PYLA TAURĖ 2017“ VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. Varžybų tikslas:

Rengiamų varžybų tikslas – populiarinti mėgėjišką ir sportinę žūklę Lietuvoje, skatinti žvejų klubų tradicijų kūrimą, sportinės žūklės įgūdžių ir naujų laisvalaikio praleidimo formų ieškojimą, žvejybos kultūros augimą, naujų žvejų pritraukimą į sportinę žūklę.

II. Varžybų organizatoriai:

Varžybas organizuoja ne pelno siekianti organizacija Gargždų sportinės žūklės klubas „Pyla“.

III. Varžybų vieta ir laikas:

Varžybų vieta: Rusnė (Šilutės raj.), Skirvytė, 3 betoninė krantinė.

Varžybų laikas: 2017 balandžio 29-30 d.

Varžybų trukmė: dvi dienos du turai po 4 valandas (plačiau – skyriuje “Dienotvarkė”)

IV.Varžybų dalyviai:

· Varžybų dalyviais gali būti asmenys iš anksto užsiregistravę iki nurodytos datos. Dalyvių amžius neribojamas. Varžybų dieną dalyviai bus registruojami, tačiau tuo atveju jeigu dalyvių skaičius bus per didelis, pirmenybė bus teikiama iš anksto užsiregistravusiems dalyviams.

· Varžybos asmeninės. Dvi kategorijos, dugninės ir plūdinės pasirinktinai(jeigu užsiregistruojama dugninės sekcijoje tai reiškiasi, kad gaudoma tik dugnine meškere ir atvirkščiai).

· Išankstinė dalyvių registracija pradedama nuo kovo 17 iki balandžio 24 d.

· Registruotis galima el.paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonu +37067675181

Registruojantis nurodykite kurioje grupėje norite dalyvauti, pvz: plūdinės grupė arba dugninės grupė. Visi iš anksto užsiregistravę dalyviai gauna atminimo kepuraites. Vėliau užsiregistravę dalyviai kepuraičių negaus.

V. Starto mokestis:

* Startinis mokestis 15 € – asmeniui.
* Registruojantis asmuo nurodo savo vardą ir pavardę, grupę kurioje nori dalyvauti, dugninės arba plūdinės pasirinktinai.  

VI. Varžybų taisyklės, prizinis fondas, nugalėtojų išaiškinimas:

Varžybų taisyklės:

Varžybų trukmė du turai po 4 valandas. Dalyviai registruojasi tik dugninės arba tik plūdinės įskaitose. Užsiregistravus dugninės meškerės įskaitoje varžybų metu gaudyti plūdine meškere bus draudžiama ir atvirkščiai. Varžybų dieną dalyviams licencijomis žvejoti Nemuno deltos regioniniame parke pirkti nereikės. Įskaitinės visos žuvys įskaitant ir draudžiamus gaudyti karšius, kuriuos ištraukus ir pasvėrus nedelsiant bus paleidžiami į vandenį(tai padarys teisėjai kurie teisėjaus dalyvių sektoriuose). Į tinklelius dėti karšius griežtai draudžiama. Dalyviai žvejoja tik jam skirtame sektoriuje. Varžybų dalyviai gaudo viena meškere, vienu kabliuku, atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Naudoti leidžiama tik natūralios kilmės (gyvulinius ir augalinius) masalus bei jaukus, išskyrus gyvą arba negyvą žuvelę. Jauko ir masalų kiekis neribojamas. Dalyviai po pradinio jaukinimo t.y jaukinti gali tik rutuliais, padarytais viena ranka. Į tai bus griežtai atsižvelgiama ir įspėjama (du teisėjo įspėjimai) dalyvis bus diskvalifikuojamas. Dugninės įskaitos dalyviai jaukina tik šėryklėle.

