Feeder žūklė Ilgio ežere prie Druskininkų.

Šaltinis: TV3 Play