Kauno žvejų draugijos 2010 m. vaikų ir jaunimo atvirųjų meškeriojimo plūdine meškere varžybų

N U O S T A T A I

1.    Varžybų tikslas
Populiarinti mėgėjišką žūklę ir netradicines poilsio formas Kauno miesto, Kauno rajono ir Kauno žvejų draugijos vaikų ir jaunimo tarpe.

2.    Varžybų dalyviai
Varžybose gali dalyvauti Kauno miesto ir rajono vaikai, jauniai, ir kauno žvejų draugijos jaunieji žvejai. Varžybos vykdomos dviem grupėm:
•    vaikai nuo 8 iki 12 m.
•    jauniai nuo 13 iki 16 m.

3.    Varžybų vykdymo tvarka
Varžybos vyks š.m. gegužės mėn. 16 d. Pradžia 10 val. Dalyviai renkasi gegužės 16 d. galinėje troleibusų sustojimo aikštelėje Kaniūkuose ir registruojasi sekretoriate iki 9 val.

Vandens telkinys paskirstomas barais. Varžybų dalyviams žūklės vieta nustatoma burtų keliu. Varžybų trukmė: vaikams – 3 val., jauniams – 4 val. Meškeriojama viena plūdine meškere. Atsarginių meškerių kiekis neribojamas. Meškeriojimo metu leidžiama žuvis maitinti. Pasiruošimui skiriama pusė valandos. Varžybos vykdomos pagal Lietuvos meškeriojimo plūdine meškere varžybų taisykles. Įskaitomos visos sugautos žuvys.

4.    Varžybų dalyvių apdovanojimas
Varžybų dalyviai, savo grupėse užėmę 1-6 vietas, apdovanojami diplomais, medaliais ir atminimo dovanėlėmis. Apdovanojama jauniausias ir didžiausią žuvį sugavęs žvejys.

5.    Varžybų organizatoriai
Varžybas organizuoja Kauno žvejų draugija kartu su žurnalo „Žūklė+“ redakcija.

Kauno žvejų draugijos valdyba

Miško g. 4-2
LT-44321, KAUNAS
Tel. 8-37 208438