„PYLA TAURĖ 2014“ VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. Varžybų tikslas:
Vakarų Europoje, o ypač Anglijoje labai populiaru tampa vienos dienos 5val varžybos, kuriose jėgas gali išmėginti tiek profesionalai, tiek žvejai mėgėjai gaudydami visi kartu, todėl rengiamų varžybų tikslas – populiarinti mėgėjišką ir sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti žvejų klubų tradicijų kūrimą, sportinės žūklės įgūdžių ir naujų laisvalaikio praleidimo formų ieškojimą, žvejybos kultūros augimą, naujų žvejų pritraukimą į sportinę žūklę.

II. Varžybų organizatoriai:
Varžybas organizuoja ne pelno siekianti organizacija Gargždų sportinės žūklės klubas „Pyla“.

III. Varžybų vieta ir laikas:
Varžybų vieta: Rusnė (Šilutės raj.), Skirvytė, 3 betoninė krantinė.

Varžybų laikas: 2014 balandžio 26 d.*

Varžybų trukmė: 5 valandos (plačiau – skyriuje “Dienotvarkė”)

*organizatoriai pasilieka teisę, dėl oro sąlygų nesant galimybių surengti laiku ir numatytoje vietoje varžybų, keisti jų vietą ir datą, apie tai informuojant dalyvius iš anksto.

IV.Varžybų dalyviai:
· Varžybų dalyviais gali būti asmenys susimokėję iš anksto arba varžybų vietoje starto mokestį. Dalyvių amžius neribojamas.
· Varžybos asmeninės. Dvi kategorijos, dugninės ir plūdinės.
· Išankstinė dalyvių registracija pradedama nuo balandžio 4 d.
· Registruotis galima telefonais 867675181, arba startinį mokestį sumokant pavedimu į Gargždų sportinės žūklės klubo “Pyla” sąskaitą Nr. LT874010040200286162, AB DNB BANKAS, banko kodas 40100.

V. Starto mokestis:
* Registruojantis ir sumokant starto mokestį iš anksto – 50 Lt – asmeniui.
* Registruojantis asmuo nurodo savo vardą ir pavardę.
* Registracija galima ir varžybų dieną, tačiau esant dideliam dalyvių skaičiui pirmenybė bus teikiama iš anksto užsiregistravusiems dalyviams.

VI. Prizinis fondas, nugalėtojų išaiškinimas, varžybų taisyklės:

Varžybų taisyklės:

Varžybų trukmė 5 valandos. Dalyviai registruojasi tik dugninės arba tik plūdinės įskaitose. Užsiregistravus dugninės meškerės įskaitoje varžybų metu gaudyti plūdine meškere bus draudžiama ir atvirkščiai. Visi varžybų dalyviai privalo pasirūpinti privalomomis licenzijomis žvejoti Nemuno deltos regioniniame parke. Įskaitinės visos žuvys išskyrus karšius, kurie ištraukti turi būti nedelsiant paleidžiami atgal į vandenį. Dalyviai žvejoja tik jam skirtame sektoriuje. Varžybų dalyviai gaudo viena meškere, vienu kabliuku, atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Naudoti leidžiama tik natūralios kilmės (gyvulinius ir augalinius) masalus bei jaukus, išskyrus gyvą arba negyvą žuvelę. Jauko ir masalų kiekis neribojamas. Dalyviai po pradinio jaukinimo t.y jaukinti gali tik rutuliais, padarytais viena ranka. Į tai bus griežtai atsižvelgiama ir įspėjama (du teisėjo įspėjimai) dalyvis bus diskvalifikuojamas. Žuvis pradedama gaudyti iškarto davus teisėjui signalą pradėti varžybas. Braidyti po vandenį draudžiama. Išeiti iš sektoriaus galima, tik gavus teisėjo leidimą. Varžybų metu sugautos žuvys įleidžiamos į žvejybinius tinklelius, kurie turi būti įmerkti į vandenį. Teisėjas, bet kuriuo varžybų metu gali pareikalauti dalyvio ištraukti iš vandens meškerę ir patikrinti kabliukų skaičių bei naudojamą masalą. Prieš varžybas ir jų metu teisėjas turi teisę patikrinti žūklės sektoriuje esančius dalyvio daiktus (kuprines, žvejybines dėžes, atsargines meškeres). Pasibaigus varžyboms dalyvis sutvarko žūklės sektorių, kuriame žvejojo varžybų metu. Po finalinio signalo ištraukti žvejybinius tinklelius iš vandens galima tik gavus teisėjo leidimą. Žuvys, ištrauktos po finalinio signalo, turi būti iškart paleistos atgal į vandenį ir į varžybų įskaitą neįtraukiamos (netgi ir tuo atveju jeigu užkibo dar prieš finalo signalą). Po finalinio signalo, žvejoti draudžiama ir dalyviai privalo nedelsiant ištraukti meškeres iš vandens. Varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus griežtai draudžiama. Dalyviai už savo saugumą ir sveikatą atsako patys pasirašydami registracijos protokole.

Prizai:
Dalyvis sugavęs daugiausiai žuvų pagal svorį gauna piniginį prizą, rėmėjų prizus, taurę, diplomą už I vietą dugninės ir plūdinės meškerės įskaitose.

Piniginius prizus, rėmėjų dovanas, taures bei atitinkamo laipsnio diplomus gauna asmenys, užėmę II ir III vietas dugninės ir plūdinės meškerės įskaitose.

Taip pat specialiais prizais apdovanojami ir 4-10 vietas užėmę dalyviai dugninės ir plūdinės meškerės įskaitose.

Dalyvis, pagavęs didžiausią žuvį, apdovanojamas diplomu ir specialiu prizu.

Varžybų dienotvarkė:
· Dalyvių registracija: 2014-04-26 (šeštadienį) nuo 8.00 iki 8.30 val.
· Burtų traukimas – 8.30 – 9.00 val.
· Varžybų atidarymas – 9.00 – 9.30 val.
· Įėjimas į sektorius, varžybų pasiruošimas 10.00 val.
· Jaukinimo pradžia – 11.55 val.
· Varžybų startas-12.00 val.
· Varžybų finišas 17 val.
· Žuvų svėrimas 17 – 17.30 val.
· Po svėrimo visų dalyvių lauks gardi „PYLOS“ klubo žuvienė.
· Rezultatų paskelbimas, apdovanojimai 18.00 val.

Varžybų dalyvis  įspėjamas arba  diskvalifikuojamas, jei:
1)  Meškeriojo ar turėjo žūklės sektoriuje varžybų nuostatus neatitinkančių žvejybos įrankių.
2)  Vienu metu žvejojo dviem ar daugiau meškerių.
3) Žvejojo meškere, turinčia daugiau nei vieną kabliuką.
4) Žvejojo prieš startą arba pasibaigus varžyboms.
5) Pagauta žuvis buvo ne žvejybiniame tinklelyje.
6) Turėjo ne varžybų metu pagautos žuvies.
7) Pasibaigus varžyboms nesutvarkė savo žūklės sektoriaus.
8) Pažeidė kitus šių varžybų nuostatus.

Diskvalifikuotiems asmenims startinis mokestis negražinamas.

Diskvalifikuotas asmuo netenka teisės į visus varžybų prizus, numatytus skyriuje “Prizai”.

Kilusius ginčus nagrinėja Teisėjų kolegija. Galutinį sprendimą priima varžybų vyr. teisėjas.

Visi varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti, organizatorių nuožiūra, panaudota žiniasklaidos priemonėse arba reklaminiais tikslais.

Šie nuostatai skelbiami masinės informacijos priemonėse.