Žūklės klubas „Ant Bangos“ ir UAB „Fish on“ kviečia visus Lietuvos žvejus dalyvauti tradicinėse ir vienintelėse Lietuvoje asmeninėse poledinės žūklės varžybose – čempionate.

Pagrindinis prizas čempionato nugalėtojui – 500 LTL vertės čekis apsipirkti klubo partnerio ir šių varžybų generalinio rėmėjo UAB „Fish on“ (Perkūnkiemio g. 13,Vilnius) žūklės reikmenų parduotuvėje.
Etapų laimėtojams – 100 LTL vertės čekiai ir UAB „Fish on” įsteigti prizai, prizininkams – „Ant Bangos“, UAB „Fish on“,„Sonax“ ir UAB „Pribus“ dovanos.
Didžiausią čempionato žuvį pagavusiam žvejui prizą įsteigė elektriniai įrankiai „Kress“.
Bendras čempionato prizinis fondas – daugiau nei 4000 Litų !!!
2009m. „ANT BANGOS“ čempionatas bus vykdomas trimis etapais po du turus ant klubo nuomojamų ežerų ledo:
Planuojami:
I etapas: 2009-01-10 Juodžio ež., Trakų raj.
II etapas: 2009-01-31 Monaičio ež., Elektrėnų sav.
III etapas: 2009-02-14 Monio ež., Elektrėnų sav.
Registracija iki 8.30 val. Startas – 9.00 val.
Pertraukose tarp turų visi dalyviai bus vaišinami karšta žvejų sriuba.
Dėl nuolat kintančių oro sąlygų etapų rengimo vietos ir laikas bus tikslinami likus savaitei iki planuojamos etapo surengimo datos.
Startinis mokestis vienam etapui – 25 litai, visam čempionatui – 60 litų.
Daugiau informacijos apie čempionatą ir čempionato nuostatai: www.ant-bangos.lt .
Telefonas pasiteiravimui – 8 615 43921

„ANT BANGOS – „FISH ON“ 2009 m. POLEDINĖS ŽŪKLĖS ČEMPIONATO NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
2009 m. žvejų klubo "ANT BANGOS" poledinės žūklės čempionatas (toliau – čempionatas) yra "Ant Bangos" žvejų klubo (toliau – Žvejų klubas) organizuojamas renginys. Jo tikslas – skatinti ir plėtoti poledinės žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą. Pagrindiniai uždaviniai – pritraukti į čempionatą kuo daugiau dalyvių; sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi; skatinti tausoti gamtą ir žuvų išteklius. Čempionatas organizuojamas ir vykdomas laikantis Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių (toliau – MŽT) ir šių nuostatų.

2. Čempionato organizavimas ir vykdymas
2.1. Organizatoriai.
2009 m. čempionatą organizuoja Žvejų klubas. Organizacinius darbus atlieka klubo nariai. Organizatoriai yra atsakingi už čempionato etapų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, čempionato dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą Žvejų klubo specialioje temoje. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas.
Organizatoriai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.

2.2. Dalyviai.
Čempionate gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamemečiai nuo 16 m., jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų, sumokėję starto mokestį. Čempionatas asmeninis. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma specialioje Žvejų klubo temoje. Registruotis galima ir atvykus į varžybų vietą iki etapo pradžios. Dalyviai, pageidaujantys dalyvauti bendroje čempionato įskaitoje, starto mokestį sumoka ir apie savo ketinimus informuoja iki pirmo čempionato etapo pradžios. Dalyviai negalėję dalyvauti pirmame etape, norintys dalyvauti bendroje čempionato įskaitoje, registruojasi ir starto mokestį sumoka iki antrojo čempionato etapo pradžios. Užsiregistravęs tik vienam etapui, po to etapo rezultatų paskelbimo, dalyvis nebegali registruotis visam čempionatui ir pretenduoti į čempionato prizus. Užsiregistravę ir į varžybas atvykę dalyviai organizatoriams privalo pateikti galiojantį leidimą žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais. Etapo starto vietoje vykdomas vardinis dalyvių registravimas. Vardiniame dalyvių sąraše įregistruoti ir starto mokestį sumokėję dalyviai yra visateisiai čempionato ir/arba etapo dalyviai.

