Sigitas Kazlauskas (SIGUTIS)

Plūdinės žūklės specialistas

Lietuvos MŽD varžybos Kėdainių rajone, Bublių tvenkinyje

2012-06-30, Kėdainiai

Varžybų nuostatai skelbė, kad dalyviai registruojasi 9 val. ir varžybos plūdininkams vyks du turus po 2 val. Tačiau dar iki varžybų pradžios pradėjo virti aistros. Gal vieni perdegė, gal kiti pergyveno, kad nesuspėsime, gal norėjosi ilgesnio varžybų laiko, o gal viską sudėjus į krūvą darė bendrą įtaką. Iš anksto noriu pasakyti, kad šis straipsnis buvo rašomas neginant nei vienos pusės, o tik gyvai pabendravus su eile dalyvių ir padarius bendrus apibendrinimus – pastebėjimus.Todėl autoriaus nuomonė nebūtinai turi autentiškai sutapti su likusiųjų asmenų nuomone.O prasidėjo viskas nuo to, kad...

Pirmiausiai pradėta nervintis, kodėl 8:30 nėra atstovo iš Vilniaus, nes šios varžybos yra Respublikinio lygio ir praveda jas Lietuvos MŽD draugija. Šiuo atveju visi laukė atvykstančio draugijos pirmininko pavaduotojo E. Bukelskio. Laikas bėgo, o atstovo iš sostinės vis dar nebuvo. O tuo metu jau po truputį virė aistros ir buvo aptarinėjama, kiek laiko vyks varžybos – dvi valandas vienas turas ar ilgiau. Kol vieni ruošėsi varžybom, kiti gyvai diskutavo, pusryčiavo ar kitaip "stūmė" laiką. Vieni teigė, kad privalėsime laikytis nuostatų, kiti gi sakė, kad per tokį trumpą laiką sutelkti žuvį į žvejybos vietą bus itin sunku ir tikėtis gerų rezultatų bus nelengva. Buvo ir tokių minčių, kad geriausiu atveju nutarsime bendru balsavimu tiesiog rikiuotės metu.O laikas bėgo...

Turiu pastebėti, kad šiemet kaip niekada suvažiavo itin didelis skaičius dalyvių, ko tikrai niekas nesitikėjo: Biržai, Akmenė, Panevėžys, Tauragė, Kaunas, Jonava, Kėdainiai ir kitų miestų Žvejų Draugijos siuntė savo žvejus į šį didžiulį renginį. Jei kasmet būdavo dalyvauja 4-6 komandos, tai šiemet jų buvo net 11. Plius dar nemažas skaičius spiningautojų. Kėdainių ir Kauno draugijos delegavo net po dvi rinktines. Kuo daugiau dalyvių, tuo didesnė garbė jose kuo geriau pasirodyti. Bet grįžkime į pradžią. O kurgi atstovas iš sostinės?

Pagaliau, laikrodžiui rodant 9 val. ryto atvyko ir šių varžybų organizatorius. Aukštas, įspūdingos išvaizdos vyras išlipo iš automobilio su jaunute mergina (kurios pareigų taip ir nesužinojau) ir pasilabinęs ėmėsi "veiklos", o ji prasidėjo nuo pirmųjų akimirkų.

Tikrai asmeniškai nežinau visos draugijos organizacinių virtuvės paslapčių, bet labai nustebino, kad p. E. Bukelskis neatsivežė nei vieno teisėjo, o į klausimą kuo žymėsite sektorius atsakė jog "netyčia" pamiršo žymeklius. Va taip, supraskite kaip norite. Nestovėjau asmeniškai šalia šio pono, todėl visko iki smulkmenų ir negirdėjau, bet išeitį pasiūlė pats sostinės svečias. Sako, galima nuvažiuoti ir nupirkti.

Po kurio laiko matyt supratęs, kad norint pradėti varžybas, reikia atlikti aibes paruošiamųjų darbų, o vienas to padaryti nesuspės, buvo kreiptasi ar paprašyta pagelbėti (nesiimu nagrinėti smulkiai šito niuanso) Kėdainių MŽ Draugijos. Po kurio laiko atvyko Kėdainių Draugijos pirmininkė, kuri atsivežė varžybom pravesti reikalingus daiktus – registracijos lapus, burtų lapelius, sektorių žymeklius ir vieną teisėją.Valiooooooooooooooo.Varžybos atrodo įvyks.O tuo metu laikas nenumaldomai tiksėjo ir visi laukė.

