Lašišų žūklė Kamčiatkos pusiasalyje. Palijų žūklė iš valčių spiningais Norvegijoje.