Šapalų žūklė Nemuno žemupio dambose spiningu iš valties.