Žuvis pradedama gaudyti iškarto davus teisėjui signalą pradėti varžybas. Braidyti po vandenį draudžiama. Išeiti iš sektoriaus galima, tik gavus teisėjo leidimą. Varžybų metu sugautos žuvys įleidžiamos į žvejybinius tinklelius, kurie turi būti įmerkti į vandenį. Teisėjas, bet kuriuo varžybų metu gali pareikalauti dalyvio ištraukti iš vandens meškerę ir patikrinti kabliukų skaičių bei naudojamą masalą. Prieš varžybas ir jų metu teisėjas turi teisę patikrinti žūklės sektoriuje esančius dalyvio daiktus (kuprines, žvejybines dėžes, atsargines meškeres). Pasibaigus varžyboms dalyvis sutvarko žūklės sektorių, kuriame žvejojo varžybų metu. Po finalinio signalo ištraukti žvejybinius tinklelius iš vandens galima tik gavus teisėjo leidimą. Žuvys, ištrauktos po finalinio signalo, turi būti iškart paleistos atgal į vandenį ir į varžybų įskaitą neįtraukiamos (netgi ir tuo atveju jeigu užkibo dar prieš finalo signalą). Po finalinio signalo, žvejoti draudžiama ir dalyviai privalo nedelsiant ištraukti meškeres iš vandens. Varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus griežtai draudžiama. Dalyviai už savo saugumą ir sveikatą atsako patys pasirašydami registracijos protokole.

Prizai:

Dalyvis sugavęs daugiausiai žuvų pagal svorį gauna piniginį prizą, rėmėjų prizus, taurę, diplomą už I vietą dugninės ir plūdinės meškerės įskaitose.

Piniginius prizus, rėmėjų dovanas, taures bei atitinkamo laipsnio diplomus gauna asmenys, užėmę II ir III vietas dugninės ir plūdinės meškerės įskaitose.

Taip pat specialiais prizais apdovanojami ir 4-10 vietas užėmę dalyviai dugninės ir plūdinės meškerės įskaitose.

Dalyvis, pagavęs didžiausią žuvį, apdovanojamas diplomu ir specialiu prizu.

Varžybų dienotvarkė:

· Dalyvių registracija: 2017-04-29 (šeštadienį)

· Burtų traukimas – 8.30 – 9.00 val.

· Varžybų atidarymas – 9.00 – 9.30 val.

· Įėjimas į sektorius, varžybų pasiruošimas 10.00 – 12.00 val.

· Jaukinimo pradžia – 11.50 val.

· Varžybų startas - 12.00 val.

· Varžybų finišas 16.00 val.

· Žuvų svėrimas 16.00 – 17.00 val.

· Po svėrimo visų dalyvių lauks gardi „PYLOS“ klubo arbata.

· Dalyvių registracija: 2017-04-30 (sekmadienį)

· Burtų traukimas – 7.00 – 7.30 val.

· Įėjimas į sektorius, varžybų pasiruošimas 8.00 – 10.00 val.

· Jaukinimo pradžia – 9.50 val.

· Varžybų startas - 10.00 val.

· Varžybų finišas 14.00 val.

· Žuvų svėrimas 14.00 – 15.00 val.

· Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 15.00 – 15.30 val.

· Po svėrimo visų dalyvių lauks gardi „PYLOS“ klubo žuvienė.

Varžybų dalyvis  įspėjamas arba  diskvalifikuojamas, jei:

1)  Meškeriojo ar turėjo žūklės sektoriuje varžybų nuostatus neatitinkančių žvejybos įrankių.

2)  Vienu metu žvejojo dviem ar daugiau meškerių.

3) Žvejojo meškere, turinčia daugiau nei vieną kabliuką.

4) Žvejojo prieš startą arba pasibaigus varžyboms.

5) Pagauta žuvis buvo ne žvejybiniame tinklelyje.

6) Turėjo ne varžybų metu pagautos žuvies.

7) Pasibaigus varžyboms nesutvarkė savo žūklės sektoriaus.

8) Pažeidė kitus šių varžybų nuostatus.

20. Diskvalifikuotiems asmenims startinis mokestis negražinamas.

21. Diskvalifikuotas asmuo netenka teisės į visus varžybų prizus, numatytus skyriuje “Prizai”.

22. Kilusius ginčus nagrinėja Teisėjų kolegija. Galutinį sprendimą priima varžybų vyr.teisėjas.

23. Visi varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padarytos fotonuotraukos ir filmuota medžiaga gali būti, organizatorių nuožiūra, panaudota žiniasklaidos priemonėse arba reklaminiais tikslais.

24. Šie nuostatai skelbiami masinės informacijos priemonėse.