2007 08 24-25

Savaitės viduryje su Alexu jau pradėjome planuoti savaitgalio išvyką prie ežero, esančio Plungėje, gaudyti didžiųjų karšių. Prisijungti pasiūlėme ir Balčiui, kuris pažadėjo jį apsvarstysiąs. Bet atėjus penktadieniui iš Balčiaus išgirdome kitą pasiūlymą - Skirvytė.

Deja, gavosi taip, kad mūsų pastovūs meškerės broliai Alenas ir Duba negalėjo važiuoti, todėl į žūklę susiruošėm tik dviese su Balčium. Penktadienį, iškart po darbų, susiruošę savo amunicija ir apsipirkę pajudėjome link žuvingosios Skirvytės. Važiuodami pakalbėjome, padiskutavome ir 20:00 jau atsidūrėme vietoje. Žvejų kaip visada pilnos pakrantės, bet mūsų vietelė, kurioje buvome prieš dvi savaites, dar laisva. Tik įsikūrus ir dar net nepradėjus žvejoti mus apipuolė uodai.
Pirmi metimai, šiek tiek kantrybės, bet nieko įspūdingo - tarsi žuvies visai nebūtų... Anąkart beveik kiekvienu metimu sulaukdavome kibimų: plakiai tąkart kibo kaip išprotėję. Bet neužilgo Balčiaus naujojo feederio galūnė pradeda stiprokai judėti. Kirtimas - Balčius kovoja tikrai su neblogu karšiu.
Nors man tą vakarą nieko nepavyko pagauti, bet vyliausi, kad ryte bus jau geriau. Prieš sutemstant užsimetėme savo meškerytės ir atsisėdome prie vyriško stalo, „papuošto“ mažu 0,7 buteliuku... Šiek tiek pavakaroję ir daugiau kibimų nesulaukę 1 val. nakties nuėjome prigulti.
Ryte, dar prieš auštant pabudę išsitraukėme savo meškeres, kurias buvome užmetę vakare. Ir vėl Balčiūnui sekasi - ant jo fenderio „bombonešio“ užkibo neūžauga šamukas. Persimetę visas meškeres ir numalšinę troškulį rytiniu alumi, toliau bandome kažką suvilioti. Ant dziko pradėjo kabinėtis vienas kitas plakis, man užkibo pirmasis karšis. Iki pietų Balčius turėjo 2 karšius, aš 4. Šiek tiek pasvarstę nusprendėme pasilikti dar vienai nakčiai. Tad man teko važiuoti iki degalinės nupirkti licenzijų dar vienai parai. Kol suvažinėjau, Balčius ant mano dugninės ištraukė karosą! Vakare dar paėmėme po vieną karšį. Nors per dieną nelabai intensyviai kibo, bet vienas kitas plakis keliaudavo į mūsų tinklelius.
Atsikėlę sekmadienį ryte vėl pradėjome žvejoti dugninėmis, bet žuvys iš vis tylėjo, vienas kitas plakio kibimas ir viskas... Be to, dar rusų katamaranas, praskriedamas pro šalį, nuplovė mūsų tinklelius su žuvimi, kuriuos tik šiaip ne taip pavyko pačiupt iš vandens. Pažvejoję iki 14:00 susipakavome savo arsenalą, susitvarkėme savo žvejybos vietą ir patraukėme link namų.

Valodė