Karpių žūklė Šalčininkų žuvininkystės ūkio tvenkinyje.