Spiningavome Kauno mariose, lankėmės laukinių karpių žūklės varžybose, gaudėme šamus kvakle ežere

1 dalis

2 dalis