2.3. Starto mokestis.
Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir čempionate dalyvaujantys dalyviai. Starto mokesčio dydis visam čempionatui – 60 litų, vienam etapui – 25 litai. Dalyviai sumokėję 60 litų starto mokestį, dalyvauja bendroje viso čempionato įskaitoje ir pretenduoja į čempionato apdovanojimus ir prizus. Dalyviai, sumokėję 25 litų etapo starto mokestį pretenduoja tik į to etapo prizus ir apdovanojimus. Jų rezultatai į bendrą įskaitą neskaičiuojami. Starto mokestis mokamas prieš varžybas vykdant vardinę dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja organizatoriai. Lėšos, surinktos iš starto mokesčio skiriamos čempionato prizams ir apdovanojimams, bei išlaidoms susijusioms su varžybų organizavimu. Tai yra vienintelė starto mokesčio paskirtis ir jokiems kitiems reikalams surinktos lėšos negali būti naudojamos.

2.4. Čempionato vykdymas.
Čempionatas vykdomas trimis etapais, skirtinguose Žvejų klubo "Ant Bangos" nuomojamuose vandens telkiniuose:
I etapas – 2009.01.10 Juodžio ež., Trakų raj.,
II etapas – 2009.01.31 Monaičio ež., Elektrėnų sav.,
III etapas – 2009.02.14 Monio ež., Elektrėnų sav.
Kiekvieno etapo metu varžybų dalyviai varžysis dviejuose skirtinguose sektoriuose po 2,5 valandos, darant 1 valandos pertrauką. Etapų vykdymo vieta ir laikas bus skelbiami likus ne mažiau kaip savaitei iki etapo surengimo datos specialioje žvejų klubo temoje. Etapų vieta ir laikas dėl oro sąlygų gali būti keičiami iš anksto informuojant specialioje žvejų klubo temoje. Varžybos vykdomos, kai ledo storis etapo vykdymo vietoje yra didesnis nei 10 cm.

2.5. Čempionato taisyklės.
Čempionato dalyviai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.
Čempionatas asmeninis todėl draudžiama kitų dalyvių pagalba/komandinė taktika.
Vienu metu galima naudoti ne daugiau nei vieną poledinės žūklės įrankį bei vieną masalą su vienu kabliuku.
Patikslinimas :
Varžybose leidžiama gaudyti viena meškere su viena avižėle, turimu atsarginių meškerių kiekis neribojamas. Avižėlės skersmuo (ilgis) be kabliuko negali būti didesnis negu 15mm, kabliukas vienšakis, įlituotas. Avižėlių spalvoms ir formoms nėra jokių apribojimų. Papildomų viliojimo priemonių ir svorių ant valo, be avižėlės, negali būti.
Leidžiama naudoti bet kokius gyvus masalus ir jaukus išskyrus gyvas, negyvas žuvytes ir jų dalis, taip pat žuvų ikrus ir skruzdžių perus.
Varžybų metu, dalyviai gali žvejoti tik vėliavėle pažymėtoje eketėje, taip pat leidžiama pasižymėti dar vieną eketę.
Varžybų metu dalyvio grąžtas arba peikena turi būti vertikalioje padėtyje.
Draudžiama:
- poledinės žūklės varžybų metu naudoti echolotus,
- žvejoti arčiau nei 5 m nuo kito dalyvio ar jo pažymėtos eketės, išskyrus pastarajam davus sutikimą.
Užskaitomos ir sveriamos visos varžybų metu dalyvio pagautos žuvys, kurios atitinka Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklėse numatytus leistino dydžio bei jų gaudymo draudimo reikalavimus.

