Baltos žuvies žūklė feeder meškere Liepojos karo uosto kanale.Šaltinis: ŽvejoTV