Sample Image

Jurbarkas
2007-05-17/18d.


1. Šventės tikslas
Užmegzti glaudesnius ryšius su kitų Lietuvos rajonų meškeriotojų klubais, turiningai praleisti laisvalaikį, išsiaiškinti geriausius šventės spiningautojus.

2. Organizatoriai
Šventę organizuoja Jurbarko meškeriotojų klubas „Pūkys“. Visais klausimais teirautis telefonais: 8 673 05500, 8 652 45111. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Šventės dalyviai
Šventėje kviečiami dalyvauti Jurbarko, Tauragės, Raseinių, Šiaulių, Klaipėdos, Šakių, Kuršėnų, Telšių meškeriotojų klubai ir jų šeimos nariai. Šventės metu vyksiančiose spiningavimo varžybose gali dalyvauti tik aukščiau išvardintų klubų nariai, užsiregistravęs ir sumokėjęs 30 Lt. starto mokestį, bei pasirašęs saugumo technikos žurnale. Varžybų dalyviai neskirstomi pagal lytį, rasę ir amžiaus grupes. Neturintis 18 metų dalyvis privalo turėti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Patartina kiekvienam varžybų dalyviui turėti asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka.

4. Šventės varžybų būdas
Varžybos vyks komandinėje ir asmeninėje įskaitoje. Komandą sudaro trys nariai, kurie gali būti ir iš skirtingų klubų, žvejai nesudarę komandos rungsis tik asmeninėje įskaitoje. Varžomasi iš valčių, valtyje vienas žvejas.
Valtimis ir privalomomis saugumo priemonėmis apsirūpina patys varžybų dalyviai, galima naudoti elektrinius ir iki 5,4 ag. vidaus degimo variklius. Varžybos vyks dviem etapais, skirtingomis dienomis. Varžybų metu sugauta žuvis atitenka organizatoriams.

5. Šventės vieta ir laikas
Varžybos bus vykdomos 2007 m. gegužės 17-18 dienomis Jurbarkų tvenkinyje, Jurbarko rajone. Komandos bus laukiamos gegužės 17 dieną nuo 12 iki 14val.

6. Varžybų taisyklės, teisėjavimas.
Varžybų taisyklės bus paaiškintos vietoje. Varžyboms teisėjauja organizatorių paskirta teisėjų grupė.

7. Aprūpinimas
Varžybų dalyviai maistu, vandeniu ir gyvenamuoju plotu neaprūpinami. Stovyklavietėje gyvensime turistinėmis sąlygomis, rekomenduojama turėti sulankstomų kėdžių ir kitokio naudingo inventoriaus.

8. Apdovanojimas
Komanda nugalėtoja ir asmeniniai rezultatai nustatomi susumavus dviejų turų rezultatus. Komanda nugalėtoja apdovanojama taure, o nariai medaliais, komandų prizininkių nariai- medaliais. Asmeninių varžybų nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Didžiausią žuvį ir daugiausiai žuvų pagavę dalyviai apdovanojami taurėmis ir prizais.

9. Šventės tvarkaraštis
Gegužės 17 d.
12:00 – 14:00 šventės dalyvių atvykimas ir registracija;
14:00 – 14:30 stovyklavietės įsiruošimas, pasiruošimas varžyboms;
14:30 –šventės atidarymas;
15:00– 20:00 varžybų pirmas turas.
21:00- pirmojo turo rezultatų paskelbimas, vakaronė ( gardi žuvienė, šašlikai, anekdotai ir t.t. ).
Gegužės 18 d.
8:00 – 13:00 spiningavimo varžybų antras turas;
14:00 varžybų nugalėtojų apdovanojimas, šventės uždarymas.


Jurbarko meškeriotojų klubo „Pūkys“
Prezidentas
Rimas Višinskas

Rėmėjai: Jurbarko raj. savivaldybė, UAB „Caputis“ ir „Larus“, Tauragės apskrities viršininko administracija, Jurbarko „Žalgirio“ sporto taryba