Nors jau antrą savaitę šaltis kausto krašto teritoriją, tačiau didieji vandens telkiniai dar nepasiduoda, tad niekas nesiima prognozuoti, kada jau bus galima meškerioti nuo ledo. Dar sunkiau prognozuoti, kada užšals Kuršių marios -- didžiausia stintų žūklavietė, tačiau meškeriotojai nesnaudžia, nes, spaudžiant šalčiams, stintos jau plūstelėjo pro uosto vartus...