Šių metų birželio 9-10 dienomis Glūko ežere bus rengiamos trečiosios meškeriojimo varžybos „Glūko aukšlė 2007“. Kaip ir pernai, šis renginys turi kelis tikslus. Visų pirma, sukvietus į varžybas pajėgiausius Dzūkijos ir kitų regionų žvejus yra siekiama sumažinti Glūko ežere pastaruoju metu labai išplitusią populiaciją mažaverčių žuvų – aukšlių, kurios kiekvieną pavasarį neršto metu masiškai naikina kitų vertingų žuvų (ypač lydekų, ešerių, karšių, kuojų) ikrus.

Taip skurdinama Glūko ežero ichtiofauna ir jis darosi mažiau patrauklus turistams bei jį pamėgusiems Varėnos gyventojams. Kita vertus, kiekvienas toks sportininkų susibūrimas, jei jis gerai organizuotas, - puiki priemonė garsinti Varėnos rajoną, jo gamtą ir skatinti kitų rajonų gyventojus poilsiauti Varėnos apylinkėse. Tai įrodo ir 2005, 2006 metų birželį surengti aukšlių gaudymo čempionatai „Glūkas 2005“, „Glūkas 2006“, kuriuose dalvavo 14 komandų iš Varėnos, Šalčininkų, Kėdainių, Kauno, Vilniaus , Utenos, Alytaus miestų ir rajonų. Žvejų rezultatai buvo artimi Lietuvos rekordams.
Dalyviai registruojasi telefonais:8 310 31053, 8 698 77019,8 615 34109; elektroniniu paštu:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki 2007.06.08 d.

VARŽYBŲ NUOSTATAI

Glūko ežeras Varėnos rajone ypatingas skaidriu vandeniu, dideliais (iki 37m.) gyliais ir stačiais, sausais, brandžiu mišku apaugusiais krantais. Prie jo mėgsta lankytis varėniškiai, o vasarą palapinėse įsikuria ir iš toliau atvykę poilsiautojai. Ežero pakrantėje veikia svečių namai “Glūko smuklė” ir poilsio namai “Žibuoklė”. Įrengta erdvi stovyklavietė “Glūkas”. Ežeras garsėjo stambiais ešeriais, karšiais ir lydekomis. Paskutiniais metais labai išplito aukšlės. Jų gausa jau nepalankiai veikia kitų žuvų augimo sąlygas.
Todėl šiame vandens telkinyje sportinės aukšlių gaudymo varžybos turi tikslą parodyti tokios žūklės patrauklumą ir teigiamai paveikti žuvų rūšinės sudėties pakitimus ežere. Kartu siekiama atskleisti Glūko ežero ir Varėnos rajono privalumus turizmui bei poilsiui, kurti naujas tradicijas.

Vieta ir laikas
Varėnos rajonas, Glūko ežeras, 4 km nuo Senosios Varėnos Vilniaus kryptimi.
2007 m. birželio 9 diena
Birželio 10 dieną asmeninės „Glūko smuklės“ taurės aukšlių gaudymo varžybos
Startas – šeštadinį , birželio 9 dieną 7 valandą ryte.
Finišas - 12 valandą.

Pageidaujantys susipažinti su varžybų vieta ir sąlygomis gali atvykti penkadenį, (06.08).Treniruočių laikas neribojamas. Apsistoti galima pietinėje ežėro pakrantėje įrengtoje stovyklavietėje “Glūkas”pasistačius palapines. Pageidaujantys daugiau patogumų gali iš anksto užsisakyti vietas svečių namuose ”Glūko smuklė”, turinčiuose viešbutį, restoraną ir valtis nuomai (jų skaičius ribotas - tel.:+370 310 30385, 8 698 25686) arba poilsio namuose “Žibuoklė”(tel.:+370 310 51144,8 699 60444).

Dalyvių registracija
Dalyviai registruojasi telefonais:8 310 31053, 8 698 77019,8 615 34109; elektroniniu paštu:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki 2007.06.07 d. Į varžybas atvykę dalyviai teisėjų kolegijai , kuri pradės darbą 06.09 d., 6.30 val. pateikia paraišką, kurioje nurodo komandos pavadinimą, vardus, pavardes, gimimo datą, adresą, meškeriojimo stažą ir žvejo bilieto numerį.
Starto mokestis - 5 Lt vienam dalyviui.

Vykdymas
Komandą sudaro 2 žvejai ir teisėjas.Teisėjas išlydi ir sutinka burtų keliu nustatytos varžovų komandos valtį, perskaičiuoja sugautas žuvis.Varžybų metu aukšles leidžiama gaudyti iš valčių arba nuo kranto. Abu vienos komandos dalyviai gali naudotis viena valtimi. Gelbėjimosi priemonės privalomos. Vienas dalyvis žuvis gali gaudyti meškerėmis, turinčiomis ne daugiau 2 kabliukų . Jaukai ir masalai pasirenkami savo nuožiūra. Varžybų trukmė – 5 valandos. Sugautos žuvys sveriamos ir skaičiuojamos. Už 10 gramų skiriamas 1 taškas, už 1 žuvį - 1 taškas. Laimi komanda, surinkusi daugiausia taškų. Lygių taškų atveju – sugavusi daugiau aukšlių. Kitos žuvys gali būti gaudomos, bet nebus įskaitomos.

Apdovanojimai
Komandos, užėmusios tris prizines vietas apdovanojamos atitinkamo laipsnio medaliais, diplomais, prizais ir vertingomis asmeninėmis dovonomis. Specialiu prizu bus apdovanotas didžiausią aukšlę sugavęs dalyvis.

Rengėjai
Medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyrius
Sportinės žūklės klubas “Kiršlys”
Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Jakavonis
Varėnos savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras

Rėmėjai
UAB „Ekoratas“
UAB „Glūko smuklė“
Bendrovė „Larus“
Varėnos rajono laikraštis “Giružis”
Žurnalas “Žūklė”

Kviečiame žvejus mėgėjus iš Alytaus apskrities, kaimynus iš Šalčininkų ir iš toliau atvykusius svečius dalyvauti šiose sportinės žūklės varžybose.