2017-01-28

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros  pareigūnai gavo pranešimą apie tai, kad Trakų rajono Aukštadvario seniūnijoje Jūrežero ežere yra žvejojama panaudojant žuvelę. Pažeidimą padėjo išaiškinti sąžiningi piliečiai, kurie apie daromą pažeidimą pranešė telefonu 112, fiksavo pažeidimą dariusi asmenį vaizdo įrašuose bei neleido jam pasišalinti iki pareigūnų atvykimo. Pareigūnams atvykus prie ežero yra nustatyta, kad atvykęs iš Kauno pilietis E. Č. šiame ežere vykdė žvejybą masalui naudojant žuvelę. Piliečiui E. Č. surašytas administracinio nusižengimo protokolas, iš jo paimti devyni skrituliai.

2017-01-30

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai savaitgalį vykdė reidus ir tikrino Joniškio, Radviliškio ir Kelmės rajonų vandens telkinius. Nustatyti du žvejybos taisyklių pažeidimai, vienas iš jų gurbus. Joniškio rajono gyventojas žvejojo masalui naudodamas gyvas žuveles.

Savaitgalį aplinkosaugininkai aplankė kelias dešimtys vandens telkinių. Patikrintos kelios dešimtys žvejų ir nustatyti du pažeidimai. Joniškio rajone, ant Žvelgaičių ežero ledo, vienas žvejys žvejojo neturėdamas žvejo bilieto. Vyrui surašytas protokolas (ANK 291 str. 1d.).

Dar vienas pažeidimas nustatytas taip pat Joniškio rajone. Pilietis B.B. (1948m. 12 mėn.) Skaistgirio karjere žvejojo masalui naudodamas gyvas žuveles. Nuo sausio 1 d. žvejoti, masalui naudojant gyvą žuvelę, draudžiama. Vyrui surašytas protokolas (ANK 291 str. 4d., 7d.). Joniškio rajono gyventojui gresia bauda nuo 120 iki 300 eurų, taip pat žvejybos įrankių konfiskavimas. Aplinkosaugininkai išėmė keturis skritulius.

2017-01-31

Siekdami užtikrinti tinkamą Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių laikymąsi, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai organizuoja reidus, skirtus mėgėjų žvejybos kontrolei užtikrinti. Per pastarąsias dvi savaites Zarasų r., Molėtų r., Anykščių r., Ignalinos agentūrų ir Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai suorganizavo 19 išvykų, kurių metu patikrino 356 žvejus mėgėjus. Iš patikrintų Utenos regiono ežeruose žvejojusių žvejų, nustatytas 51 mėgėjiškos žūklės pažeidimas. Pastarųjų išvykų rezultatai rodo, kad situacija kartojasi: žvejai mėgėjai žinodami, kad visuose šalies vandens telkiniuose nuo sausio 2 d. draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę, jo nepaiso, taip gamtai padarydami didelę žalą. Utenos regiono aplinkos apsaugos pareigūnai dar kartą primena, kad šio draudimo privaloma laikytis iki balandžio 20 d. Reidų metu nustatyta dešimt atvejų kuomet buvo žvejojama draudžiamu žvejybos būdu – masalui naudojant gyvą žuvelę. Už tokius mėgėjų žvejybos pažeidimus piliečiams yra numatyta sankcija pagal ANK 291 str. 4 d. Kitais atvejais nustatyti pažeidimai – kuomet žvejai žvejojo neturėdami mėgėjiškos žūklės leidimų, smaigų ir kt.

Prie galiojančio draudimo žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę aplinkosaugininkai informuoja, kad rytoj (vasario 1 d.) įsigalioja draudimas gaudyti lydekas visuose vandens telkiniuose (iki balandžio 20 d.). Nesilaikant nustatytų taisyklių ir pagavus lydeką draudžiamu laikotarpiu žuvis tuoj pat turi būti paleidžiama į tą patį vandens telkinį.  

2017-02-02

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai vakar vykdė reidus ir tikrino Šiaulių ir Joniškio rajonų vandens telkinius. Nustatyti du žvejybos taisyklių pažeidimai. Vienas Joniškio rajono gyventojas žvejojo masalui naudodamas gyvas žuveles.

Aplinkosaugininkai aplankė dešimt vandens telkinių. Viduryje savaitės daug žvejų mėgėjų nebuvo. Inspektoriai sutiko 10 žvejų. Dviems iš jų surašyti protokolai. Žagariškių kaime, ant Latvių karjero ledo žvejojęs S.Š. (1976 m. 02 mėn.) neturėjo žvejo bilieto. Vyrui surašytas protokolas (ANK 291 str. 1d.) ir skirtas įspėjimas.

