×

Error

[sigplus] Critical error: Image gallery folder 2016/SK201601004 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder 2016/SK201601004 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

2016-09-10

LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūros valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai rugsėjo 10 d. organizavo planinį reidą gyvosios gamtos apsaugos srityje. Reido metu buvo tikrinama, kaip žvejai mėgėjai Lūšių, Gavio, Padysnio vandens saugyklos, Varnio, Vielio, Parsvėto, Švento vandens telkiniuose laikosi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių vykdant žvejybą nuo kranto. Viso patikrinta 16 žvejų mėgėjų. Nors dauguma žvejų žvejybą vykdė teisėtai, reido metu nustatytas vienas šiurkštus pažeidimas.

Pilietis L. K. Padysnio vandens saugykloje vykdė žvejybą su dugnine meškere, prie kurios buvo pritvirtinta 7 metrų guma. Šis kažkada populiarus žvejybos būdas priskirtas prie draudžiamų ir vertinamas kaip šiurkštus taisyklių pažeidimas, už kurį pagal  ATPK 87 str. 3d. gali būti skirta bauda nuo 115 iki 289 eur. su įrankių ir priemonių konfiskavimu. Pažeidėjui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, paimtas draudžiamas žvejybos įrankis. Medžiagą nagrinės ir baudą paskirs LR AM Utenos RAAD Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius.

2016-09-13

Atėjus rudeniui, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Simno poskyrio darbuotojai ruošiasi nuleidinėti tvenkinius ir išgaudyti juose per vasarą augintas žuvis. Tačiau šių metų rugsėjo 13 d. minėtuose tvenkiniuose patys pirmi žuvį išgaudyti nusprendė brakonieriai. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai ir Žuvininkystės tarnybos darbuotojai, suvieniję jėgas, naktį sulaikė pil. E. L. ir pil. A.. C., kurie tvenkiniuose žvejojo su draudžiamu ne mėgėjų žvejybos įrankiu - statomu tinklu ir turėjo sugavę septynis karpius. Žvejyboje naudotas tinklas paimtas. Pažeidėjams už neteisėtą žvejybą gresia baudos nuo 115 iki 289 eurų. Be to teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri siekia 457 eurus.

2016-09-20

Vėlų rugsėjo 20-osios vakarą Ukmergės rajono agentūros pareigūnas gavo informacijos, kad Ukmergės rajone vykdoma neteisėta žvejyba tinklais. Pasitelkęs neetatinį aplinkos apsaugos inspektorių, skubiai nuvyko link nurodytos užtvankos, kuri yra labai atokioje rajono vietoje. Tam, kad nebūtų galimybės paslėpti laimikio ir įrankių, buvo nutarta surengti pasalą ir sulaikyti pažeidėjus grįžtančius iš neteisėtos žvejybos. Netrukus buvo sustabdytas automobilis, kurį patikrinus, rastas polietileninis maišelis, kuriame buvo šviežiai sugauta lydeka ir ešerys. Žuvis gabenęs Ukmergės gyventojas R.T., beje, jau neblogai žinomas pareigūnams, pradėjo pasakoti neįtikėtinas istorijas apie žuvų atsiradimo aplinkybes –  tai žuvį sugavo šulinyje, tai rado šaldytuve, tai pirko ir pan. Kartu su juo grįžus prie minėtos užtvankos dėl tamsaus paros laiko tinklų rasti nepavyko.

Ryte, vos prašvitus galimo pažeidimo vietoje buvo rasti pastatyti du tinklai – 50 ir 30 metrų ilgio, kuriuose dar buvo ką tik įkliuvusios dvi kuojos, kurias pareigūnai paleido.  Pažeidėjui surašytas ATP protokolas, paimti tinklai ir sugautos žuvys. Pagal LR ATPK 87 str. 3 d. jam gręsia bauda nuo 115 iki 289 eurų su tinklų konfiskavimu ir teks atlyginti žalą žuvų ištekliams, kuri sieks 160 eurų.

2016-09-20

Pasvalio rajono agentūros pareigūnams „karštas savaitgalis“ dėl tinklinių įrankių prasidėjo penktadienį

Penktadienį buvo gautas pranešimas iš Biržų rajono policijos komisariato pareigūnų, kad Tatulos upėje pastebėjo tinklą. Atvykus į nurodytą vietą, agentūros pareigūnai rado pastatytą apie 30 m ilgio tinklą per visą Tatulos upę. Ištraukus bešeimininkį tinklą į laisvę paleistos gyvos žuvys - lydeka ir kuoja. Matomai, tinklas buvo pastatytas neseniai, kadangi laimikis menkas.

