Lydekų žūklė iš valties sekliame žolėtame ežere Lucky John guminukais.



Šaltinis: ŽvejoTV