Netoliese, ant to paties vandens telkinio, žvejojęs P.B. (1962 m. 04 mėn.) buvo pastatęs dvi palaidines ir masalui naudojo gyvas žuveles. Nuo sausio 1 d. žvejoti, masalui naudojant gyvą žuvelę, draudžiama. Vyrui surašytas protokolas (ANK 291 str. 4d., 7d.). Žvejys su pažeidimu nenorėjo sutikti. Grasino pareigūnams ir bandė išsisukinėti, kad žvejoja Latvijos teritorijoje. Šis melas vyro neišgelbėjo pareigūnai nustatė tikslias koordinates ir įrodė, kad jis Lietuvos teritorijoje. Joniškio rajono gyventojui gresia bauda nuo 120 iki 300 eurų, taip pat žvejybos įrankių konfiskavimas.

Du tokie pat pažeidimai Joniškio rajone buvo nustatyti savaitgalį. Joniškio rajone, ant Žvelgaičių ežero ledo, vienas žvejys žvejojo neturėdamas žvejo bilieto. Dar vienas pažeidimas nustatytas Skaistgirio karjere. Pilietis B.B. (1948m. 12 mėn.) žvejojo masalui naudodamas gyvas žuveles. Vyrui taip pat surašytas protokolas (ANK 291 str. 4d., 7d.). Joniškio rajono gyventojui gresia bauda nuo 120 iki 300 eurų, taip pat žvejybos įrankių konfiskavimas. Aplinkosaugininkai išėmė keturis skritulius.

2017-02-02

Rokiškio rajono agentūros pareigūnai ant Rokiškio rajono vandens telkinių ledo patikrino, ar žvejai mėgėjai laikosi mėgėjų žvejybos vandens telkiniuose taisyklių.

Patikrinti Obelių, Našio, Kukninio, Trebūtinio ir Degučių vandens telkiniai. Ant šių ežerų ledo iš viso buvo sutikta 15 žvejų mėgėjų, iš kurių 5 neturėjo leidimų žvejoti tuose vandens telkiniuose. Ant Trebutinio ežero ledo poledinę žūklę išbandė trys žvejai, iš kurių du neturėjo leidimo. Vienas iš šios trijulės pasinaudojo nemokama teise žvejoti be leidimo. Ant Degučio ežero ledo žvejojo trys piliečiai, kurie taip pat neturėjo leidimo mėgėjiškai žūklei. Žvejai aiškinosi, kad nežinojo, kas yra šių vandens telkinių naudotojai, dėl to negalėjo įsigyti leidimo. Jų laimei, neturėjo sugavę nei vienos žuvelės, todėl  atsipirko įspėjimais. Agentūros pareigūnai priėmė Administracinių nusižengimų kodekso nutarimus nesurašant protokolų ir skyrė įspėjimus. Todėl manome, kad geriau nepažeidinėti taisyklių ir žvejyboje patirti malonumą, o ne sąžinės graužatį dėl pažeidimų.

2017-02-04

Jurbarke, prie Mituvos upės, vakare pareigūnai pastebėjo du asmenis, kurie nešėsi tinklą. Užlipę ant ledo ir apsidairę, jie grįžo  į krantą ir buvo sulaikyti. Sulaikyti D.J. ir A.S. paaiškino, kad rado tinklą ant ledo ir jį nešė į priduoti policijos komisariatą. Kadangi toks pasakojimas pareigūnų neįtikino, sulaikytiems piliečiams buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai už disponavimą draudžiamaisiais žvejybos įrankiais. Jų laukia baudos nuo 60 eurų ir tinklo konfiskavimas.

2017-02-05

Vasario pirmąjį savaitgalį Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, pasitelkę į pagalbą neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, organizavo reidą po Panevėžio regiono vandens telkinius.

Diena pasitaikė labai graži ir ant vandens telkinių ledo sutraukė ypač daug žvejų mėgėjų. Kai kurie ant tvenkinių ledo atvyko net su šeimomis ir palapinėmis.  Buvo patikrinti Pasvalio ir Biržų rajono vandens telkiniai, bet daugiausiai žvejų buvo rasta ant Kupiškio rajono  Lėvens tvenkinio ledo - viso buvo patikrinta per 350 žvejų mėgėjų.

Reido metu buvo nustatyti pažeidimai  - už žvejybą be leidimo, taip pat smaigų ant ledo neturėjimo, vandens apsaugos juostų pažeidimus. Iš viso administracinės nuobaudos paskirtos 14 asmenų.

Džiugina tai, kad žvejai tapo sąmoningesni ir ant ledo beveik nepalieka šiukšlių.

