Sigitas Kazlauskas (SIGUTIS)

Plūdinės žūklės specialistas

Keletas nuotraukų ir sakinių iš Lietuvos Veteranų varžybų kurios įvyko Kėdainių rajone, Bublių tvenkinyje.

Tur būt nėra kitų tokių varžybų į kurias nesusirinktų tiek praeityje (ir šiuo metu) įvairių rangų, titulų turinčių sportininkų. Praktiškai visi anksčiau ar vėliau yra dalyvavę nuo žemiausio iki aukščiausio lygio varžybose ir yra buvę prizininkai.

O kai kurie dalyviai dar ir iki šių dienų sėkmingai kovoja kaip lygus su lygiais, su jaunimu.

Vienas iš tokių veteranų tai vyriausioje amžiaus grupėje nuolatos dalyvaujantis Kimas Jegorovas. Pagarba šiam žmogui.

Labai smagu ir džiugina širdį kada matai tarpe veteranų ir jaunimą kuris ne tik stebi, bet ir padeda, mokosi iš vyresnės kartos žvejų, o kartais net patys pasako vieną kitą patarimą vyresniesiem bei padrąsina geru žodžiu. Pasikartosiu - malonu matyti gražiai bendraujant kelių kartų žvejus sportininkus, buvusias ir būsimas sportinės žūklės žvaigždes.

Matau kaip Egidijus Vilpišauskas klausosi sūnaus patarimų būsimais, atskirais varžybų momentų niuansais.Dariukas kažkas aiškina tėčiui apie štekerinės meškerės subtilybes.

Pristatau buvusį ilgametį LSŽKL Prezidendą Aurelijų Paulauską. Turi apie ką pamastyti prieš varžybas Aurelijus todėl netrukdykime jam ir palinkėkime nei žvyno, nei uodegos....

Kol dar nėra paskelbta rikiuotė ir yra laisva minutėlė turi apie ką pasikalbėti šie du veteranai - lygos exvadas Aurelijus Paulauskas ir Kauno žūklės sporto klubo "SALMO Kaunas" vadas Silvestras Kavaliauskas. Nors jie varžysis skirtingose amžiaus grupėse, bet pasakyti vienas kitam tikrai turi ką.

Jums leidus, pristatau naują LSŽKL vadą Raimundą Barkauską kurio veržlumas ir entuziazmas trykšte trykšta. Šis žmogus pats dalyvauja varžybose, o be visa ko dar sugeba organizuoti varžybas, rūpinasi visais organizaciniais klausimais (diplomų, taurių, medalių, aplinkos tvarkymu, gamtosaugos derinimo klausimais ir t.t..). Neliko nepastebėti šio žmogaus darbai, nuopelnai šį kartą ir Raimundui Barkauskui buvo įteiktas padėkos raštas nuo Kėdainių MŽD draugijos. Mes sportininkai irgi jam dėkojame už tai.

Prieš varžybas veteranai buvo kviečiam i į pasitarimą, burtų traukimą bei saugumo instruktažo išklausymą. Kas be ko, o tvarka bei drausmingumas jaunajai žvejų kartai galėtų būti kaip vienas iš sektinų, pamokančių pavyzdžių.

Šių metų Lietuvos Veteranų varžybose dalyvavo aštuoniolika dalyvių kurie buvo pasiskirstę į tris amžiaus grupes. Gausiausia buvo penkiasdešimtmečių grupė į kurią užsirašė net dešimt dalyvių. 60+ amžiaus grupė turėjo tris dalyvius, bet tai nei kiek nemenkino jų prestižo ar konkurencinės kovos grupėje. Ir vyriausiųjų grupėje dalyvavo net penketas veteranų kurie tikrai įtemptai varžėsi ir kovėsi iki paskutinės minutės dėl prizinių vietų. Tas matysis iš apačioje pateiktos rezultatų lentelės.

Kaip ir dera rimtose varžybose varžybų organizatoriai pasistengė, kad būtų iškeltos visos rangą atitinkančios vėliavos. Tai vėlgi geras ir užkrečiantis pavyzdys tiems kurie rengia ar galvoja rengti vienokio ar kitokio lygio varžybas. Kelti nacionalinę vėliavą yra labai gražu ir tauru.Čia gal mano daugiau asmeninė nuomonė, bet prieštaraujančių gal irgi daug neatsiras.

Pabaigai noriu dar priminti, kad Lietuvos Veteranų varžybas pravedė LSŽF ir jai talkino Kėdainių sportinės žūklės atstovai.Ačiū visiem organizatoriams už šauniai pravestas varžybas.

Mieli Veteranai, linkiu Jums sveikatos, ištvermės, laimės, gerų metų ir iki sekančio sezono varžybų.