Sekmadienį būdraujanti pareigūnė gavo 2 pranešimus dėl tinklinių įrankių. Mūšos upėje ties Sabonių kaimu, dėka sąmoningų ir pilietiškų žvejų  buvo ištrauktas bešeimininkis tinklas. Tinkle buvo įkliuvę įvairaus dydžio ir rūšių žuvų, kurios greitai padedant žvejams iš tinklo buvo išpainiotos ir paleistos atgal į upę. Tai ešeriai, kuojos, lynai ir apie 1-1,5 kg sveriantis karosas.

Tą patį vakarą buvo gautas pranešimas, kad Saločių mstl. ant ūkinio pastato sienos pakabinti 5  tinklai ir vakare su jais ketinama eiti žuvauti. Pareigūnei nuvykus į nurodytą vietą pranešimas pasitvirtino ir nuo ūkinio pastato sienos  nukabinti 5 tinkliniai įrankiai. Kadangi ūkinis pastatas ir gyvenamas namas priklauso keliems savininkams, iš pradžių tinklų savininkų neatsirado. Iš gyvenamo namo išėjusiems „savininkams“ sunkiai sekėsi tarti ir rinkti žodžius. Po ilgų pokalbių vis dėlto atsirado tinklų savininkas G. R., kuris prisipažino, kad Mūšos upėje ištraukė tinklus ir pakabino ant ūkinio pastato sienos, teisinosi, nežinojęs, kad reikia kažkam pranešti ir negalima iš upės patiems ištraukti tinklų. Žalos gamtai padaryti nesuspėta.

Už LR aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 patvirtintų „Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių“ 10.2. punkto -draudžiama veikla: laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais-, reikalavimų pažeidimą, piliečiui G. R. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, jam gresia bauda nuo 144 iki 289 eurų. Penki tinkliniai įrankiai – konfiskuoti.

Šiuo atveju belieka priminti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnį, kuris skelbia “Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės” , o mūsų rajono tikriems žvejams mėgėjams norime padėkoti ir kartu pasidžiaugti, kad apie 100 m tinklų upių jau nebepasieks.

2016-09-23

2016 m. rugsėjo 23 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai organizavo reidą Lazdijų r. Reido metu, apie 10 val. patikrintas žvejys verslininkas, kuris vykdo verslinę žvejybą Dusios ežere, Lazdijų r. Patikrinimo metu buvo fiksuotas šiurkštus verslinės žvejybos pažeidimas, beje, šiais metais jau antrą kartą. Jeigu pirmą kartą D.K. buvo pastatęs per didelį kiekį tinklų, tai šį kartą bandė gudrauti kitaip ir į žvejybos žurnalą neįrašė šalutinio laimikio, t. y. dviejų lydekų. Žvejui verslininkui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, gresia bauda nuo 86 iki 231 eurų su teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki dvejų metų. Už sugautas ir pagal taisykles neįformintas dvi lydekas teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri siekia 316 eurų.

2016-09-30

2016 m. rugsėjo 30 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai organizavo reidą Lazdijų r. Reido metu, apie pirmą valandą nakties, į pareigūnų akiratį jau trečią kartą šiais metais pakliuvo pil. D.K., kuris Dovinės upeje, Lazdijų r. buvo pastatęs ungurinę gaudyklę ir gaudė migruojančius ungurius. Pažeidėjui žuvies sugauti nepavyko, tačiau už tokį poelgį teks atsakyti įstatymų nustatyta tvarka ir sumokėti baudą nuo 115 iki 289 eurų. Su neteisėtoje žvejyboje naudota ungurine gaudykle bus konfiskuota.

2016-09-30

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai turėdami informacijos apie neteisėtai gaudomas lašišas šių metų rugsėjo 30 dieną organizavo reidą Širvintų rajone ties Ardiškio kaimu. Nuo ankstaus ryto prie Neries upės budėję aplinkosaugininkai tik pradėjus švisti 6 val. 30 min. pastebėjo nuo kaimo pusės Nerimi plaukiančią valtį su vienu asmeniu. Pareigūnams iškart įtarimą sukėlė plaukiantis asmuo, nes su savimi neturėjo jokių mėgėjų žvejybos įrankių. Neilgai trukus minėtas pilietis pradėjo traukti pastatytą tinklą. Nieko neįtardamas ir nesižvalgydamas į šalis, jog yra stebimas aplinkosaugininkų, pažeidėjas išsitraukė tinklą ir palengva pasroviui grįžo į krantą. Operatyviai sureagavę pareigūnai pažeidėją sulaikė namų kieme nešantį ištrauktą tinklą. Laimei žalos žuvų ištekliams pažeidėjas padaryti nespėjo, nes tinklas buvo be žuvies, tačiau piliečiui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už žvejybą draudžiamu būdu. Pagal LR ATPK  87 str. 3 d. jam gresia bauda nuo 115 iki 289 eurų bei  teks atsisveikinti su tinklu ir  pažeidimo padarymo priemone – plastikine kanoja.

{gallery}2016/SK201601004{/gallery}

Aplinkos ministerijos informacija