Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotų įkainių 2007 m. patvirtinimo.

2007 m. sausio 3 d. Nr. Dl-2 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 31d. nutarimo Nr. 360 „Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo" (Žin., 1999, Nr. 31-892) 3.2 punktu bei taikydamas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vartotojų kainų indeksą,
Tvirtinu:
1. Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotus įkainius 2007 metams (pridedama).
2. Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių žuvų (jų ikrų) bei kitų vandens gyvūnų ištekliams skaičiavimo indeksuotus įkainius 2007 metams (pridedama).

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. D1 -2

JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ PADARYTOS ŽALOS, NETEISĖTAI SUNAIKINUS AR NETEISĖTAI SUGAVUS ŽUVIS IR KITUS VANDENS GYVŪNUS, SKAIČIAVIMOINDEKSUOTI ĮKAINIAI 2007 METAMS

Žuvų ir kitų vandens gyvūnų rūšys

Įkainiai už neteisėtai sunaikintas ar neteisėtai sugautas žuvis ir kitus vandens gyvūnus, pažeidus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 31d. nutarimo Nr. 360 „Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo" ir punktuose nurodytų taisyklių reikalavimus, Lt/vnt.

Žvejojant mėgėjiškos žūklės įrankiais rezervatų, ichtiologinių draustinių ar žuvų veislynų vandens telkiniuose

Žvejybai panaudojus ne mėgėjiškos žūklės įrankius ir būdus rezervatų, ichtiologinių draustinių ar žuvų veislynų vandens telkiniuose

Už pažeidimus, nenurodytus lentelės 2-A skiltyse

Kituose vandens telkiniuose

Duriamuosius ir užkabinamuosius įrankius, elektros srovę, ultragarsą, nuodingąsias ir sprogstamąsias medžiagas

Kitus ne mėgėjiškos žūklės įrankius

1

2

3

4

5

Šlakys

432,90

4329,00 1443,00

865,80 288,60

144,30

Šamas, upėtakis, ūsorius

166,50

1665,00 555,00

333,00 111,00

55,50

Kiršlys

133,20

1332,00 444,00

266,40 88,80

44,40

Lydeka, starkis, ungurys, otas

66,60

666,00 222,00

133,20 44,40

22,20

Karpis, menkė, peledė, plekšnė, salatis, sazanas, sykas,

33,30

333,00 111,00

66,60

22,20

11,10

Baltasis ir juodasis amūras, karšis, lynas,

16,65

166,50 55,50

33,30 11,10

5,55

Ripusas, meknė, ožka, seliava, šapalas

9,99

99,90 33,30

19,98 6,66

3,33

Nėgė, plakis, plačiažnyplis ir žymėtasis vėžiai

6,66

66,60

22,20

13,32 4,44

2,22

Bretlingis, ešerys, karosas, kuoja, raudė, stinta, strepetys, strimelė

3,33

33,30 11,10

6,66

2,22

1,11

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. D1-2

JURIDINIŲ AR FIZINIŲ ASMENŲ PADARYTOS ŽALOS IR NUOSTOLIŲ ŽUVŲ (JŲ IKRŲ) BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ IŠTEKLIAMS SKAIČIAVIMO INDEKSUOTI ĮKAINIAI 2007 METAMS

Žuvų ir kitų vandens gyvūnų rūšys

Žalos ir nuostolių skaičiavimo įkainiai už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 360 „Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo" 2.2.1, ir punktuose, Lt/kg

Įkainiai už neteisėtai surinktus ikrus ir bestuburius gyvūnus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 360 „Dėl Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos ir nuostolių, sunaikinus ar sugavus žuvis (jų ikrus) ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo" punkte, Lt/kg

Šlakys, ungurys

27,75

Kiršlys, sterlė, šamas, upėtakis

19,98

Lydeka, sterkas

11,10

Sykas, ūsorius, žiobris

8,88

Otas

7,77

Lynas, salatis

6,66

Amūras, karpis, upinė nėgė, peledė, plačiakakčiai, sazanas, vėgėlė

5,55

Menkė, seliava

4,44

Ešerys, karšis, meknė, plekšnė, ožka, stinta

3,33

Karosas, kuoja, plakis, raudė, stintelė, šapalas

2,22

Kitos žuvys, išskyrus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas rūšis

1,11

Vėžiai

22,20

Lašišinių žuvų ikrai

277,50

2775,00

Eršketinių žuvų ikrai

388,50

3885,00

Zooplanktonas

16,65

16,65

Zoobentosas

66,60

66,60

Dvisparnių vabzdžių lervos

66,60

199,80

Lašalų lervos

61,05

61,05

Apsiuvų lervos

127,65

127,65

Dreisenos

38,85

38,85

Mizidės

66,60

66,60

Mažašerės kirmėlės

88,80

88,80

TIX


Komentarai