Pirmoji 2013-aisiais metais žūklė spiningu. Poledinio sezono apžvalga.

Šaltinis: TV3 Play