Paskutinė sezono, atsisveikinimo laida

Spiningavome Kauno mariose, lankėmės laukinių karpių žūklės varžybose, gaudėme šamus kvakle ežere

Spiningavome Minijoje

Žvejojome Rusijoje, Kaliningrado srityje

Spiningavome Baltarusijoje

Spiningavome Baltarusijoje

Estijoje ir Lietuvoje spiningu gaudėme ešerius, lydekas

Spiningavome Estijoje, Čiudo ežere

Spiningavome Estijoje

Lenkija: spiningu bandėm pagauti šamą bei salatį