Praėjusį šeštadienį, gegužės 28 dieną, Skirvytėje prie 3-iosios betoninės krantinės įvyko sportinės žūklės turnyro „FEEDER CUP LITHUANIA 2011“ I-ojo etapo varžybos.
Jau buvo minėta, kad šis turnyras – savotiškas eksperimentas, nelabai turintis analogų Lietuvoje, tad varžybų eigą bei rezultatus prognozuoti buvo tikrai sunku.

Apie visą tai plačiau:

Pasiruošimas varžyboms…
Didžioji dalis dalyvių, įvertinus nemažą atstumą iki varžybų vietos, suvažiavo prie upės dar penktadienio vakarą. Žiniasklaidoje prieš kurį laiką pasirodžiusi informacija apie tai, kaip žvejai, pasibaigus karšių žūklės draudimui (o kai kurie ir nesulaukę draudimo pabaigos) masiškai šturmuoja Skirvytės pakrantes, vertė sunerimti  tiek varžybų organizatorius, tiek dalyvius.

Tačiau penktadienio vakare, atvykus į varžybų vietą, buvome maloniai nustebinti pamatę praktiškai tuščią pakrantę. Kadangi neprireikė panaudoti jokių įtikinėjimo ar derybų įgūdžių stengiantis atsikovoti varžybų vietą iš žvejų mėgėjų – bendromis jėgomis (didelis ačiū už pagalbą klubui „Fideris“) organizatoriai ir dalyviai sužymėjo varžybų sektorius, įrengė signalines juostas. Tad liko dar gražaus laiko smagiam pabendravimui, susipažinimui bei pasidalijimui įspūdžiais apie būsimas varžybas ir įvairius žūklės niuansus.

Varžybų dienos rytą, pasibaigus registracijos laikui, prie organizatorių staliuko sektorių burtų traukimui išsirikiavo šešiolika varžybų dalyvių. Nuaidėjus pirmajam varžybų signalui, vyrai pasiraitoję rankoves įniko ruoštis savo sektoriuose –įsirenginėjo platformas, maišė jaukus, tikrino gylius sektoriuose ir kt.

Kalbant apie pasiruošimą, norėtųsi akcentuoti tai, kad iš pradžių varžybų taisyklėse, parengtose pagal FIPSed tarptautinių taisyklių nuostatas, bendram pasiruošimui buvo skirta tik viena valanda. Tačiau sulaukę kai kurių dalyvių pastebėjimų bei treniruočių metu atlikus keletą eksperimentų, ryžomės pasiruošimo laiką prailginti iki 2 valandų.
Kaip parodė praktika, nors dalis dalyvių sugebėjo pasiruošti ir greičiau, tačiau vis dėlto rimtam sektoriaus ištyrimui, o juo labiau šiuolaikinės įrangos pilnam paruošimui vienos valandos būtų mažoka, ypač tiems dalyviams, kurie neturėjo laiko rimtesnėms treniruotėms. Manome, kad likusiuose turnyro etapuose bus išlaikyta nuostata pasiruošimui varžyboms skirti 2 valandas.

Likus vienai valandai iki starto, po antrojo varžybų signalo, teisėjai patikrino varžybų dalyvių paruoštų jaukų bei gyvų masalų kiekius. Primename, kad pagal taisykles buvo leidžiama turėti iki 12 litrų paruošto jauko ir iki 2 litrų gyvų masalų (iš kurių ne daugiau 0,5 ltr – uodo trūklio lervos).

Džiugu, kad jokių nesusipratimų su jaukų kiekiais nebuvo, na o iš turimų gyvų masalų didžioji dalis varžybų dalyvių turėjo pasiruošę musių lervas. Ši nuostata dėl jaukų ir masalų kiekių taip pat yra pasiskolinta iš FIPSed tarptautinių taisyklių, ir kaip parodė varžybų patirtis – tokio kiekio pilnai užteko ir dalis sportininkų net nesunaudojo viso turimo jaukų bei masalų kiekio.

Ateičiai, teisėjų vardu tik norėtume priminti varžybų dalyviams vieną momentą – kad gyvi masalai gali būti maišomi su jauku tik po teisėjų patikros.

Varžybų eiga ir rezultatai…
Varžybos truko penkias valandas be pertraukų. Gana stiprus vėjas laikėsi visą varžybų dieną, o įdienojus sustiprėjo ir vandens srovė. Taigi, sąlygos žūklei nebuvo itin lengvos.

Tarp laimikių vyravo nelabai dideli plakiai ir kuojos, neretai į dalyvių masalus įnikdavo pūgžliai. Turint omenyje tai, kad jaukinimas pagal taisykles yra leidžiamas tik šėryklėlėmis, ilgiau išlaikyti vienoje vietoje gausesnį žuvų būrį buvo tikrai nelengva, tad ir kibimai buvo permainingi.
Kadangi vyravo nedidelės žuvys, didelę reikšmę turėjo sportininkų pasiruoštų įrankių jautrumas, pavadėlių storis ir ilgis, kabliukų dydis.
Nepaisant to, vyrai tikrai nenuobodžiavo ir žiūrint kaip kaimynai susikaupę traukia plakius, manau nei vienas iš sportininkų negalėjo sau leisti atsipalaiduoti iki pat varžybų pabaigos.

Beje, varžybų metu kai kuriems dalyviams nusišypsojo laimė nutverti ir vieną kitą „bonusinį“ karšį. Deja, bet tokia sėkmė aplankė ne visus ir pasibaigus varžyboms paaiškėjo, kad visi karšiai buvo pagauti tik varžybų ruožo pradžioje. Tad tie dalyviai, kuriems burtai lėmė sektorius kitame ruožo gale, turėjo po prakaitu lupti plakius ar kuojas, kad prilygtų laimingiesiems savo kolegoms. Kad tai įmanoma, puikiai įrodo ir 3-ios bei 5-os vietų laimėtojų rezultatai, kurie visą varžybų laiką stabiliai, neprarasdami koncentracijos, „rinko svorį“ smulkesnėmis žuvimis.

Daugiau skaitykite: www.ant-bangos.lt