Varėnos miesto žvejų klubas „VARĖNIS“ kviečia visus Lietuvos žvejus į asmenines poledinės žūkles varžybas 2013 m. kovo 3 d. II-ame Derėžnyčios tvenkinyje, Varėnos mieste.

Registracijos pradžia – 7.00 val.

Startinis mokestis – 10 Lt

Dalyviai bus apdovanojami diplomais, medaliais, taurėmis bei rėmėjų prizais. Taip pat pertraukos metu tarp turų vaišinami karšta sriuba.

Daugiau informacijos apie varžybas tel. 862408132, 862605170

Atvykimo vieta: žemėlapis

Varžybų dienotvarkė

Atvykimas į starto vietą ir dalyvių registracija nuo 7.00 val. iki 8.30 val.

I turo startas – 9.00 val.

I turo pabaiga – 11.30 val.

Pertrauka – 11.30-12.25 val.

II turo startas – 12.30 val.

II turo pabaiga – 15.00 val.

Rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai – 16.00 val.

Bendrosios taisyklės


1. Varžybose žvejoti galima tik viena meškerėle su viena avižėle. Atsarginių meškerėlių kiekis neribotas.
2. Žūklės metu sportininkai meškerėles turi laikyti rankose. Kai sportininkas padeda meškerėlę, avižėlė turi būti ištraukta iš vandens.
3. Sportininkas privalo turėti 2 gerai matomas vėliavėles, skirtas eketei žymėti.
4. Galima naudoti tik natūralios kilmės masalus. Galima naudoti jauką, bet nenaudojant stacionarios šėryklos.
5. Prieš pat varžybas, sektoriuje teisėjai turi patikrinti sportininkų dėžės (jei reikia ir rūbus), patikrinama ar nėra neleistinų įrankių ar kitų neleidžiamų objektų.
6. Leistinas jauko ir masalų kiekis: jauko – 1 litras, gyvo masalo – 1 litras.
7. Teisėjui davus pirmąjį “starto signalą” visi varžybų dalyviai gali patekti į savo sektorius. Davus antrąjį “starto signalą” dalyviai gali pradėti žūklę.
8. Žvejoti galima ne arčiau kaip 5 metrai nuo pažymėtų vėliavėle svetimų ekečių. Galima užimti dvi vėliavėlėmis pažymėtas eketes. Žvejoti, gręžti, ir šerti eketes, nepažymėjus vėliavėle – draudžiama.
9. Kai sportininkai pastato savo vėliavėles arčiau kaip 5 metrai vienas nuo kito, ginčą sprendžia teisėjas. Reikalui esant teisėjas ginčą gali spręsti burtų pagalba. Pirmumą turi sportininkas, pirmas atėjęs į pasirinktą vietą ir pažymėjęs ją vėliavėle. Mesti vėliavėlę, kad užimti vietą – draudžiama.
10. Sportininkui draudžiama palikti eketėje meškerėlę su avižėle. Meškeriojimo metu sportininkas gali turėti meškerėlę, grąžtą ir žvejo dėžę. Visas šis inventorius turi būti ne toliau kaip 5 metrai nuo vėliavėlės.
11. Žvejybos metu grąžtas turi būti vertikalioje padėtyje, peiliais žemyn. Teisėjui leidus galima pakeisti sulūžusį grąžtą. Eketė valoma vienu grąžto ištraukimu.
12. Draudžiama pagautą žuvį mesti ant ledo ar sniego. Privaloma naudoti savo arba varžybų organizatorių duotą tarą žuviai susidėti.
13. Žuvis užskaitoma tik tų rūšių ir dydžio, kurie leidžiami pagal varžybų nuostatus ir galiojančias mėgėjiškos žūklės taisykles.
14. Už varžybų taisyklių pažeidimą sportininkui duodama pastaba. Gavus tris pastabas sportininkas pašalinamas iš varžybų.
15. Sportininkas, falsifikavęs varžybų rezultatus, pridavęs žuvis, sugautas ne varžybų metu, ar perdavęs savo žuvis kitam dalyviui, pašalinamas iš varžybų.
16. Turo pabaigoje pirmas signalas perspėja, kad iki pabaigos liko 5min.
17. Po antrojo signalo “baigti varžybas” . Pašaliniams asmenims griežtai draudžiama įeiti į sektorių, kol teisėjai nesurinks žuvies. Sportininkams draudžiama palikti sektorių, prieiti vienas prie kito, kol teisėjas nesurinko žuvies.
18. Dalyviui būtina turėti specialius gelbėjimosi smaigus. Sportininkas, neturintis šios gelbėjimo priemonės, į varžybas neregistruojamas.

Rezultatų skaičiavimo ir vietų nustatymo tvarka

Varžybos susideda iš dviejų turų. Vietos ture nustatomas pagal pagautos leistino dydžio žuvies svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą tame ture. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems turo dalyviams. Baudos taškai ture skiriami tokiu būdu: už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas baudos taškų skaičius – už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą – 2 baudos taškai ir t.t. Varžybų rezultatai skaičiuojami sudėjus abiejų turų baudos taškus. Kuo mažiau baudos taškų tuo aukštesnė užimta vieta. Jei baudos taškų suma vienoda – aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris per abu turus didesnis.