Šį savaitgalį, gegužės 22 d., įvyko Kauno miesto pirmenybės.Tikslas - populiarinti sportinę žūklę ir eilinį kartą išsiaiškinti kas stipriausias - kam geriausiai seksis šį kartą.

Žinia, kad Nemune aukštas vanduo ir didesnę žuvį "pasiekti" bus sunku.Todėl nežiūrint to, kad kai kurie sportininkai darė treniruotę buvo beveik 100 procentų tikėtina, kad pagrindinė žvejojama žuvis bus aukšlė.Tai vienus džiugino, o kitiem tai teikė mažesnį malonumą.

Nors sinoptikai ir žadėjo permainingą orą, bet nuo ryto jau švietė saulutė. Dalyviai ruošėsi artėjančiom varžybom. Teko vėliau girdėti, kad Kaune kai kuriuose rajonuose gerokai nulijo ir net su ledukais. Štai ir suprask tuos gamtos dėsnius.......

Varžybų metu visa žuvis yra įskaitinė, tačiau didesnių žuvų pagauti nepavyko. Gal tarp daugybės aukšlių išsiskyrė sugautas ~300 g šapaliukas ir tokio pat dydžio kuoja.

Varžybom pasiruošti buvo duodamos dvi valandos. Likus iki varžybų pradžios 5 minutėm duodamas garsinis signalas ir komanda "šeriam", o dar po 5 minučių sekanti komanda "gaudom". Baigiantis 3 val. varžybom ir likus 5 minutėm iki pabaigos duodama komanda "liko  5minutės" ir po to sekanti komanda pasibaigus varžybų laikui "baigiam".

Visi dalyviai lieka savo vietose ir laukia teisėjų atėjimo. Du teisėjai žuvį sveria, o trečias fiksuoja protokole. Dalyvis pasižiūri užfiksuotą svorį ir pasirašo protokole.Teisėjai taip praeina ir užfiksuoja visų dalyvių rezultatus.

Tarkim, jei sportininkas žino, kad bus gaudoma smulki žuvis, tokia kaip aukšlė, jam belieka išspręsti keletą klausimų. Pirma, kur jis gaudys žuvį - nuo paviršiaus ar palei dugną. Vienu atveju aukšlė kimba greičiau, bet smulkesnė, o kitu atveju rečiau bet stambesnė. Teisingai pasirinkus taktiką galima tikėtis gero rezultato.

Taip pat didelę reikšmę turi ir jauko spalva. Patyrę sportininkai visuomet daro dviejų spalvų ir įvairaus tankio jaukus. Vieni būna skystesni - skirti paviršutiniam gaudymui ir sausesni, kiek lipnūs, skirti stambesniai aukšlei žvejoti prie dugno. Dar nemažai reikšmės turi ir pačios vietos pasirinkimas. Vieni žvejoja prie žolyčių, kiti ieško visiškai tuščios be kliuvinių vietos, treti renkasi vietą pagal savus kriterijus. Ir visa tai sportininkas turi pasirinkti, atlikti jam skirtoje 10 m kranto linijoje.

Teisingai pasirinkus idealiai visus ir dar eilę kitų faktorių jau galima tikėtis bent puse sėkmės. Žinoma, antrą dalį sėkmės sudaro ir pati žvejo burtų keliu ištraukta vieta bei teisingas jauko parinbkimas vienu ar kitu atveju.

Tik daugkartinis sportininko dalyvavimas įvairaus rango varžybose, didelis apsiskaitymas, išprusimas ir aukščiau mano paminėti faktoriai ir suteikia sportininkui galimybę siekti sportinių aukštumų bei tikėtis gerų rezultatų.

Baigdamas savo fotoreportažą noriu pasakyti, kad šį kartą sportininkai visi be išimties gerai pasirengė varžyboms ir tikrai sugavo itin įspūdingus aukšlių kiekius.Tenka apgailestauti, kad neturiu tikslių pratokolų, todėl svoriai bus tik kilogramų tikslumu, o gramų šį kartą nebus. Galiu tik apytiksliai pasakyti, kad buvo sugauta "netoli" 80 kg žuvies, kuri beveik visa buvo paleista atgal į Nemuną.

11

Pasibaigus varžybom sportininkai pagal sugautus svorius išsirikiavo sekančia tvarka:

1-vieta Sigitas Kazlauskas........................sugauta virš +18000gr žuvies
2-vieta Raimundas Ignatavičius.................sugauta virš +14000gr žuvies
3-vieta Algirdas Venckūnas......................sugauta virš +13000gr žuvies

4-vieta Jonas Klinkevičius..........................sugauta virš +12000gr žuvies
5-vieta Silvestras Kavaliauskas....................sugauta virš +11000gr žuvies
6-vieta Ričardas Kaziūnas..........................sugauta virš +10000gr žuvies

SIGUTIS