Poledinė seliavų žūklė Rytų Lietuvoje 2018 metų sausį.