Didelių meknių žūklė feeder meškere Nemune tarp Raudonės ir Jurbarko.Šaltinis: ŽvejoTV