I-asis Lietuvos karpių žūklės čempionatas Vabalių ežere.