Žūklė dugnine Nemune. Jaukų paruošimas, žūklavietės jaukinimas.