Lydekų žūklė iš valties sekliame žolėtame ežere Lucky John guminukais.Šaltinis: ŽvejoTV