Reikia pasidžiaugti, kad neseniai čia įvyko varžybos, tai savivaldybė pasistengė bent pusėtinai nušienauti pakrantes ir dabar nereikėjo brautis lyg Amazonės džiunglėse per aukštą žolę. Bet tai jau kitų žmonių nuopelnas. Kažkas mestelėjo frazę, kad varžybos vyksta Kėdainiuose, todėl viskuo turėjo pasirūpinti šio rajono draugija ir kaltinti kitų nereikėtų. Man tokia frazė mažų mažiausiai skamba kvailai. Išeitų taip, kad kur mes, sportinės žūklės entuziastai, berengtumėme varžybas, jomis turėtų rūpintis tų telkinių šeimininkai, o ne mes patys. Įdomus ir keistas pastebėjimas. Kiek aš suprantu, tai telkinių šeimininkai turėtų paruošti pakrantes, išvežti šiukšles ir pasirūpinti leidimais. Žinote yra toks posakis – kam skauda galvą, tas ir vaistų ieškosi. Kas liečia Bublių telkinio šeimininkus, tai nežinau tokių varžybų, kur ši draugija rengtų ir būtų neatsakingai kada pasiruošusi. Na, o šį kartą matėsi, kad tai buvo netikėtumas pačiai Kėdainių MŽD Pirmininkei ir kyla labai didelės abejonės, kas iš tikro kaltas. Nenoriu būti subjektyvus, bet manau, šį kartą kaltinti kėdainiečius būtų mažiausiai neetiška.

Tai gerai, kad atvyko teisėjauti nors vienas patyręs sportininkas, turintis teisėjavimo praktikos, o tai kitaip būtų viskas sužlugę. Tačiau atsirado nauja bėda. Pasirodo, niekas nesitikėjo tokios dalyvių gausos, todėl apie 15 m pločio sektorius liko tik pasvajoti. Teko susispausti iki 8-10 metrų. Aišku, buvo galima plėstis per kelias pakrantės vietas ir daryti normalias gaudymo vietas, bet turint tik vieną teisėją to padaryti būtų buvę fiziškai neįmanoma. Ką gi, geriau tankiau, bet patogiau.
Nepamenu tikslaus laiko, bet atrodo buvo apie 11:00 val., kada kažkas artėjo prie konkretumo.

Rikiuotės metu iškilo dilema – daryti vieną 4 val. turą ar du po dvi valandas, o gal prailginti bent iki 2,5 – 3 valandų? Šioje vietoje turiu įnešti aiškumą, kodėl praktiškai visi sportininkai to norėjo. Dviejų valandų yra per mažai tam, kad būtų galima normaliai pasijaukinti žuvį ir siekti normalesnių rezultatų, nes tai vis dėlto yra žuvis, o ne aikštėse šeriami karveliai, kurie numetus kelis trupinius žaibiškai į tai sureaguoja. Plūdinės žvejybos atveju, kai žvejojama sąlyginai arti kranto ir nuo tokio kiekio žvejų žuvis tikrai baidosi, o kur dar metami jauko gniužulai, todėl reikalingas laikas, kad žuvis aprimtų, sureaguotų ir pradėtų aktyviai kibti. Nereikia toli eiti. Man asmeniškai "prisišaukti" aktyviam kibimui aukšles pavyko tik po 1,5 valandos, o ką tada kalbėti apie kitas, atsargesnes žuvis?

Ir čia teisėjas pasikvietė komandų kapitonus bei draugijų pirmininkus tam, kad priimti balsavimo būdu vienokį ar kitokį sprendimą. Baigdamas aprašinėti šį momentą noriu pasakyti, kad 6 balsais už ir 5 prieš buvo nuspręsta įstatų nekeisti ir viską palikti kaip yra.

