Feeder žūklė nuo kranto ežere. Minkštosios peletės (granulės).