Šiame 1 val. 15 min. trukmės video filme Didžiosios Britanijos žūklės specialistas Julian Chidgey papasakos apie ūsorių, lynų, karšių, karpių ir šapalų gaudymo gudrybes.