2.6. Rezultatų skaičiavimo ir vietų nustatymo tvarka.
Kiekvienas etapas susideda iš dviejų turų. Vietos ture nustatomas pagal pagautos leistino dydžio žuvies svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą tame ture. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems turo dalyviams. Baudos taškai ture skiriami tokiu būdu. Už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas baudos taškų skaičius – už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą - 2 baudos taškai ir t.t. Etapo rezultatai skaičiuojami sudėjus abiejų turų baudos taškus. Kuo mažiau baudos taškų tuo aukštesnė užimta vieta. Jei baudos taškų suma vienoda - aukštesnę vietą etape užima tas dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris per abu turus didesnis. Sudaromos dvi vieno turo (buvo etapo) rezultatų lentelės – vienoje nustatomos visų etapo dalyvių užimtos vietos, o kitoje – užsiregistravusiųjų čempionatui dalyvių užimtos vietos. Pastarosios lentelės pagrindu skiriami baudos taškai čempionato dalyviams.
Baudos taškai skiriami tokiu būdu. Už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas baudos taškų skaičius – už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą - 2 baudos taškai ir t.t.
Nepagavus nei vienos įskaitinio dydžio žuvies pridedamas 1 baudos taškas. (Pvz. 16 vietą užėmęs ir žuvies nepagavęs dalyvis gaus - 17 baudos taškų (16+1). Jei žuvies nepagavo keli dalyviai - jų baudos taškai sumuojami, išvedamas vidurkis ir prie jo pridedamas 1 baudos taškas. (Pvz. žuvies nepagavo 21-25 vietas užėmę dalyviai - vidurkis 23 baudos taškai plius 1 baudos taškas. Iš viso kiekvienas gauna po 24 baudos taškus.)
Čempionatui užsiregistravęs, bet į etapą neatvykęs dalyvis gauna baudos taškus už užimtą vietą plius 2 baudos taškus. už neatvykimą. (Pvz. jei neatvyko vienas iš 35 sezonui registruotų dalyvių - jam skiriami 37 baudos taškai.) Jei neatvykusių dalyvių yra daugiau – jiems skiriamas aritmetinis vidurkis plius 2 baudos taškai kiekvienam. (Pvz. neatvyko 5 iš 35 sezonui registruotų. dalyvių - vidurkis 33 plius 2 baudos taškai. Iš viso 35 baudos taškai kiekvienam.) Jei dalyvis registruojasi sezonui jau įvykus bent vienam etapui, tai prieš tai buvusiuose etapuose jis traktuojamas kaip neatvykęs ir gauna atitinkama baudos tašku skaičių. Baudos taškai neatvykusiems dalyviams tokiu atveju yra perskaičiuojami.
Sezono nugalėtoju skelbiamas dalyvis surinkęs mažiausiai baudos taškų iš keturių sėkmingiausių turų. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienodą baudos taškų skaičių, aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio per keturis sėkmingiausius turus pagautos žuvies svoris yra didžiausias. Jei svoris yra vienodas – aukštesnė vieta skiriama dalyviui, užėmusiam aukštesnę vietą paskutiniame ture.
Papildymas :
Jeigu dėl gamtinių, ar kitokių nenumatytų sąlygų neįmanoma saugiai surengti vieno etapo, tai čempionato nugalėtojas nustatomas pagal tris geriausius įskaitinius turus atmetant blogiausią turą. Jeigu neįmanoma saugiai surengti dviejų etapų, nugalėtojas nustatomas pagal vieno įvykusio etapo rezultatus – blogiausias turas nėra atmetamas. Neįvykus vienam ar dviem etapams bendros įskaitos prizai išlieka tokie patys. Neįvykus vienam ar dviem etapams startinis dalyvių mokestis nėra grąžinamas, jei dalyvis sudalyvavo nors viename etape.

2.7. Prizai ir apdovanojimai.
Prizai ir apdovanojimai yra teikiami po kiekvieno etapo ir pasibaigus čempionatui. Į etapo prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi etapo dalyviai, į čempionato prizus – visi čempionato dalyviai, sumokėję čempionato startinį mokestį.
Etapo apdovanojimai:
- 100 litų vertės čekis apsipirkti Žvejų klubo partnerių žūklės reikmenų parduotuvėje - etapo nugalėtojui,
- 70 litų vertės čekis - antrosios vietos laimėtojui;
– 50 litų vertės čekis - trečiosios vietos laimėtojui;
– 50 litų vertės čekis - didžiausią žuvį sugavusiam dalyviui.
Taip pat prizininkams bus įteikiami atminimo medaliai ir diplomai. Prizus etapo dalyviams gali steigti čempionato rėmėjai. Tokiu atveju rėmėjai nustato prizų teikimo tvarką, kurią paskelbia prieš varžybas. Visi etapo apdovanojimai ir prizai įteikiami etapo starto vietoje pasvėrus dalyvių pagautą žuvį ir nustačius dalyvių užimtas vietas.
Pagrindinis 2009 m. ŽK „ANT BANGOS – „FISH ON““poledinės žūklės čempionato rėmėjas UAB "FISH ON" (didmeninė ir mažmeninė prekyba žūklės reikmenimis, parduotuvės adresas – Perkūnkiemio 13, Vilnius)
Čempionato apdovanojimai:
– 500 litų vertės čekis apsipirkti Žvejų klubo partnerių žūklės reikmenų parduotuvėje -čempionato nugalėtojui;
– 300 litų vertės čekis - antrosios vietos laimėtojui;
– 200 litų vertės čekis - trečiosios vietos laimėtojui;
– 200 litų vertės čekis - didžiausią žuvį sugavusiam dalyviui
Elektriniai įrankiai „KRESS“ remia didžiausią banginį viso čempionato metu pagavusį dalyvį:
http://www.kress.lt/index.php?productID=151
UAB „PRIBUS“ įsteigė papildomą prizą čempionato nugalėtojams:
http://www.pribus.lt/lt/produktai/katalogas.php?id=7
Pirmąją – devintąją vietas etapuose užėmusiems – žieminio langų plovimo skysčio „SONAX“ įsteigti prizai.