Galų gale, išsikalbėję, išsidiskutavę ir pradėję jau pavargti nuo tų visų kalbų, išsitraukę burtus ėmėme žvejoti. Pagaliaaaaaaau, prasidėjo kažkas konkretesnio. Kol vyrai žvejoja, aš dar noriu truputį "papliurpti". Keista, bet rikiuotės metu mes praleidome vieną esminį klausimą, kuris tarpusavyje buvo nekartą paliestas. Aš sportinės žūklės pasaulyje sukuosi tikrai neseniai, jei lyginti su tikrais šios šakos veteranais, nes yra tokių kurie sportuoja jau po 30-40 ir daugiau metų. Tikrai lenkiu galvą ir gerbiu šiuos žmones. Galbūt jiems reikėjo tarti žodį, bet jie matyt susikuklino. O klausimo esmė tame, kad štai tiek metų šios, vienos prestižiškiausių varžybų Lietuvoje (tada dar nebuvo jokių klubų, lygų) vykdavo dvi dienas, o dabar štai kažkokiam "proto bokštui" šovė mintis ir padarė iš didelės šventės vienos dienos pakelės turgelį. Kas tai? Noras kuo greičiau pravesti varžybas ir užsidėti paukščiuką, ar tolimas kelias dvi dienas atvykti į šias varžybas? O gal per kieta ir trūksta komforto miegoti gamtoje, palapinėje? Kas gali tai paneigti, kad štai tokios ir panašios mintys kirbėjo praktiškai kiekvieno galvoje. O paklausti tikrai vertėjo. Nekaltinu šiuo atveju asmeniškai nieko, bet jei tam "proto bokštui" kurio dėka turime tokias pasekmes yra sunku ar užimamas postas spaudžia atitinkamą vietą tuomet gal vertėtų pagalvoti apie pamainą? Štai tokius ir panašius klausimus gvildeno tarpusavyje žvejai. Ir ne vienas sakė, kad jei ateityje bus taip "atsakingai" ruošiamas tokio varžybom, tai niekas į jas nevyks. O būtų labai gaila ir skaudu.

Kadangi išsakyta daug kritikos ir pastabų dėl šio čempionato, tai daugiau nebesiplėsiu, nors pasakyti yra dar daug ką. Buvo ir keletas kuriozinių atvejų, kurie vėl kėlė ir juoką ir pyktį (jau net nežinau kuris žodis geriau tiktų), kai prasidėjo svėrimas. Sveriant žuvį pasirodo nepasirūpinta svarstyklių elementais – kronomis ir ėmė strigti svėrimas. Sportininkai pasiūlė savo svarstykles, bet jos buvo p. E. Bukelskio supeiktos kaip ne itin tikslios. Tada pasiūlėme kitas, bet ir tos netiko. Galop šis ponas mestelėjo juoką ir nustebimą sukėlusią frazę: "Reikia nuvažiuoti ir nupirkti naują elementą".Visi ėmė šaukti, kad taip nejuokautų, nes dar pusvalandį laukti niekas nesiruošia. Galop rastas kompromisas – paskolinta krona ir pradėta sverti. Visi lengviau atsidusome.

Padarius pertrauką visi pradėjo antrą turą. Turiu paminėti dar keletą dalykų apie teisėjavimą. Kai kurie spiningautojai atnešė savo ešerius, lydekas iš tos zonos, kurioje nebuvo leista žvejoti, todėl jų rezultatai buvo anuliuoti. Taip pat Kauno antros rinktinės narys buvo žodžiu įspėtas už nusižengimą. Suprantu ir pritariu, kai teisėjas daro savalaikius ir teisingus sprendimus, nes nuo to kyla tik jo autoritetas ir varžybų lygis. Abejoju ar būtų iš viso varžybos pravestos, jei būtų teisėjavęs "minkštesnio" būdo teisėjas.

Noriu pastebėti, kad Vytautui Šidlauskui, kaip teisėjui garsiai šaukti, viešai keiktis tikrai nedera nes nuo šito reitingai nekyla. Žodžiu, kartais pratrūkus emocijoms savyje reikia rasti jėgų jom suvaldyti. Na, o kiek antro svėrimo metu atstovas iš sostinės p. E. Bukelskis būtų pripūtęs į alkotesterį, galima tik spėlioti. Tiesiog žema, negražu, nepriimtina ir netoleruotina. Ir jokiais stresais, kalbomis, pastabom ar kitais varžybų nesklandumais to pateisinti tikrai negalima.

