Artėja stintų žvejybos sezonas. Šį kartą Paulius apsistojo Preiloje - jo taikinys vėgėlė.