Pirmieji pavasariniai bandymai pagauti karosą iį šapalą upėje. Spinignavimas Šiaurės Švedijoje.