Pasibaigus varžybos ir darant rezultatų suvestinę buvo padaryta keletas klaidų, kurios truputėlį privertė nejaukiai jaustis vieną kitą sportininką.Tarkim apdovanojame Petrą Petraitį, o vėliau jam viską įteikę sakome – nepyk suklydome. Tu nelaimėjai, o laimėjo Juozas Juozaitis, todėl viską atiduok, o mes apdovanosime tikrąjį prizininką. Žinoma, tai smulkmenos ir sureikšminti gal nereikėtų, bet štai tokios klaidelės ne visiem malonios. Kalbant apie pačius prizus, tai jie tikrai buvo adekvatūs pagal surinktą fondą. Juk mes lietuviai, labai mėgstame skaičiuoti pinigus. Ką gi, pabandome. Vienuolika komandų dauginame iš 150 litų kiekvienai ir gauname 1650 litų prizinį fondą, už kurį, mano nuomone (čia tik mano nuomonė ir ne daugiau) turėjo būti sumokėta teisėjui, nupirktos 6 taurės ir maža taurė – žuvis jaunajam dalyviui, pagaminti gražūs su rėmeliais diplomai, nupirkti medaliai bei kelios šampano taurės. Būtų teisinga, jei kas pasakytų, kad tam ir buvo išleisti visi pinigai. Tikrai ne, nes su diplomais visi prizininkai, o jų būta net 6 (trys spiningautojai ir trys plūdininkai) gavo atitinkamo dydžio (pagal užimtą vietą) dovanų čekius – kuponus. Nežinau visų sumų, bet tarkime plūdininkų čempiono kuponą sudarė 200 Lt čekis. Taigi toliau paskaičiuokime patys ir suprasime, kad su pinigėliais (nors šitoje vietoje) viskas tikrai gerai.

Šį kartą bendros nuotraukos padaryti nepavyko.Tiek to, nors čia neieškokime kaltininkų. Tačiau ateityje tikrai norėtų daug didesnio atsakingumo, pareigingumo, o svarbiausiai PAGARBOS paprastam žvejui ir kad tokių "liapsusų" - klaidų nebebūtų daroma. Baigdamas noriu pasakyti, kad tikrai negalima kaltinti Lietuvos MŽD ir matyti vien negatyvius dalykus. Per tiek metų juk buvo parengta tiek sportininkų, išugdyta tiek puikių žvejų, gamtosaugininkų, atsidavusių visą savo meilę gamtai. Surengta daug švenčių, išvykų, išvalyti kilometrai pakrančių, įžuvinta daug vandens telkinių. Visko išvardinti ir neįmanoma, o kas nori tegul pasiskaito atsivertę visą Lietuvos MŽD istoriją. Nuveikta tikrai daug, bet grįžtant prie praėjusių varžybų tai yra pavyzdys to, kaip šaukštu deguto sugadinama medaus statinė ir paliekiama didelė dėmė ant visos draugijos, kaip organizacijos. Tai gėda arba pavyzdys, kaip nereikėtų rengti varžybų. Ir jeigu kas klysta, daro ar nemato, kad daro nedovanotinas klaidas tai visi, kartu bendrai surėmę pečius turime garsiai kalbėti, viešinti tai ir kalbėti kuo garsiau, o ne užsidaryti savyje.

Pasibaigus varžybom LMŽD pirmininko pavaduotojas p. Egidijus Bukelskis atsiprašė visų žvejų už patirtus nesklandumus, klaidas, atmosferą, išgyventas emocijas, kurias mes visi patyrėme. O Kėdainių MŽD Pirmininkė paprašė suprasti, atleisti, kad taip viskas gavosi ir pažadėjo kitiem metams sportininkus pavaišinti skania žuviene. Belieka tikėtis ir neprarasti vilties, kad viskas bus ištaisyta, atsižvelgta ir ateinantiems metams į varžybas atsivešime tik gerą nuotaiką ir varžysimės pagal normalius įstatus bei dvi dienas. Varžybų rezultatai bus įkelti, kai tik bus gauti protokolai, ir viskas surašyta į varžybų lentelę. Kadangi straipsnis rašytas šviežiai dar nenurimus emocijoms tai tegul nesupyksta tie kuriem vienas ar kitas teiginys bus mažiau priimtinas ar visai nepriimtinas.Visi esame žmonės todėl nuo klaidų nesame apsaugoti.