tiek vienų, tiek kitų kabliukų šalininkai turi savo argumentų. Svarbiausias žiedelio for mos galvutės propaguotojų argumentas tas, kad valas iš mazgų, kuriais prie valo pririšti tokie kabliukai, visada išlenda užkulisinėje kabliuko kotelio pusėje, o tai kone dvigubai sumažina tuščių pakirtimų skaičių. Antra, kabliukai su žiedelio formos galvutėmis nepakeičiami, kai naudojami stori vienagysliai ir pinti valai, ir tais atvejais, kai kabliukus reikia tvirtinti prie metalinių pa vadėlių. Šioje vietoje lopetėlių šalininkai atkerta, kad šio tipo kabliukai nepralenkiami, kai naudo jami vienagysliai valai iki 0,18 mm skersmens, nes mazgai geriau priglunda prie kotelio ir būna tvirtesni. Kai kurie meškeriotojai tvirtina, kad kabliukai su lopetėlėmis užtikrina geresnį kibimą, nes lopetėlės ne tokios pastebimos kaip žiedeliai, bet kažin ar tai turi ypatingą reikšmę, kai naudojami maži vienos ir kitos rūšies kabliukai. Beje, yra trečia kabliukų rūšis, kuri kaldinama be lopetėlių ir žiedelio formos galvučių. Šių kabliukų kotelio viršutinėje dalyje – kelios žiedo formos įkartos. Šie kabliukai – labai specialūs, naudojami varžybose, o valas gerai sukimba su jais tik ne storesnis nei 0,10 mm. Šie kabliukai buvo sukurti tam, kad galima būtų slieką užverti ant jų taip, kad geluonis remtųsi į slieko galiuką, o likusi kirmėlaitės dalis lengvai pasislinktų ant valo. Kažin ar daug meškeriotojų naudoja tokius meškeriojimo triukus praktiškai? Tad ir šių kab liukų funkcionalumas – abejotinas. Dabar aki vaizdu, jog populiariausi – kabliukai su žiedelio formos galvutėmis, nes jie funkcionaliausi.

Laukite tęsinio

Jonas RAZGAITIS