Taip pat prizininkams bus įteiktos atminimo taurės ir diplomai. Prizus čempionato nugalėtojams ir dalyviams gali steigti čempionato rėmėjai. Tokiu atveju rėmėjams paliekama teisė nustatyti prizų įteikimo tvarką. Čempionato apdovanojimai ir prizai įteikiami paskutiniojo etapo starto vietoje nustačius čempionato dalyvių užimtas vietas arba specialiame apdovanojimų renginyje.

2.8. Pažeidimai ir sankcijos.
Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai čempionato metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus gali būti diskvalifikuojami iš čempionato. Kitais atvejais dėl sankcijų taikymo sprendžia organizatoriai arba visi čempionato dalyviai.
Kiti pažeidimai ir sankcijos:
- jei dalyvis pristato sverti vieną mažesnio nei nustatyta dydžio žuvį – dalyvis diskvalifikuojamas turui
- jei dalyvis pristato sverti žuvį pagautą ne etapo metu arba ne savo pagautą žuvį – jis diskvalifikuojamas iš čempionato.
- už komandinės taktikos naudojimą: po pirmo įspėjimo dalyviams skiriama po 5 b.t., po antro įspėjimo dalyviai diskvalifikuojami iš čempionato.

2.9. Skundai ir apeliacijos.
Skundai dėl varžybų tvarkos ir apeliacijos dėl sankcijų taikymo priimamos iki apdovanojimų įteikimo pradžios. Organizatoriai nagrinėja skundus ir apeliacijas vietoje. Pradėjus apdovanojimus skundai ir apeliacijos nėra priimamos. Bet kokie racionalus pastebėjimai gali būti nagrinėjami specialioje Žvejų klubo temoje.

2.10. Kita informacija.
Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus čempionato metu. Rekomenduojama laikytis visų saugaus elgesio taisyklių. Dalyviai turi būti pasiruošę padėti vienas kitam nelaimės atveju.
Čempionato dalyvis, pastebėjęs MŽT pažeidėjus arba aptikęs jų įrankius privalo apie tai pranešti organizatoriams, kurie imsis atitinkamų teisėtų priemonių pažeidimui užfiksuoti. Dalyviams draudžiama traukti aptiktus pažeidėjų įrankius.
Varžybų metu kilus klausimams, nenumatytiems šiuose nuostatuose, bus vadovaujamasi tarptautinėmis poledinės žūklės varžybų taisyklėmis.

3. Baigiamosios nuostatos.
Čempionato nuostatai galioja 2009 m. sezonui. Nuostatai negali būti keičiami iki čempionato pabaigos išskyrus atvejus, kai naujai priimti LR teisės aktais prieštarautų taisyklėms. Tokiu atveju nuostatai turi būti nedelsiant keičiami, siekiant pašalinti atsiradusius prieštaravimus. Pakeitus nuostatus jau įvykusių etapų rezultatai nėra peržiūrimi.
Nuostatai neturi juridinės galios ir kitokios sankcijos, nei nurodytos nuostatuose, už jų pažeidimą negali būti taikomos. Dalyviui pareiškus norą dalyvauti etape arba čempionate reziumuojama, kad jis yra susipažinęs su šiais nuostatais. Nuostatai įsigalioja juos paskelbus specialioje Žvejų klubo temoje.