2017-02-06

Didesnį dėmesį pareigūnai skyrė regiono atokiems vandens telkiniams: Laujos, Netiesio, Netiesėlio, Giluišio, Baležerio, Dumblio, Pakampio, Ešerinio, Bedugnio, Mergelės akelės ežerams. Reido metu patikrinta virš 40 žvejų mėgėjų.

Masališkių tvenkinyje sulaikytas Varėnos gyventojas G. N., kuris nepaisydamas draudimų žvejojo masalui naudodamas žuvelę, turėjo pastatęs 9 palaidines. Pilietis kratėsi atsakomybės, bandė pareigūnams paaiškinti, kad jis palaidines tik patikrino, o pastatė kažkas kitas, tačiau pareigūnų tokie paaiškinimai neįtikino. Už žvejybą draudžiamu laikotarpiu bei draudžiamais masalais G.N. surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 291 str. 4 d. Už šį nusižengimą piliečiui gresia bauda nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

Dar du žvejai pareigūnams įkliuvo be mėgėjų žvejybos leidimų. Šį kartą žvejai gavo po įspėjimą, tačiau kitą kartą už tokį nusižengimą grės bauda.

2017-02-07

Marijampolės RAAD Kalvarijos agentūros pareigūnai išaiškino Kalvarijos gyventoją, E. Ch., neteisėtai laikiusį apie 1 km statomų tinklų, jam paskirta administracinė nuobauda, piniginė bauda su tinklų konfiskacija. Neteisėtai laikyti tinklai buvo naudojami tikrai ne vyšnių apsaugai nuo varnėnų...

Didžiausią reikšmę gamtos apsaugai, turbūt, turės didelio kiekio statomų tinklų konfiskacija.

2017-02-10

Lazdijų rajone reido metu Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai nustebo, kai ant Saknio ežero pamatė skrituliais žvejojančią moterį. A.K. buvo pastačiusi 12 skritulių, masalui naudojo gyvą žuvelę. Pareigūnams pasiteiravus apie sugautą laimikį, A.K. paaiškino, kad nieko nepagavo. Tačiau pareigūnai nepatikėjo A.K. paaiškinimu, moters pėdsakais nuėjus į nendryną, buvo rastos 2 paslėptos lydekos.

Žvejei už žvejybą draudžiamu laikotarpiu bei draudžiamais masalais surašytas AN protokolas pagal administracinių nusižengimų kodekso 291 str. 4 d. Už šį nusižengimą pilietei gresia bauda nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų. Taip pat teks atlyginti 320 eurų padarytą žalą gyvajai gamtai.

2017-02-13

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai sulaikė draudžiamu būdų, draudžiamu laiku ir su daugiau nei leidžiama, žvejybos įrankių žvejojusį vyrą. Žvejys bandė pasprukti nuo aplinkosaugininkų ir pasislėpti senoje sodyboje. Vyrui gresia bauda iki 300 eurų ir žvejybos įrankių konfiskavimas.

Aplinkosaugininkai pranešimą iš bendrojo pagalbos centro gavo penktadienį.  Buvo pranešta, kad Šiaulių rajone, Bubių tvenkinyje gaudomos lydekos. Nuvykę gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai, netoli Sauginių rado žvejojančius keturis žvejus. Vyrai turėjo smaigus, žvejo bilietus ir lydekų negaudė. Nenustatę pažeidimų, pareigūnai dar kartą susisiekė su pranešėju ir šis nurodė, kad lydekos gaudomos įlankoje. Aplinkosaugininkai įlankoje rado palaidinių skirtų lydekoms gaudyti. Vienas iš toliau tikrintų žvejų tai pamatęs papustė padus.

Inspektorius žveją nusivijo link kranto. Išlipus, vyro pėdos miške dingo, tačiau pareigūnas nepasidavė. Netrukus aptiko pakrantėje stovinčią sena sodybą, o jos malkinėje besislepiantį V.V. (1981 m. 06 mėn.). Vyras nuo pareigūnu spruko ne šiaip sau. Buvo rasta 14 palaidinių su gyvomis žuvelėmis, skirtų lydekoms gaudyti. Nuo sausio 1 d. žvejyba su gyva žuvele draudžiama, o nuo vasario 1 d. iki kovo 20 d. lydekų žvejyba išvis draudžiama.

Piliečiui surašytas protokolas (ANK 291 str. 4, 7d.). Už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą vyrui gresia bauda nuo 120 iki 300 eurų. Be to bus konfiskuoti žvejybos įrankiai ir grąžtas.Aplinkos ministerijos informacija